Virtuální servery

Popis služby

Ústav výpočetní techniky nabízí pracovištím Masarykovy univerzity zajištění provozu virtuálních serverů. ÚVT zajišťuje provoz a údržbu hardwaru a virtualizační vrstvy. Správu operačního systému a provozovaných aplikací si zajišťuje vlastník virtuálního serveru. Virtuální servery jsou provozovány na hardwaru ÚVT rozmístěném do dvou datových center. Primární datacentrum je v budově FI a ÚVT MU na Botanické 68a. Záložní datacentrum je v budově MU na Komenského náměstí. Obě datacentra jsou propojeny 10 Gb Ethernet a 8 Gb FC SAN sítí.

V primárním datacentru jsou hostovány všechny provozní virtuální servery. Záložní datacentrum je využíváno pro zálohování a současně je připraveno pro převzetí kritických serverů v případě nefunkčnosti primárního datacentra. Při funkčnosti primárního datacentra jsou volné zdroje záložní lokality využívány pro běh testovacích virtuálních serverů.

Datacentra Datacentra

Využití virtuálních serverů je zvláště výhodné pro

  1. servery pracovišť, která nemají možnost umístění vlastních serverů do serverovny;
  2. provoz serverů s nízkými hardwarovými požadavky nebo nárazovým průběhem zátěže, pro které díky virtualizaci není potřeba pořizovat samostatné servery včetně souvisejících nákladů na vybavení a provoz serverovny (klimatizace, nepřerušitelný zdroj napájení, centrální dohled a systémová správa);
  3. servery s krátkou plánovanou životností; například testovací prostředí na několik měsíců, výukové prostředí pro jeden semestr atd.

Výhody virtuálních serverů

Možné použití ale zdaleka není omezeno na v první kapitole uvedené případy. Mezi výhody provozu serverů ve virtuálním prostředí ve srovnání s provozem na standardním serveru patří:

  1. Vyšší dostupnost: Vzhledem k přerušení vazby na konkrétní hardware je možné snížit počet výpadků provozovaného serveru. Virtualizační vrstva umožňuje přesunout virtuální servery při plánované údržbě hardwaru na jiný fyzický hardware bez přerušení provozu. Celé řešení je provozováno v prostorách počítačového sálu ÚVT MU s nepřetržitou dodávkou elektrické energie z UPS a případně motorgenerátoru.
  2. Dynamické změny konfigurace: Virtuální prostředí umožňuje velmi dynamicky reagovat na požadavky výkonu virtuálního serveru. Podle potřeby je možné při nárůstu zátěže navýšit velikost dostupné paměti, počet procesorů nebo diskovou kapacitu. Stejně dynamicky je možné nevyužité kapacity uvolňovat.
  3. Vzdálený přístup k „hardwaru“ je umožněn z celé sítě MU prostřednictvím aplikace, která správci zpřístupňuje údržbu všech serverů v jeho virtuální serverovně. Vzdáleně je možné provádět všechny operace, které správce obvykle provádí s fyzickým serverem: zapnutí, vypnutí, vložení média do DVD mechaniky, přístup ke konzoli serveru. Dále má správce k dispozici informace o zatížení serveru včetně historie a operací, které byly se serverem provedeny.
  4. Vytváření snímků virtuálního serveru: Užitečnou vlastností virtuálního prostředí je možnost vytváření snímku (snapshot) virtuálního stroje. Tato vlastnost je velmi užitečná při provádění větších změn v systému. Zajistí možný návrat do stavu systému před provedením změn. Obdobně je možné vytvářet např. kopie virtuálního stroje, na kterých je možné otestovat provedení komplikovaných operací.
  5. Osvobození od nepřímých nákladů (a starostí) představovaných zajištěním potřebného místa ve stojanu, napájení elektrickou energií, UPS, klimatizace, náklady na servis hardwaru atd.
  6. Zálohování: Mimo standardního zálohovaní z prostředí vlastního operačního systému je možné využívat zálohování zprostředkovávané virtualizační vrstvou. Je možné zálohovat diskový oddíl jako jeden celek. Tím může být výrazně usnadněna obnova například systémového diskDalší informace

V případě zájmu o provoz virtuálního serveru prosím napište na adresu vm@ics.muni.cz. WWW stránky s informacemi pro technickou podporu správců virtuálních serverů jsou dostupné na adrese odkaz do nového oknahttp://vm.ics.muni.cz .