Webhosting (Czech only)

Pro pokrytí různorodých požadavků uživatelů zajišťuje ÚVT hostování webových stránek s použitím několika různých technologií. Jedná se o následující:


Webhosting v CMS Umbraco

Standardní variantou je webhosting v CMS Umbraco. Systém Umbraco je CMS (content management system, systém pro správu obsahu) umožňující vytváření webových prezentací na míru a jejich snadnou editaci. Základní strukturu a funkčnost webu vytváří podle požadavků ÚVT použitím volně dostupných nebo uživatelem dodaných šablon. Další správa struktury a obsahu je v režii uživatele, pokud není předem dohodnuto jinak. Editace obsahu stránek se provádí pomocí jednoduchého editoru podobného MS Wordu.

Systém je vhodný pro:

 • Běžné weby pro zajištění povinné publicity v projektech,
 • weby kateder a ústavů,
 • weby pořádaných konferencí a po domluvě také pro složitější weby (realizace formou najmutí externisty). 

Požadované znalosti a schopnosti uživatele

Základní editaci webu je schopen po krátkém zaškolení provádět každý IT gramotný uživatel. Úpravy struktury webu vyžadují technicky mírně zdatnějšího uživatele, zásadnější úpravy pak člověka znalého HTML a CSS. Zásahy do vlastního systému a rozšiřování jeho funkčnosti vyžadují znalost ASP.NET programování a uživatelům nejsou umožněny.

Výhody

 • Je zajištěna správa systému.
 • Je možné použít připravené šablony nebo si nechat vytvořit designu na míru.
 • Zajistíme vytvoření základní struktury a nasazení standardního nebo dodaného designu.

Podrobnější informace a kontaktní informace jsou dostupné na adrese http://www.muni.cz/ics/920400/web/projects/webcentrum.


Webhosting na stránkách www.muni.cz

Webhosting na stránkách www.muni.cz umožňuje vystavování informací v rámci webové prezentace Masarykovy univerzity na adrese www.muni.cz. Slouží výhradně k prezentaci projektů, pracovišť a aktivit či služeb pracovišť MU.

Prezentace jsou začleněny do struktury webu www.muni.cz, používají jeho design a stávají se jeho nedílnou součástí. Tento druh hostingu je vhodný pro jednoduché textové prezentace pracovišť či projektů a prezentace aktivit/služeb, u kterých dává smysl umístění na celouniverzitní web (zejména pro propagační účely).

Požadované znalosti a schopnosti uživatele

Základní editaci stránek je schopen po krátkém zaškolení provádět každý IT gramotný uživatel. Úpravy struktury webu ani zásahy do funkčnosti systému nejsou uživatelům umožněny.

Výhody

 • Web je automaticky součástí www prezentace Masarykovy univerzity

Podrobnější informace jsou dostupné na adrese http://www.muni.cz/ics/920400/web/projects/web.


Webhosting na Linuxu (LAMP)

Linux hosting umožňuje vytváření a vystavování webových stránek v prostředí operačního systému Linux  (typicky Apache, MySQL a PHP). Je doporučen pro situace, kdy z nějakého důvodu není možno použít hosting v systému Umbraco. Například pokud jsou požadovány funkce v Umbracu nedostupné, projekt využívá vlastní redakční systém, je nutná vyšší výpočetní kapacita.

Na rozdíl od webhostingu v CMS Umbraco, kde je k dispozici kompletně spravované prostředí (aktualizace, zabezpečení, zálohování) a uživatel řeší pouze obsah webu, musí v případě hostingu na Linuxu uživatel zajistit i funkčnost a bezpečnost systémů, které ve svém účtu nebo kontejneru vytváří nebo instaluje. 

Webové servery jsou hostovány na virtuálních strojích, které jsou pravidelně zálohovány. Stroje lze integrovat s datovým úložištěm. Přístup k webové prezentaci lze navázat na různé autentizační a autorizační mechanismy, jako jsou například federace.

K webu lze přiřadit doménové jméno z jmenného prostoru fakulty (http://sitola.fi.muni.cz) nebo doménu druhé úrovně (http://www.sitola.cz). U domén druhé úrovně je potřeba dodat potvrzení o nekomerčním využití. Stačí elektonickou poštou zaslat oskenovaný stručný text podepsaný zaměstnancem MU podle tohoto vzoru.

Výhody

 • Větší flexibilita
 • Možnost použití vlastního redakčního systému

Nevýhody

 • Uživatel musí zajistit funkčnost a bezpečnost provozovaného systému

 

Příklady hostovaných webů:

Kontakt: storage@icsdotmunidotcz

 


Virtuální server

Ve speciálních případech, kdy nevyhovuje žádná z uvedených variant, je možné zřídit samostatný virtuální server, ve kterém si uživatel může zprovoznit webhostingovou platformu včetně operačního systému podle svých potřeb.

Požadované znalosti a schopnosti uživatele

Uživatel musí být schopen zajistit kompletně instalace operačního systému a potřebných aplikací ve virtuálním serveru. 

Výhody

 • Maximální flexibilita

Nevýhody

 • Uživatel je zodpovědný za běh i údržbu celého virtuálního stroje.

Podrobnější informace a kontaktní informace jsou dostupné na adrese http://www.muni.cz/ics/services/vm.