Služby ÚVT

Ústav výpočetní techniky nabízí širokou škálu služeb pro akademickou obec i veřejnost. Jejich přehled naleznete on-line na této stránce nebo v tištěném katalogu služeb:

 

Knihovny a informační systémy

Identifikační průkazy na MU

Počítačové studovny

Drobný prodej na MU

Počítačová bezpečnost

Služby datových a hlasových sítí

Služby ukladání dat

Celouniverzitní nákupy a distribuce softwaru

Obchodní činnost

 

Logo OPVK