18 September 2014
Jan Vykopal has become a member of TERENA TF-CSIRT Steering Committee

RNDr. Jan Vykopal, Ph.D., head of CSIRT-MU IT security group, has become a member of TERENA's TF-CSIRT group Steering Committee.

link to a new windowhttp://www.terena.org/activities/tf-csirt/

more

26 November 2014
The Ceremony of Awarding Doctor of Philology degree to prof. Peter Demetz (Czech only)

Rektor a Vědecká rada Masarykovy univerzity,
děkan a Vědecká rada Filozofické fakulty MU

si Vás dovolují pozvat na slavnostní udělení čestné vědecké hodnosti doktora filologie...

more