18 September 2014
Jan Vykopal has become a member of TERENA TF-CSIRT Steering Committee

RNDr. Jan Vykopal, Ph.D., head of CSIRT-MU IT security group, has become a member of TERENA's TF-CSIRT group Steering Committee.

link to a new windowhttp://www.terena.org/activities/tf-csirt/

more

24 - 28 November 2014
Academic Senate Elections (2014-2017) (Czech only)

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení akademičtí pracovníci a studenti Masarykovy univerzity, členové akademické obce,

v souladu s Čl. 6 Volebního a jednacího řádu AS MU (plné znění...

more