Help with navigating the site (Czech only)

 

Uživatelské nastavení zobrazení

Hned v úvodu je třeba zmínit možnosti uživatelského nastavení zobrazení stránky. Příslušné ovládací prvky jsou umístěny na pravé straně úvodní lišty. Prvním lze měnit velikost písma textového obsahu prezentace. Pro toto nastavení by mělo být přednostně využíváno vlastností prohlížeče. Pro použití méně zběhlými uživateli je však možné použít tří předdefinovaných velikostí zobrazení:

  •  [  ] přepne [značí] prezentaci do zobrazení základní velikosti textu
  •  [  ] přepne [značí] prezentaci do zobrazení zvětšené velikosti textu
  •  [  ] přepne [značí] prezentaci do velmi kontrastního zobrazení s maximální velikostí textu

Dále je možné měnit styl zobrazení prezentace. Lze přepínat mezi dvěma režimy zobrazení: režimem pevné šířky stránky (přednastaveno) a režimem volné šířky stránky, která se přizpůsobí šířce okna prohlížeče. Přepínat lze tlačítkem volná šířka / pevná šířka v pravém horním rohu prezentace.

Nastavené změny zobrazení jsou uloženy v prohlížeči (pomocí tzv. cookies) a jsou tedy při příštích návštěvách stránek znovu použity.

Hlavní navigační prvky

Základní orientace a použitelnost této internetové prezentace je zabezpečena standardními i méně obvyklými navigačními prvky.

Popis funkce nejdůležitějších navigačních a ovládacích prvků:

Úvodní stránka - rozcestník

Úvodní strana prezentace i úvodní strany částí věnovaných jednotlivým fakultám či pracovištím obsahují rozcestník kategorií, do kterých jsou informace dále členěny. Ke každé kategorii je doplněna stručná anotace (několik neklikacích odrážek).

Vodorovné menu zobrazuje položky Organizační struktura, Úřední deska a Rychlé odkazy. Organizační struktura slouží k přepínání stránek různých částí univerzity, Úřední deska obsahuje informace, které díky jsou svému charakteru umístěny na úřední desce. Rychlé odkazy jsou pak přímými zkratkami na nejčastěji hledaná témata či okruhy informací. Před dalším hledáním je jistě užitečné si Rychlé odkazy prohlédnout, je pravděpodobné, že zde naleznete odkaz na téma, které vás právě zajímá.

Hlavní menu - vodorovné

Vodorovné menu nabízí první úroveň informační struktury a je shodné s položkami rozcestníku na úvodní stránce. Aktuální větev informační struktury je vyznačena. Struktura zvolené informační větve je zobrazena v levém menu.

Levé menu

Levé menu znázorňuje strukturu zvolené kategorie informací (O univerzitě, Studium, Výzkum, vývoj a rozvoj ...). Tučně je vyznačena stránka, která je aktuálně otevřena, a to včetně stránek nadřazených. Ostatní položky menu slouží jako odkazy na příslušné stránky, vpravo nahoře se nachází ikonka Organizační struktura, která při rozkliknutí zobrazí přehled součástí univerzity, pro které také existuje informace toho typu, který je právě zobrazený. Po zvolení součásti se zobrazí tato informace pro danou součást. Je-li tedy například zobrazena struktura Fakulty informatiky a pomocí ikonky Organizační struktura se zvolí Lékařská fakulta, zobrazí se struktura Lékařské fakulty.

Záložky

Záložky v záhlaví obsahové části slouží pro zobrazení různých informací či jinak sestavených informací k témuž objektu. Záložkami lze jednotlivé informace nebo jejich sestavy přepínat, aktuální záložka je vždy výrazně vyznačena. Může se stát, že některé záložce není možné přiřadit adekvátní obsah, v tom případě je záložka neaktivní (šedá).

Ostatní navigační prvky

Toolbar

V pravém horním rohu je oblast nazvaná "toolbar". Zde jsou "stále po ruce" užitečné funkce, které můžete využít na jakékoliv stránce prezentace.

Toolbar obsahuje následující funkční ikony:

  • Tisknout přepne stránku do zobrazení formátovaného pro tiskový výstup (jsou například odstraněny pro tisk nepodstatné prvky a barvy v pozadí)
  • Rejstřík zobrazí rejstřík stránek, je možné jej zobrazit jako abecední nebo členěný dle kategorií
  • Kontakt zobrazí kontaktní informace členěné dle obsahových oblastí
  • Informace odkaz na informace o právě zobrazené stránce
  • Pomoc odkaz na nápovědu k používání stránek (právě čtete)

Dále jsou na prvním řádku toolbaru umístěny vlaječky Česky / English  pro přepínání mezi jazykovými verzemi a k signalizaci aktuální jazykové verze (vlaječka aktuální jazykové verze je neaktivní, více šedá). Podobně jako zvolená šířka stránky, také zvolený jazyk zůstává uložen v prohlížeči (pomocí tzv. cookies). Při dalších návštěvách se stránky zobrazí v tomto zvoleném jazyce.

Vyhledávání

Součástí toolbaru je také pole pro vyhledávání. Nadpis "Vyhledávání" je odkazem na podrobnější vyhledávání. Pro zadání vyhledávání lze použít vstupní pole přímo v toolbaru. Podle tlačítka zvoleného k odeslání dat bude vyhledávání provedeno buď v obsahu, nebo v osobách. Odešlete-li formulář pouze klávesou Enter, bude zadaný text vyhledán v obsahu.

Způsob vyhledávání je uložen v prohlížeči (pomocí tzv. cookies), a ten se pak implicitně použije při dalším vyhledávání, je-li stisknuta pouze klávesa Enter.

Drobečková navigace

Drobečková navigace ukazuje začlenění aktuálního obsahu v informační struktuře webové prezentace, každý z uzlových bodů lze použít jako odkaz na zobrazení obsahu. Nachází se v levém horním rohu stránky.

Seznamy odkazů

Mnohé textově delší stránky mají v úvodu seznam odkazů na začátky kapitol v textu. Tento "obsah" lze použít pro rychlejší orientaci a přístup k informacím.

Odkazy

Odkazy jsou vzhledově odlišeny podle své funkce a obsahu, na který odkazují:

Tisk stránky

Pro tisk je nejvhodnější zvolit stránku přeformátovanou k tomuto druhu výstupu, kterou lze získat pod tlačítkem Tisknout v toolbaru. Výstup je nejlépe přizpůsoben pro vyplnění formátu tiskové strany, neobsahuje pro tiskový výstup nepotřebné prvky a je šetrný k tiskárně.

Potřebujete-li vytisknout stránku tak, jak ji vidíte na obrazovce, nepřepínejte do tiskového zobrazení, pro tisk využijte raději režim zobrazení na volnou šířku stránky. Pro výstup podobný stránce na monitoru je důležité v nastavení vašeho prohlížeče povolit tisk obrázků a barev na pozadí! Standardně je v prohlížeči tento způsob tisku zakázán.

Standardy a prohlížeče

Webové stránky jsou na výstupu prezentovány ve formátu XHTML ve standardu XHTML 1.0 Strict (viz odkaz do nového oknahttp://www.w3.org/TR/xhtml1/). Vzhled prezentace je kompletně definován pomocí kaskádových stylů ve standardu CSS 2.0 (viz odkaz do nového oknahttp://www.w3.org/TR/CSS21/).

Vzhledem k nejednotné a nepřesné interpretaci CSS 2.0 definic v prohlížečích jsou tyto definice optimalizovány pro zobrazení v nejpoužívanějších prohlížečích v aktuálních verzích. Jedná se konkrétně o MS Internet Explorer ve verzi 5.0 a vyšší, Mozilla / Mozilla Firefox ve verzi 1.0 a vyšší a Opera ve verzi 8.0 a vyšší.

Ve starších prohlížečích, které nepodporují standard CSS 2.0, je prezentace zobrazena bez layoutu, pouze se základním textovým formátováním.