www.muni.cz news (Czech only)

LISTOPAD 2013
1. 11. 2013Stránky pro uchazeče
Sekce informací pro uchazeče změnila tvář, nově se na ni přebírají aktuální informace z Facebooku MU a z diskuzních fór v IS MU.
ŘÍJEN 2013
22. 10. 2013Reklamní předměty MU
Máte rádi svoji univerzitu? Chcete to dát najevo a nevíte jak? Navštivte novou stránku Reklamní předměty a propagační tiskoviny.
9. 10. 2013Kino Scala
Zveřejnili jsme stránky prezentující nový projekt Masarykovy univerzity - Univerzitní kino Scala.
ČERVENEC 2013
16. 7. 2013Podpora pro Google Scholar
Výpisy publikačních záznamů na www.muni.cz byly rozšířeny tak, aby umožnily snadné indexování univerzitních publikací službou Google Scholar.
KVĚTEN 2013
21. 5. 2013Ambasadoři MU
Nová stránka Ambasadoři MU představuje projekt MU zaměřený na komunikaci univerzity se středoškolskými studenty.
BŘEZEN 2013
15. 3. 2013Export citace do BibTeX
Na stránky publikací byl ve spolupráci s IS MU doplněn odkaz na vygenerování BibTeX citace. Viz např. tato publikace.
7. 3. 2013Nová verze stránek Nakladatelství
Web Nakladatelství MU byl vizuálně upraven, doplněn a rozšířen o nové informace.
LEDEN 2013
2. 1. 2013Flipbook pro zahraniční uchazeče
Na stránkách pro zahraniční uchazeče o studium byl doplněn animovaný flipbook s informacemi o MU v několika jazycích.
LISTOPAD 2012
29. 11. 2012Vyhledávání v rodných příjmeních
Vyhledávání osob bylo rozšířeno o vyhledávání v rodných příjmeních v těch případech, kdy je rodné příjmení zveřejněno.
21. 11. 2012Rozcestník Univerzitní agenda RMU
Na web Rektorátu byl doplněn rozcestník Univerzitní agenda RMU, na kterém jsou uvedeny kategorie agend, které RMU pro univerzitu vykonává.
ŘÍJEN 2012
24. 10. 2012Tooltip pro editaci textů
Pro usnadnění editace obsahu byl k textům na www.muni.cz doplněn tooltip, který se ukazuje po přihlášení a zobrazuje informace o textu a odkaz na editaci v Inetu.
ZÁŘÍ 2012
17. 9. 2012Příručka pro studenty
Sekce Studenti byla přeuspořádána, doplněna o nové odkazy a vznikla nová stránka s Příručkou pro studenty.
ČERVENEC 2012
16. 7. 2012Prezentace Centra občanského vzdělávání
Prezentace Centra občanského vzdělávání na webu www.muni.cz byla rozšířena o nové informace.
ČERVEN 2012
25. 6. 2012Informace o celoživotním vzdělávání na MU
Byla zveřejněna nová přehlednější podoba stránek s informacemi pro zájemce o celoživotní studium. Součástí nové prezentace je i galerie fotografií z akcí.
KVĚTEN 2012
28. 5. 2012Služby Rektorátu MU
Na webu Rektorátu MU vznikla nová sekce Služby s informacemi o možnostech pronájmu rektorátních prostor.
22. 5. 2012Vylepšeno fulltextové vyhledávání
Fulltextový vyhledávač na www.muni.cz nyní využívá služeb rychlejšího a sofistikovanějšího vyhledávání odkaz do nového oknavyvinutého v rámci Informačního systému MU.
ÚNOR 2012
27. 2. 2012Plány budov a místností
Čísla kanceláří, uváděná např. na osobních stránkách, byla propojena s mapovými podklady oddělení GIS. Nyní je možno kliknutím na číslo místnosti zobrazit plán dané budovy s vyznačením umístění místnosti.
14. 2. 2012Logotyp MuniPress
Na webu byl vystaven logotyp Nakladatelství MU.
LEDEN 2012
17. 1. 2012Postdoktorandské výzkumné pozice
Byla vytvořena evidence otevřených Postdoktorandských výzkumných pozic nabízených Masarykovou univerzitou.
LISTOPAD 2011
30. 11. 2011Autentizovaná verze webu muni.cz
Na web www.muni.cz byla doplněna nová funkčnost - přihlášení pro uživatele z Masarykovy univerzity. Po kliknutí na odkaz vedoucí na veřejnosti skryté informace se uživateli zobrazí přihlašovací formulář, kam zadá své UČO a sekundární heslo. Viz např. tento odkaz.
ZÁŘÍ 2011
9. 9. 2011CERIT
Mezi celouniverzitní pracoviště byla doplněna nová součást MU - Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací pro ICT (CERIT).
SRPEN 2011
15. 8. 2011Informace pro zahraniční studenty
Dnešního dne byla zveřejněna zcela nová sekce informací pro zahraniční studenty. Stránka Studies for international students přehledně zpřístupňuje jak informace týkající se studia na Masarykově univerzitě, tak i mnohé údaje o České republice, které mohou zahraniční uchazeče zajímat. Kromě studijních záležitostí, jako jsou studijní obory nabízené v angličtině či postup při podávání přihlášky, se tedy zájemci mohou dočíst například o možnostech kulturního a společenského života v Brně.
15. 8. 2011Školitelé doktorských programů
Osobní stránky akademických pracovníků, kteří jsou školiteli či konzultanty doktorských studentů, byly doplněny o novou záložku Školitel. Zde se zobrazuje seznam doktorských studentů i absolventů, kteří jsou nebo byli daným školitelem vedeni. Pro snadné vyhledávání školitelů je určena aplikace Vyhledávání školitelů na MU, která umožňuje vyhledávat dle oboru studia či pracoviště. Tato aplikace je určena zejména zájemcům o doktorské studium na MU.
DUBEN 2011
13. 4. 2011Galerie Sochy MU
Fotogalerie Sochy MU, představující umělecká díla umístěná v areálech MU, byla přidána mezi umělecké galerie v sekci O univerzitě.
6. 4. 2011Nová prezentace Univerzitního centra Telč
Univerzitní centrum Telč prošlo v letech 2009 - 2011 rozsáhlou rekonstrukcí a 11. 4. 2011 bude znovu slavnostně otevřeno. K této příležitosti byla vytvořena nová webová prezentace UCT, představující rekonstruované prostory a služby, které centrum nabízí jak univerzitě, tak široké veřejnosti.
4. 4. 2011Vlastní stránky projektů v rámci webu muni.cz
Pro účely snadné a rychlé prezentace jednotlivých projektů řešených na MU byla na jejich institucionálních stránkách vytvořena sekce WWW stránky projektu, kde má každý řešitel možnost vytvářet pomocí autentizovaný odkaz do nového oknaeditoru v Inetu svou vlastní prezentaci.
BŘEZEN 2011
18. 3. 2011Vlastní stránky pracovišť MU v rámci webu muni.cz
Pro účely snadné a rychlé prezentace aktivit jednotlivých pracovišť MU byla na jejich institucionálních stránkách vytvořena sekce WWW stránky pracoviště, kde má každý vedoucí pracoviště možnost vytvářet pomocí autentizovaný odkaz do nového oknaeditoru v Inetu svou vlastní prezentaci.
ÚNOR 2011
25. 2. 2011Nový grafický prvek na stránce Nakladatelství
Webová prezentace Nakladatelství byla oživena novým grafickým prvkem - posuvným pruhem, ve kterém jsou prezentovány náhledy nejnovějších publikací.
LEDEN 2011
15. 1. 2011Masarykova univerzita v hodnocení Webometrics
Podle hodnocení odkaz do nového oknaWebometrics Ranking of World Universities, které dvakrát ročně zveřejňuje Španělský národní výzkumný institut, se Masarykova univerzita umístila na prvním místě v rámci střední a východní Evropy, na 32. místě v rámci Evropy a na 146. místě v celosvětovém srovnání (z celkem 12 000 hodnocených univerzit).
LISTOPAD 2010
24. 11. 2010Zastávky MHD
Mapy používané na www.muni.cz byly doplněny o zastávky městské hromadné dopravy s odkazy na vyhledávání spojení (příklad: UKB - Umístění a doprava).
19. 11. 2010Nová stránka: Poslání, hodnoty, vize
Stránka Poslání, hodnoty, vize poskytuje návštěvníkům informace o dlouhodobém směřování Masarykovy univerzity.
ŘÍJEN 2010
27. 10. 2010Nový design záložek
Stránky s možností přepínání obsahu pomocí záložek byly upraveny do nového, přehlednějšího a výraznějšího designu.
27. 10. 2010Nový design stránek studijního oboru a programu
Stránky studiního oboru a programu dostaly nový, přehlednější design, který jasně odlišuje studijní program od studijního oboru.
12. 10. 2010Pojmy vztahující se ke studiu
Na stránce Pojmy jsou průběžně doplňována vysvětlení důležitých slov a slovních spojení, které souvisí se studiem na MU. Nově jsou tyto pojmy také zvýrazňovány na vybraných stránkách (zejména v sekci Uchazeči) tak, aby se uživatel mohl rychle podívat na vysvětlení příslušného výrazu.
ZÁŘÍ 2010
14. 9. 2010Brožura The Spectrum of Research and Development at MU. 2010-2015.
Na adrese http://www.muni.cz/research/spectrum/ bylo zveřejněno kompletní znění publikace The Spectrum of Research and Development at MU. 2010-2015.
8. 9. 2010Posouvání malých bannerů
Na vstupních stránkách součástí bylo vylepšeno posouvání malých bannerů.
1. 9. 2010Upravena stránka studijního oboru
Stránka studijního oboru byla upravena pro lepší přehlednost. Nyní obsahuje také seznam oborů, se kterými lze obor při studiu kombinovat.
SRPEN 2010
31. 8. 2010Galerie historických budov
Prezentace www.muni.cz byla obohacena o novou fotogalerii Významné budovy, v níž je možno nalézt texty o historii vybraných univerzitních budov a dobové fotografie.
30. 8. 2010Bublinková nápověda
Zatím na stránku s anotací studjního oboru/programu byla přidána bublinková nápověda pro studijní termíny.
24. 8. 2010Virtuální prohlídka Kampusu
Na adrese odkaz do nového oknahttp://kampus.muni.cz byla otevřena virtuální prohlídka univerzitního kampusu Bohunice.
10. 8. 2010Úprava prezentace projektů MU
Byl přestrukturován přehled projektů řešených na MU na stránce Výzkum, vývoj, rozvoj
ČERVENEC 2010
2. 7. 2010Web knihoven MU
Na web www.muni.cz byla přidána stránka s informacemi o knihovnách MU.
ČERVEN 2010
25. 6. 2010Integrace s Vývěskou IS MU
Aktuality, významné akce a mediální zprávy zveřejňované na www.muni.cz byly napojeny na Vývěsku ISu.
24. 6. 2010Ukončen provoz podpůrného intranetu
Po 12 letech používání byl ukončen provoz systému wwwdata.muni.cz - podpůrného intranetu pro správu dat www.muni.cz. Jednotlivé funkce wwwdata postupně převzaly systémy INET MU, MAGION a IS MU.
16. 6. 2010Galerie videí
Byla vytvořena galerie univerzitních videozáznamů s náhledy jednotlivých videí.
9. 6. 2010Podrobné informace o pracovišti
K stránkám jednotlivých pracovišť byly doplněny podrobnější texty informující o činnosti pracoviště, viz např. Investiční odbor - o pracovišti.
KVĚTEN 2010
31. 5. 2010Ediční rada
Na stránky univerzity přibylo složení Ediční rady MU.
28. 5. 2010Historie kvestorů
Na stránku http://www.muni.cz/rect/history/management byla doplněna historie kvestorů MU.
27. 5. 2010Nové mapy
Byla zprovozněna nová verze mapové aplikace zobrazující umístění budov Masarykovy univerzity. Přibyla označení knihoven, tiskáren, SUPO bankovníků a míst prodeje proti SUPO účtu.
BŘEZEN 2010
31. 3. 2010Propojení s časopisem muni.cz
Na stránky www.muni.cz byly do příslušných sekcí umístěny odkazy na články z měsíčníku odkaz do nového oknamuni.cz.
4. 3. 2010Celoživotní vzdělávání
Sekce informací o celoživotním vzdělávání byla doplněna o podrobné informace o programech nabízených jednotlivými fakultami.
ÚNOR 2010
26. 2. 2010Propojení významné události, fotogalerií a videí
Informace o významné události jsou nyní provázány s fotogaleriemi a videozáznamy týkajícími se dané události.
18. 2. 2010Test studijních předpokladů
V sekci Uchazeči o studium byl zveřejněn soubor stránek Test studijních předpokladů, obsahující podrobné informace a odkazy k TSP a e-learningový kurz přípravy na TSP.
8. 2. 2010Kontakty pro uchazeče
Na stránky pro uchazeče byl doplněn bloček kontaktů a banner, a bylo změněno záhlaví.
2. 2. 2010Studentské spolky a aktivity
Byla vytvořena nová stránka Studentské spolky a aktivity prezentující studentské organizace působící na MU.
LEDEN 2010
22. 1. 2010Fotogalerie UKB
Byla vytvořena nová galerie - Fotogalerie kampusu.
8. 1. 2010Studijní katalogy
Na stránku Informace o studiu na MU, určenou pro uchazeče o studium, byla přidána sekce Studijní katalogy fakult MU.
7. 1. 2010Logotypy MU a fakult
Byla dokončena nová stránka s přehledem logotypů součástí MU, obsahující podrobné informace o jednotlivých logotypech.
PROSINEC 2009
21. 12. 2009Nové číslo MUNI EXTRA
Na stránce Magazín pro uchazeče o studium Muni EXTRA bylo zveřejněno nové číslo odkaz do nového oknaMuni EXTRA 2009/2010.
LISTOPAD 2009
23. 11. 2009Nové stránky pro Nakladatelství
Prezentace Nakladatelství MU byla rozšířena o stránky Novinky a Knihy prodávané v Obchodním centru MU. Do sekce Publikace - Věda - Vzdělávání byl dále přidán blok informací Připravujeme a do sekce Služby odkazy na fotografie z výstav, prezentací a dalších akcí Nakladatelství MU.
12. 11. 2009Emeritní profesoři
Na stránky součástí a pracovišť MU přibyly přehledy emeritních profesorů, čerpané z údajů v personálně-mzdovém systému MU. Zveřejněny byly rovněž osobní stránky emeritních profesorů MU.
1. 11. 2009Nová verze stránek pro uchazeče
Ke dni otevření přijímacího řízení 2010/2011 byla uvedena do provozu nová verze stránek informací pro uchazeče o studium na MU. Stránky jsou kompletně přestrukturovány a doplněny o nové informace a grafické prvky.
ŘÍJEN 2009
30. 10. 2009Našeptávač programů, oborů a předmětů
Na stránky informací pro uchazeče byl implementován našeptávač programů, oborů a předmětů studovaných na MU.
21. 10. 2009FAQ k identifikačním průkazům a SUPO
Do informací o službách doplněny FAQ k identifikačním průkazům a SUPO.
SRPEN 2009
24. 8. 2009Rozšíření stránky o publikaci
Prezentace publikací na www.muni.cz byla sjednocena a doplněna o informace z Nakladatelství MU. U publikací vydaných univerzitou jsou k dispozici i náhledy obálek, např. u knihy In dubio pro libertate. V detailu publikace je uveden odkaz na Obchodní centrum.
3. 8. 2009Publikace Nakladatelství MU
Bylo zprovozněno přebírání údajů o publikacích vydaných univerzitou z IS MU.
ČERVENEC 2009
23. 7. 2009Videa ve formátu Flash
Videoukázky z akcí MU jsou nyní na stránkách k dispozici v on-line přehrávači, nadále zůstává možnost si video stáhnout v různých kvalitách (viz např. Oslavy 90. výročí založení Masarykovy univerzity).
KVĚTEN 2009
13. 5. 2009Nová tvář www.muni.cz
V souvislosti s oslavami devadesátého výročí založení univerzity byla na Dies Academicus zveřejněna nová podoba univerzitní webové prezentace www.muni.cz. Přináší grafické oživení stránek, přehlednější strukturu a nové navigační prvky. Vývoj podoby webové prezentace od jejích počátků je zachycen ve fotogalerii Vývoj veřejného webu MU v letech 1996 - 2009.
BŘEZEN 2009
1. 3. 2009CEITEC
Mezi univerzitní ústavy byla doplněna nová součást MU - Středoevropský technologický institut (CEITEC).
ÚNOR 2009
10. 2. 2009Výběrová řízení
Seznam vypsaných výběrových řízení a volných míst je nyní přebírán z EIS Magion.
3. 2. 2009Změna IP
Z důvodu lepšího zabezpečení byly servery, na kterých běží prezentace www.muni.cz, přesunuty do vlastního segmentu. Přitom také došlo ke změně IP adresy.
LEDEN 2009
19. 1. 200990. výročí MU
90. výročí založení Masarykovy univerzity bude po celý rok připomínat logo v záhlaví stránek.
15. 1. 2009Veřejné zakázky
Informace o veřejných zakázkách vypisovaných univerzitou byly rozšířeny o další údaje, pro každou zakázku nyní existuje stránka s detailním přehledem požadavků a zadávací dokumentací. Údaje jsou přebírány ze systému Inet.
6. 1. 2009Statistiky návštěvnosti jednotlivých stránek
Vybraným správcům obsahu stránek bylo umožněno sledovat návštěvnost jednotlivých stránek a počet prokliků jednotlivých odkazů.
PROSINEC 2008
22. 12. 2008Absolventi
Od dnešního dne budou z ISu denně přebírány aktualizované údaje o absolventech. Denní přebírání nahradí dřívější dávkové nahrávání dat.
15. 12. 2008Nové logo ESF
Na stránkách s informacemi o Ekonomicko-správní fakultě MU je použito nové logo.
8. 12. 2008Výzkumné a rozvojové projekty
Informace o projektech řešených na MU jsou pro potřeby www.muni.cz přebírány z nového Informačního systému pro evidenci projektů (ISEP).
7. 12. 2008Zástupci vedoucích pracovišť
Na stránkách pracovišť se nově zobrazují také zástupci vedoucích např. Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii.
4. 12. 2008Dodatek k diplomu
Byl zveřejněn vzorový dodatek k diplomu, který Masarykova univerzita vydává všem svým absolventům.
LISTOPAD 2008
29. 11. 2008Právní normy - vnitřní předpisy fakult
Vnitřní předpisy fakult byly převedeny do HTML a jsou prezentovány v jednotném designu na stránkách právních norem. Nahradily tak původní odkazy na dokumenty roztříštěně uložené v rámci lokálních fakultních prezentací.
24. 11. 2008Veřejné zprávy MU, fakult MU a pracovišť MU
V přehledu veřejných zpráv Masarykovy univerzity, Ekonomicko-správní fakulty, Fakulty informatiky, Fakulty sociálních studií, Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky, Správy kolejí a menz a Nakladatelství MU byly externí odkazy nahrazeny PDF dokumenty.
24. 11. 2008Dlouhodobé záměry fakult
Vznikla nová stránka Dlouhodobý záměr s přehledem dostupných aktuálních i historických dlouhodobých záměrů jednotlivých fakult a celé MU. Texty jsou dostupné ve formátu PDF.
11. 11. 2008Etická komise
Mezi orgány Fakulty sportovních studií MU byl doplněn seznam členů etické komise.
ŘÍJEN 2008
30. 10. 2008Veřejné zprávy fakult, ústavů a pracovišť MU
V přehledu veřejných zpráv Právnické fakulty, Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty, Filozofické fakulty, Mezinárodního politologického ústavu, Ústavu výpočetní techniky, Archivu, Centra jazykového vzdělávání, Centra zahraničních studií a Centra pro regionální rozvoj MU byly externí odkazy nahrazeny PDF dokumenty.
12. 10. 2008Aktuality a Akce
Na úvodní stránku byl přidán odkaz na Kalendář akcí.
3. 10. 2008Náhledy vydaných publikací
Ve spolupraci s Nakladatelstvím MU byly k vydaným publikacím doplněny náhledy obálek. Obálky se zobrazují v přehledu vydaných publikací, na stráce detailů o publikaci, v přehledech publikací jednotlivých osob a také v přehledech publikací pracovišť.
ZÁŘÍ 2008
16. 9. 2008Profily rektorů MU
Ve spolupráci s Archivem MU byly na stránky historie rektorů doplněny profily jednotlivých osobností z časopisu Universitas.
12. 9. 2008Doplnění publikací z Vydavatelství MU
Seznam titulů vydaných Vydavatelstvím MU byl doplněn o publikace za třetí čtvrtletí roku 2008.
11. 9. 2008Přehled aktuálně řešených projektů
Od nynějška se v přehledu aktuálně řešených projektů dle vybraných poskytovatelů a programů zobrazují pouze ty programy, ve kterých existují aktuálně řešené projekty.
SRPEN 2008
26. 8. 2008Veřejné zprávy PdF
V přehledu veřejných zpráv Pedagogické fakulty MU byly externí odkazy nahrazeny PDF dokumenty.
19. 8. 2008Moravské trio
Písně Moravského tria byly převedeny do PDF a vystaveny na stránce Historie ÚVT.
19. 8. 2008Historická kalendária
Na základě podkladů z Archivu MU byly v sekci historie zveřejněny stránky s přehledem nejdůležitějších událostí z  historie fakult a pracovišť MU. Viz např. historické kalendárium LF.
ČERVENEC 2008
26. 7. 2008Informace o...
Do základní šestice odkazů v Informacích o… lze nyní u vybraných pracovišť zařadit odkaz na stránku Služby. Zde mohou pracoviště přehledně prezentovat služby poskytované jak v rámci univerzity, tak široké veřejnosti. Viz např. SKM.
23. 7. 2008Osobní stránky
Na osobních stránkách zaměstnanců jsou nyní zobrazovány názvy pracovních funkcí a pracovních zařazení ve správném rodě.
ČERVEN 2008
20. 6. 2008Editor textů
Vybraným uživatelům bylo umožněno vkládat a editovat texty publikované na www.muni.cz. Texty jsou uloženy ve formátu XML a uživatelům zpřístupněny pomocí technologie WebDAV.
10. 6. 2008Osobní galerie významných osobností MU
Byla zveřejněna první osobní galerie významné osobnosti z historie MU, zakladatele ÚVT Doc. RNDr. Jiřího Hořejše CSc.
5. 6. 2008Historie vedení
Fotografie včetně popisů pro stránky historie vedení jsou od dnešního dne automaticky přebírány z odkaz do nového oknaDKF.
KVĚTEN 2008
16. 5. 2008Aktuality
Byla přidána možnost zobrazit u aktuality obrázek.
14. 5. 2008Seznam studijních programů akreditovaných v cizím jazyce
Skupina seznamů studijních programů byla rozšířena o programy akreditované v cizím jazyce.
12. 5. 2008Doplnění publikací z Vydavatelství MU
Seznam titulů vydaných Vydavatelstvím MU byl doplněn o publikace za duben 2008.
11. 5. 2008Historie pracovišť
Byly zveřejněny zajímavosti z historie u vybraných pracovišť MU, data jsou přebírána z personálního systému.
DUBEN 2008
22. 4. 2008Kontaktní údaje osob
Byl upraven způsob výpisu kontaktních údajů na osobních stránkách.
12. 4. 2008Rejstřík stránek MU
Zásadním způsobem byl modifikován obsah rejstříku stránek MU. Menší počet odkazů má umožnit lepší orientaci uživatelů.
11. 4. 2008Fotografie osob
U vedoucích pracovníků a vybraných zaměstnanců MU může pověřená osoba od dnešního dne vložit na osobní stránku ateliérovou fotografii pomocí aplikace v autentizovaný odkaz do nového oknaInetu.
10. 4. 2008Kontaktní údaje osob (Fakultní nemocnice u sv. Anny)
Bylo zprovozněno automatické přebírání kontaktních údajů zaměstnanců MU dislokovaných v prostorách Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
3. 4. 2008Napsali o nás v médiích
Byla vytvořena nová stránka Napsali o nás v médiích.
1. 4. 2008Metodické řízení
Veškeré informace o metodickém řízení jsou nyní přebírány z ekonomického informačního systému.
BŘEZEN 2008
20. 3. 2008Anotace studijních programů a oborů
K informacím o studijních programech a oborech přibyly popisné texty a odkazy na e-přihlášku.
20. 3. 2008Pozvánky pro média
Byla vytvořena nová stránka Pozvánky pro média.
18. 3. 2008Rady a komise
Seznam členů rady pro kulturu a umění, redakční rady časopisu MUNI, rady programu 233 330 a rady pro informační technologie je nově přebírán z personálního systému.
13. 3. 2008Vnitřní předpisy FF
Na stránku s právními normami byly doplněny vnitřní předpisy Filozofické fakulty.
13. 3. 2008Ceny rektora 2007
Byly doplněni laureáti ceny rektora pro rok 2007.
11. 3. 2008Začleněna prezentace CPS
Do www.muni.cz byla začleněna webová prezentace Celouniverzitní počítačové studovny.
8. 3. 2008Seznamy kontaktních údajů
Seznamy kontaktních údajů (pracovišť, fakult, ústavů) byly přesunuty do intranetového systému autentizovaný odkaz do nového oknaInet.
5. 3. 2008Rady, komise a kolegia
Seznamy členů akademických senátů, disciplinárních komisí, kolegií děkanů a vedení fakult jsou nově přebírány z personálního systému.
ÚNOR 2008
26. 2. 2008Oborové rady a komise
Seznamy členů oborových rad a komisí jsou nově přebírány z personálního systému.
25. 2. 2008Doplnění publikací z Vydavatelství MU
Seznam titulů vydaných Vydavatelstvím MU byl doplněn o publikace za konec roku 2007 a první publikace z roku 2008.
15. 2. 2008Rady, komise a kolegia
Seznam členů vědecké rady, správní rady, kolegia rektora, ubytovací komise a vedení MU je nově přebírán z personálního systému.
LEDEN 2008
22. 1. 2008Absolventi univerzity
Přehled absolventů Masarykovy univerzity byl doplněn o absolventy z roku 2007.
PROSINEC 2007
12. 12. 2007Informace o službách
Vznikla nová kategorie Informací o, jako první ji začal využívat Ústav výpočetní techniky.
ŘÍJEN 2007
18. 10. 2007Jízdní řády
Na stránce s informacemi o dopravním spojení k adrese přibyly odkazy na jízdní řády IDOS.
10. 10. 2007Galerie událostí
Byla zveřejněna Galerie událostí, která obsahuje fotografie z událostí pořádaných na MU.
3. 10. 2007Galerie uměleckých děl
Byla zveřejněna první část galerie uměleckých děl - Pocta Leoši Janáčkovi.
ZÁŘÍ 2007
24. 9. 2007Doplnění publikací z Vydavatelství MU
Seznam titulů vydaných Vydavatelstvím MU byl doplněn o publikace za srpen až září 2007.
12. 9. 2007Prezentace Vydavatelství
Do www.muni.cz byla začleněna webová prezentace Vydavatelství MU.
ČERVENEC 2007
20. 7. 2007Absolventi univerzity
Seznam absolventů MU byl doplněn o absolventy LF z let 1960-1970.
15. 7. 2007Změna zdroje personálních dat
Personální data zaměstnanců jsou přebírána z nového personálního systému.
ČERVEN 2007
27. 6. 2007Aktuální informace v RSS
Aktuality, Tiskové zprávy a Významné akce jsou nyní dostupné i pomocí RSS kanálu.
KVĚTEN 2007
11. 5. 2007Začleněna prezentace ÚVT
Do www.muni.cz byla začleněna webová prezentace Ústavu výpočetní techniky.
DUBEN 2007
27. 4. 2007Doplnění publikací z Vydavatelství MU
Seznam titulů vydaných Vydavatelstvím MU byl doplněn o další publikace.
25. 4. 2007Fotogalerie U3V
Prezentace www.muni.cz byla doplněna o stránku obsahující fotografie z aktivit U3V.
5. 4. 2007Fulltextové vyhledávání
Bylo zprovozněno nové fulltextové vyhledávání, nahrazující staré tématické.
BŘEZEN 2007
20. 3. 2007Přihlášky na Univerzitu třetího věku
Na stránky byly doplněny formuláře pro přihlašování do kurzů Univerzity třetího věku - .
12. 3. 2007Nové režimy zobrazení stránek
Webové stránky MU je nyní možno prohlížet ve třech režimech, které se liší velikostí a kontrastem písma. K přepínání zobrazení slouží ikonky v pravém horním rohu stránek.
10. 3. 2007Rozšíření podpory pro www.muni.cz - dvojjazyčnost
V Inetu byla vytvořena aplikace pro práci s anglickými překlady textů na www.muni.cz.
8. 3. 2007Doplnění publikací z Vydavatelství MU
Seznam titulů vydaných Vydavatelstvím MU byl doplněn o publikace za leden a únor 2007.
ÚNOR 2007
26. 2. 2007Rozšíření podpory pro www.muni.cz - editor bannerů
V Inetu byla vytvořena aplikace pro správu bannerů na www.muni.cz.
19. 2. 2007Stránky Univerzity třetího věku
Byla zveřejněna nová webová prezentace Univerzity třetího věku v rámci serveru www.muni.cz: .
LEDEN 2007
26. 1. 2007Absolventi univerzity
Přehled absolventů Masarykovy univerzity byl doplněn o absolventy z druhé poloviny roku 2006.
25. 1. 2007Doplnění publikací z Vydavatelství MU
Seznam titulů vydaných Vydavatelstvím MU byl doplněn o publikace za listopad 2006.
20. 1. 2007Rozšíření podpory pro www.muni.cz - editor obrázků
V Inetu byla vytvořena aplikace pro správu obrázků na www.muni.cz.
PROSINEC 2006
5. 12. 2006Fotogalerie adresy
Informace o univerzitních adresách byly rozšířeny o fotogalerii budov, které se na dané adrese nachází. Viz např. Fotogalerie (Žerotínovo nám. 9).
LISTOPAD 2006
27. 11. 2006Veřejné zakázky
Na stránce O univerzitě v Úřední desce přibylo zveřejňování informací o aktuálně probíhajících veřejných zakázkách.
16. 11. 2006Fotografie budov
Na stránky a Kontaktní údaje byly doplněny fotografie univerzitních budov.
9. 11. 2006Doplnění publikací z Vydavatelství MU
Seznam titulů vydaných Vydavatelstvím MU byl doplněn o publikace za říjen 2006.
5. 11. 2006Rozšíření stránek Vydavatelství
Sekce O Nakladatelství u Vydavatelství byla doplněna o formuláře objednávek a přehled služeb.
1. 11. 2006Přijímací řízení
Stránky byly doplněny o všeobecné informace k příjímacímu řízení jednotlivých fakult.
ŘÍJEN 2006
31. 10. 2006Obálka
Pod ikonku obálky v toolbaru byly přidány záložky sdružující stránky Organizační struktura, Kontaktní údaje a Kontakty v jednotlivých obsahových oblastech.
27. 10. 2006Ceny rektora
Stránka Ceny rektora byla doplněna o ceny udělené v roce 2006.
20. 10. 2006Novinky
K informacím o stránkách univerzity byl doplněn přehled novinek na www.muni.cz.
17. 10. 2006Doplnění publikací z Vydavatelství MU
Seznam titulů vydaných Vydavatelstvím MU byl doplněn o publikace za srpen až září 2006.
16. 10. 2006Přechod na nový hardware
V noci z 15. na 16. října byl www.muni.cz přesunut na nový hardware. Požadavky jsou nyní vyřizovány za poloviční dobu.
13. 10. 2006Univerzitní časopisy
Prezentace www.muni.cz byla doplněna o  stránku Odborné časopisy, která obsahuje základní údaje o odborných univerzitních časopisech.
13. 10. 2006www.muni.cz ve verzi 2006
Ve Zpravodaji ÚVT vyšel odkaz do nového oknačlánek o nové webové prezentaci univerzity.
11. 10. 2006Seznamy studentů podle studijních programů
Prezentace byla doplněna o přehledy studentů ve studijních programech na jednotlivých fakultách.
11. 10. 2006Kontaktní údaje součástí univerzity
Prezentace www.muni.cz byla doplněna o stránku Kontaktní údaje obsahující základní kontaktní údaje jednotlivých součástí univerzity.
5. 10. 2006Absolventi univerzity
Přehled absolventů Masarykovy univerzity byl doplněn o absolventy za rok 2006.
3. 10. 2006Přehledy oborových rad a komisí
Prezentace byla doplněna o přehledy oborových rad a komisí za jednotlivé fakulty.
ZÁŘÍ 2006
25. 9. 2006Historické budovy
Prezentace www.muni.cz byla doplněna o stránku Významné budovy.
18. 9. 2006Masarykova univerzita má nové internetové stránky
V měsíčníku Masarykovy univerzity muni.cz vyšel odkaz do nového oknačlánek o nové prezentaci.
18. 9. 2006www.muni.cz zveřejněno v nové podobě
Byla zveřejněna nová webová prezentace Masarykovy univerzity.