Informace o stránce

Informace o www.muni.cz

Informace o této stránce

Obecné URL stránky

http://www.muni.cz/<mu_part>/research/people?...parametry...

(řetězec "...parametry..." se nahradí skutečnými parametry (viz tabulka níže) ve tvaru "parametr1=<hodnota1>&parametr2=<hodnota2>...")

Informace o parametrech


ParametrPopis
mu_partidentifikace subjektu MU
search_stringřetězec, podle kterého se vyhledává
employeeFiltrování vyhledávání - pouze zaměstnanci
studentFiltrování vyhledávání - pouze studenti
authorFiltrování vyhledávání - pouze autoři
coordinatorFiltrování vyhledávání - pouze řešitelé projektu
habil_profFiltrování vyhledávání - pouze uchazeči o hobilitaci/profesuru
teacherFiltrování vyhledávání - pouze učitelé
graduantFiltrování vyhledávání - pouze doktorand

Zkratky součástí MU


ZkratkaSoučást MU
archArchiv Masarykovy univerzity
ceitecStředoevropský technologický institut
ceritCentrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích
cttCentrum pro transfer technologií
czsCentrum zahraniční spolupráce
econEkonomicko-správní fakulta
fiFakulta informatiky
fspsFakulta sportovních studií
fssFakulta sociálních studií
ibaInstitut biostatistiky a analýz
icsÚstav výpočetní techniky
langCentrum jazykového vzdělávání
lawPrávnická fakulta
medLékařská fakulta
muzeuMendelovo muzeum
pedPedagogická fakulta
philFilozofická fakulta
pressNakladatelství
ptceitecCentrální řídící struktura projektu CEITEC
rectRektorát
sciPřírodovědecká fakulta
skmSpráva kolejí a menz
teiresiasStředisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
ucbSpráva Univerzitního kampusu Bohunice
uctUniverzitní centrum Telč

Poslední modifikace textu