Informace o stránce

Informace o www.muni.cz

Informace o této stránce

Obecné URL stránky

http://www.muni.cz/<mu_part>/<department>/study/teaching/courses_supervised?...parametry...

(řetězec "...parametry..." se nahradí skutečnými parametry (viz tabulka níže) ve tvaru "parametr1=<hodnota1>&parametr2=<hodnota2>...")

Informace o parametrech


ParametrPopis
mu_partidentifikace subjektu MU
departmentŠesticiferný kód pracoviště MU z univerzitního číselníku pracovišť
from_recordvýběr od záznamu...
semestervýběr záznamů podle semestru
in_languagevýběr předmětů podle jejich jazyka
on_mu_partidentifikace součásti MU, pro kterou zobrazit vyučované předměty
order_byřazení výpisu

Zkratky součástí MU


ZkratkaSoučást MU
archArchiv Masarykovy univerzity
ceitecStředoevropský technologický institut
ceritCentrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích
cttCentrum pro transfer technologií
czsCentrum zahraniční spolupráce
econEkonomicko-správní fakulta
fiFakulta informatiky
fspsFakulta sportovních studií
fssFakulta sociálních studií
ibaInstitut biostatistiky a analýz
icsÚstav výpočetní techniky
langCentrum jazykového vzdělávání
lawPrávnická fakulta
medLékařská fakulta
muzeuMendelovo muzeum
pedPedagogická fakulta
philFilozofická fakulta
pressNakladatelství
ptceitecCentrální řídící struktura projektu CEITEC
rectRektorát
sciPřírodovědecká fakulta
skmSpráva kolejí a menz
teiresiasStředisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
ucbSpráva Univerzitního kampusu Bohunice
uctUniverzitní centrum Telč