Správce stránky

Kontaktní adresy správců www.muni.cz:

  • pro hlášení chyb v datech slouží Požadavkový systém uživatelské podpory (přístupný jen studentům a zaměstnancům MU)
  • pro připomínky k obsahovému a grafickému řešení: w3mu@munidotcz
  • pro připomínky technického rázu: web@icsdotmunidotcz

V adrese w3mu@munidotcz jsou zastoupeni garanti jednotlivých informačních oblastí www.muni.cz, jimiž jsou: Odbor vnějších vztahů a marketingu RMU a manažer vnitřní správy MU (pro oblasti současnost, historie, informační zdroje a systémy), Odbor pro akademické záležitosti RMU, Odbor výzkumu RMU a Odbor pro rozvoj RMU (výzkum, vývoj a rozvoj), Studijní odbor RMU (studium) a Centrum zahraničních studií (zahraniční spolupráce). V této adrese je zprostředkovaně zastoupen také ateliér vizuálního a produktového designu ExactDesign, který je autorem návrhu a realizace grafických prvků a šablon www.muni.cz, a rovněž externí překladatelé, zajišťující překlady stránek www.muni.cz do angličtiny.

Adresa web@icsdotmunidotcz je adresou týmu ÚVT MU, který je autorem databázového a aplikačního řešení www.muni.cz.