Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Záznamů v roce 2015 je celkem: 3

 

NĚMCOVÁ, Hana - ČOUPKOVÁ, Eva - KOVAŘÍKOVÁ, Markéta - HELÁN, Robert - GRACIELA, Sbertoli - THOMAS, James Edward.
Collaborative teaching and learning in an interdisciplinary problem-based language course. Brno : Muni Space, 2015. 92 s. Muni Space Čítárna Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-7606-8.


více

 

NĚMCOVÁ, Hana - ČOUPKOVÁ, Eva - HELÁN, Robert.
Interdisciplinary Science-Based Language Course of Collaborative Learning - Do's and Don'ts. 2015.


více

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
Monstrous space of Piranesi in the works of M.G. Lewis and W.H. Ainsworth. 2015.


více