News details

 

June 2011
Nový časopis jazykových center CASALC Review

Na založení nového časopisu CASALC Review, jehož 1. číslo vyšlo 20. června 2011, se významnou měrou podílelo Centrum jazykového vzdělávání MU. Časopis vydává CASAJC - Asociace jazykových center na vysokých školách ČR, jehož je CJV MU aktivním členem. Časopis se chce věnovat obecným otázkám jazykového vzdělávání na vysokých školách a rovněž poskytovat prostor pro sdílení zkušeností a poznatků učitelů vysokoškolských jazykových center.

Organized by

Responsibility

Further information, photos or videos on the news