Kdo jsme?

Centrum jazykového vzdělávání zajišťuje celouniverzitní výuku cizích jazyků na nefilologických oborech Masarykovy univerzity ve všech formách a stupních vysokoškolského studia. Jednotlivá fakultní oddělení Centra poskytují studentům odbornou a akademickou úroveň vzdělání v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, ruštině a latině a pro zahraniční studenty jsou pořádány kurzy češtiny. Vedle vzdělávací funkce se CJV soustředí také na zkvalitňování výuky cizích jazyků, a to prostřednictvím vlastních či partnerských projektů a spoluprací s tuzemskými a zahraničními organizacemi.

Společná fotografie zaměstnanců CJV [2013]Společná fotografie zaměstnanců CJV [2013]