PhDr. Hana Katrňáková, M.A., Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 37 records, displayed 1 - 30

 
2012

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
How the question “ Do we have guns ?“ in a soft skills Negotiation course influenced our in-service LSP teacher training in a new Impact project. 2012.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Should You Be Persuaded - Testimonies in Phone Hacking Inquiry (News of the World case in the summer of 2011). 2012.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Turn-taking in legal spoken discourse. 2012.


more

 
2011

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Supporting Your Argument - Persuasion in Radio Public Speaking Panel Discussions. 2011.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Supporting Your Argument - Persuasion in Radio Public Speaking Panel Discussions. Košice : Technická univerzita Košice, 2011. ISBN 978-80-553-0743-5, pp. 140-147. 2011, Košice.


more

 

HRADILOVÁ, Alena - KATRŇÁKOVÁ, Hana - MORGAN, John - ŠTĚPÁNEK, Libor.
Videoconferencing and community of practice interaction. Semantic, pragmatic and intercultural aspects of students' communication in English language classes. Discourse and Interaction, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-9930, 2011, vol. 4, no. 1, pp. 35-49.


more

 

book coverKATRŇÁKOVÁ, Hana - VYKOUKALOVÁ, Zdeňka.
Vývoj kurzu interkulturní komunikace v angličtině aneb Co je za tím. Vyd. Brno. MU, 2011. ISBN 978-80-210-5413-4. 2011.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana - VYKOUKALOVÁ, Zdeňka.
Vývoj kurzu interkulturní komunikace v angličtině aneb Co je za tím?. 2011.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana - REICHOVÁ, Hana.
Vývoj nových cizojazyčných kurzů akademického jazyka a jazyka pro specifické účely a kurzy měkkých dovedností v cizích jazycích (Projekt COMPACT). 2011.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Vývoj nových cizojazyčných kurzů akademického jazyka pro specifické účely a kurzy měkkých dovedností v cizích jazycích. 2011.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana - REICHOVÁ, Hana.
Vývoj nových kurzů soft skills v cizích jazycích v projektu COMPACT. In FORLANG Cudzie jazyky v akademickom prostredi. Vyd. 1. Košice : Technická univerzita v Košicích, 2011. ISBN 978-80-553-0743-5, pp. 148-151. 2011, Košice.


more

 

book coverKATRŇÁKOVÁ, Hana.
Zapojení studentů ESF MU do projektu Compact - kurzy soft skills v cizích jazycích. In Jazykové vzdělávání v ekonomických oborech a jeho cílové úrovně podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky. Vyd. 1. Brno : ESF MU, 2011. ISBN 978-80-210-5495-0, pp. 15-17. 3.6.2011, Brno.


more

 
2010

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Další vzdělávání učitelů odborných jazyků v oblasti měkkých manažerských dovedností, tzv. soft skills, a jejich příprava na výuku v cizojazyčných kurzech soft skills (Projekt COMPACT). Bratislava : Ekonóm, 2010. ISBN 978-80-225-2993-8, pp. 121-125. 24.6.2010, Bratislava.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Další vzdělávání učitelů odborných jazyků v oblasti měkkých manažerských dovednsotí, tzv. soft skills, a jejich příprava na výuku v cizojazyčných kurzech soft skills (projekt Compact). 2010.


more

 

REICHOVÁ, Hana - KATRŇÁKOVÁ, Hana - RYBIČKOVÁ, Marta.
Jazykové kompetence v odborném a akademickém cizím jazyce - aplikace SERR (projekt COMPACT). In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2993-8, pp. 191-195. 24.6.2010, Bratislava.


more

 

book coverREICHOVÁ, Hana - KATRŇÁKOVÁ, Hana - HRADILOVÁ, Alena - ŠTĚPÁNEK, Libor - RYBIČKOVÁ, Marta - KUCHAŘOVÁ KALNÁ, Zdena - HUŠKOVÁ, Helena - ŠRÁMKOVÁ, Eva - MÉSZÁROSOVÁ, Marie - POJSLOVÁ, Blanka - ROLLER BRESŤÁK, Ildikó.
Popis jazykových kompetencí v odborném a akademickém jazyce - kritéria pro jejich posuzování. Vyd. 2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 20 pp. ISBN 978-80-210-5114-0.


more

 

HRADILOVÁ, Alena - KATRŇÁKOVÁ, Hana - ŠTĚPÁNEK, Libor.
SEMANTIC, PRAGMATIC AND INTERCULTURAL ASPECTS OF STUDENTS´ COMMUNICATION THROUGH VIDEOCONFERENCING (SPOKEN) AND FACEBOOK (INFORMAL WRITTEN) ENGLISH. 2010.


more

 
2008

ŠTĚPÁNEK, Libor - HRADILOVÁ, Alena - KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Designing a Multi-Cultural Video Conferencing Language Programme. 2008.


more

 

RYBIČKOVÁ, Marta - REICHOVÁ, Hana - KATRŇÁKOVÁ, Hana - ŠTĚPÁNEK, Libor - HRADILOVÁ, Alena.
Koncepce jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II. Bratislava : CASAJC, 2008. ISBN 978-80-225-2647-0. 5.6.2008, Bratislava.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana - MORGAN, John - DE HAAFF, Janice - ŠTĚPÁNEK, Libor - HRADILOVÁ, Alena - BUDÍKOVÁ, Barbora - ASHE-JONES, Martin - EASTLAKE, Joe.
Video Conferencing Quick Guide. Brno : Invite, 2008. 8 pp. ISBN 978-80-86984-54-4.


more

 
2007

REICHOVÁ, Hana - KATRŇÁKOVÁ, Hana - RYBIČKOVÁ, Marta.
Aplikace Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na odborný a akademický jazyk na vysokých školách. In Sborník prací z mezinárodní konference Odborný jazyk na vysokých školách III. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. ISBN 978-80-213-1615-7, pp. 157-159. 2007, Praha. CD-ROM.


more

 
2006

book coverKATRŇÁKOVÁ, Hana - VÁGNER, Ivan - WEBER, Miroslav.
Personal management & leadership : multimediální učební text. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 104 + CD pp. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 17). ISBN 80-210-3935-3.


more

 
2005

KATRŇÁKOVÁ, Hana - REICHOVÁ, Hana.
Challenges in EAP and ESP Class at University Level. In Lingua Summit 2005. Trenčín (Slovenská republika) : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2005. ISBN 80-8075-102-1, pp. 127-128. 2005, Trenčín. Sborník příspěvků z konference.


more

 

HRADILOVÁ, Alena - KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Videoconference Techniques in Developing Successful Language Skills and Strategies in ESP Classes. 2005.


more

 
2004

KATRŇÁKOVÁ, Hana - KLÍMOVÁ, Blanka.
Critical writing. 2004.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana - KLÍMOVÁ, Blanka - BUDÍKOVÁ, Barbora - HRADILOVÁ, Alena - BÍSKOVÁ, Daniela - KOLLÁROVÁ, Jana - LINHARTOVÁ, Yvetta - MYDLÁŘOVÁ, Tatjana - NĚMCOVÁ, Hana - PAVLOVOVÁ, Milada - SUCHÁNKOVÁ, Hana - VYSTRČILOVÁ, Renata - CHOVANEC, Jan.
Flight into the Land of ESP. In Flight into the Land of ESP. Uherský Brod : Jaspis a Britská rada praha, 2004. Učebnice metodiky ESP, ISBN 80-903197-5-0, pp. 57-64.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana - KLÍMOVÁ, Blanka.
Writing activities in ESP class. London : IATEFL, 2004. 4 pp.


more

 
2001

BUDÍKOVÁ, Barbora - ŠTEFLOVÁ, Alena - KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Let us present our presentation. ATE Newsletter, Praha, Asociace učitelů angličtiny. ISSN 1210-0196, 2001, vol. 12, no. 2, pp. 74-77.


more

 
1999

KATRŇÁKOVÁ, Hana - SCHEJBALOVÁ, Hana.
Authentic materials in ESP. In Výuka práva na počátku 21. století. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2244-2, pp. 127-131. 14.4.1999 Brno.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Odborná jazyková příprava v Cursu Innovati. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 1999, vol. VII, no. 1/1999, pp. 83-85.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 37 records, displayed 1 - 30