PhDr. Hana Katrňáková, M.A., Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 46 records, displayed 1 - 30

 
2015

KATRŇÁKOVÁ, Hana - REICHOVÁ, Hana - HRADILOVÁ, Alena - SEDLÁČKOVÁ, Kateřina - ŠTĚPÁNEK, Libor - BILOVÁ, Štěpánka - CHOVANCOVÁ, Barbora - POŘÍZKOVÁ, Kateřina - HELÁN, Robert - POJSLOVÁ, Blanka - SLOŽILOVÁ, Eva.
Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015. CZE, Brno. 15.1.2015 - 17.1.2015, Worldwide Activity.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Reaching the right balance in students´ driven videoconferences. 2015.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Should you think twice before you open your mouth.Pedagogic implications of linguistic research for EAP/ESP classroom. 2015.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Students‘ and teacher‘s roles in legal English videoconferencing classes. The course contents, organization and feedback from students. 2015.


more

 
2014

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
PERSUASION, POWER AND CONTROL IN PUBLIC SPEAKING. 2014.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Students´ self-driven videoconferencing classes – contents, organization, feedback and self-assessment (a lesson for a teacher). 2014.


more

 
2013

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR. 2013.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Practising negotiation skills in ESP classes with ICT support. 2013.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Should You Be Persuaded. 2013.


more

 
2012

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
How the question “ Do we have guns ?“ in a soft skills Negotiation course influenced our in-service LSP teacher training in a new Impact project. 2012.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Should You Be Persuaded - Testimonies in Phone Hacking Inquiry (News of the World case in the summer of 2011). 2012.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Turn-taking in legal spoken discourse. 2012.


more

 
2011

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Supporting Your Argument - Persuasion in Radio Public Speaking Panel Discussions. 2011.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Supporting Your Argument - Persuasion in Radio Public Speaking Panel Discussions. Košice : Technická univerzita Košice, 2011. ISBN 978-80-553-0743-5, pp. 140-147. 2011, Košice.


more

 

HRADILOVÁ, Alena - KATRŇÁKOVÁ, Hana - MORGAN, John - ŠTĚPÁNEK, Libor.
Videoconferencing and community of practice interaction. Semantic, pragmatic and intercultural aspects of students' communication in English language classes. Discourse and Interaction, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-9930, 2011, vol. 4, no. 1, pp. 35-49.


more

 

book coverKATRŇÁKOVÁ, Hana - VYKOUKALOVÁ, Zdeňka.
Vývoj kurzu interkulturní komunikace v angličtině aneb Co je za tím. Vyd. Brno. MU, 2011. ISBN 978-80-210-5413-4. 2011.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana - VYKOUKALOVÁ, Zdeňka.
Vývoj kurzu interkulturní komunikace v angličtině aneb Co je za tím?. 2011.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana - REICHOVÁ, Hana.
Vývoj nových cizojazyčných kurzů akademického jazyka a jazyka pro specifické účely a kurzy měkkých dovedností v cizích jazycích (Projekt COMPACT). 2011.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Vývoj nových cizojazyčných kurzů akademického jazyka pro specifické účely a kurzy měkkých dovedností v cizích jazycích. 2011.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana - REICHOVÁ, Hana.
Vývoj nových kurzů soft skills v cizích jazycích v projektu COMPACT. In FORLANG Cudzie jazyky v akademickom prostredi. Vyd. 1. Košice : Technická univerzita v Košicích, 2011. ISBN 978-80-553-0743-5, pp. 148-151. 2011, Košice.


more

 

book coverKATRŇÁKOVÁ, Hana.
Zapojení studentů ESF MU do projektu Compact - kurzy soft skills v cizích jazycích. In Jazykové vzdělávání v ekonomických oborech a jeho cílové úrovně podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky. Vyd. 1. Brno : ESF MU, 2011. ISBN 978-80-210-5495-0, pp. 15-17. 3.6.2011, Brno.


more

 
2010

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Další vzdělávání učitelů odborných jazyků v oblasti měkkých manažerských dovedností, tzv. soft skills, a jejich příprava na výuku v cizojazyčných kurzech soft skills (Projekt COMPACT). Bratislava : Ekonóm, 2010. ISBN 978-80-225-2993-8, pp. 121-125. 24.6.2010, Bratislava.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Další vzdělávání učitelů odborných jazyků v oblasti měkkých manažerských dovednsotí, tzv. soft skills, a jejich příprava na výuku v cizojazyčných kurzech soft skills (projekt Compact). 2010.


more

 

REICHOVÁ, Hana - KATRŇÁKOVÁ, Hana - RYBIČKOVÁ, Marta.
Jazykové kompetence v odborném a akademickém cizím jazyce - aplikace SERR (projekt COMPACT). In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2993-8, pp. 191-195. 24.6.2010, Bratislava.


more

 

book coverREICHOVÁ, Hana - KATRŇÁKOVÁ, Hana - HRADILOVÁ, Alena - ŠTĚPÁNEK, Libor - RYBIČKOVÁ, Marta - KUCHAŘOVÁ KALNÁ, Zdena - HUŠKOVÁ, Helena - ŠRÁMKOVÁ, Eva - MÉSZÁROSOVÁ, Marie - POJSLOVÁ, Blanka - ROLLER BRESŤÁK, Ildikó.
Popis jazykových kompetencí v odborném a akademickém jazyce - kritéria pro jejich posuzování. Vyd. 2010. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 20 pp. ISBN 978-80-210-5114-0.


more

 

HRADILOVÁ, Alena - KATRŇÁKOVÁ, Hana - ŠTĚPÁNEK, Libor.
SEMANTIC, PRAGMATIC AND INTERCULTURAL ASPECTS OF STUDENTS´ COMMUNICATION THROUGH VIDEOCONFERENCING (SPOKEN) AND FACEBOOK (INFORMAL WRITTEN) ENGLISH. 2010.


more

 
2008

ŠTĚPÁNEK, Libor - HRADILOVÁ, Alena - KATRŇÁKOVÁ, Hana.
Designing a Multi-Cultural Video Conferencing Language Programme. 2008.


more

 

RYBIČKOVÁ, Marta - REICHOVÁ, Hana - KATRŇÁKOVÁ, Hana - ŠTĚPÁNEK, Libor - HRADILOVÁ, Alena.
Koncepce jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě. In Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II. Bratislava : CASAJC, 2008. ISBN 978-80-225-2647-0. 5.6.2008, Bratislava.


more

 

KATRŇÁKOVÁ, Hana - MORGAN, John - DE HAAFF, Janice - ŠTĚPÁNEK, Libor - HRADILOVÁ, Alena - BUDÍKOVÁ, Barbora - ASHE-JONES, Martin - EASTLAKE, Joe.
Video Conferencing Quick Guide. Brno : Invite, 2008. 8 pp. ISBN 978-80-86984-54-4.


more

 
2007

REICHOVÁ, Hana - KATRŇÁKOVÁ, Hana - RYBIČKOVÁ, Marta.
Aplikace Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na odborný a akademický jazyk na vysokých školách. In Sborník prací z mezinárodní konference Odborný jazyk na vysokých školách III. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. ISBN 978-80-213-1615-7, pp. 157-159. 2007, Praha. CD-ROM.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 46 records, displayed 1 - 30