Mgr. Radek Šimek, Ph.D.

Photo not published

 

 
2010

book coverŠOPOVOVÁ, Radoslava - ŠIMEK, Radek.
Introduction to English for international trade law : multimediální učební text. 1. dotisk 2., nezměn. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 88 pp. Edice multimediálních učebních textů č. 59. ISBN 978-80-210-5001-3.


more

 
2009

STAŇKOVÁ, Yvonne - SKŘIČKOVÁ, Jana - ŠANDOR, Peter.
Bronchoskopie v intenzivní medicíně v letech 2007-2008. Studia Pneumologica et Phthiseologica, Česká pneumologická a ftizeologická spol, TRIOS. ISSN 1213-810X, 2009, vol. 69, no. 6, pp. 221-224.


more

 

book coverŠOPOVOVÁ, Radoslava - ŠIMEK, Radek.
Introduction to English for international trade law :multimediální učební text. 2., nezměn. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 88 pp. ISBN 978-80-210-5001-3.


more

 
2008

SKŘIČKOVÁ, Jana - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - KAPLANOVÁ, Jana.
Nemalobuněčný karcinom plic. Onkologická péče. 2008, vol. 12, no. 4, pp. 5-9.


more

 

SKŘIČKOVÁ, Jana - TOMÍŠKOVÁ, Marcela.
Paliativní léčba malobuněčného i nemalobuněčného karcinomu plic. Onkologická péče. 2008, vol. 12, no. 4, pp. 9-10.


more

 
2007

SKŘIČKOVÁ, Jana.
Léčba karcinomu plic. In Edukační sborník. MÓU : 2007. ISBN 978-9780-86793-09-2, pp. 260-263. 23.4.2007, XXXI. Brněnské onkologické dny.


more

 
2005

ŠOPOVOVÁ, Radoslava - ŠIMEK, Radek.
Introduction to English for International Trade Law. 1.vydání. Masarykova univerzita Brno, 2005. 99 pp. Právnická fakulta, Multimediální učební text č.15. ISBN 80-210-3777-06.


more