Mgr. Marie Okáčová, Ph.D.

Photo not published

 

 
2015

OKÁČOVÁ, Marie.
Gaius Valerius Flaccus (2015). Argonautica. Z latinského originálu přeložila, předmluvou, rejstříkem a bibliografií opatřila Irena Radová (408 stran, Antická knihovna, sv. 84). Praha: Arista, Baset. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 2 pp. Neuveden.


more

 
2012

OKÁČOVÁ, Marie.
Cento: a poetics of derivation. 2012.


more

 

RADOVÁ, Irena - OKÁČOVÁ, Marie.
Laetae segetes III. 2012. CZE, Brno. 13.11.2012 - 16.11.2012, Worldwide Activity.


more

 
2011

OKÁČOVÁ, Marie.
Centones Vergiliani: intertextuální analýza pozdně antických centonárních epyllií s mytologickou tematikou. 2011.


more

 
2010

OKÁČOVÁ, Marie.
(rec.) Elena Marečková-Štolcová et al. Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 909 s. Praha : Jednota klasických filologů, 2010.


more

 

OKÁČOVÁ, Marie.
Mythological epyllia written in the form of Virgilian centos: a model case of intertextuality. 2010.


more

 

OKÁČOVÁ, Marie.
Mythological epyllia written in the form of Virgilian centos: a model case of intertextuality. Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7402, 2010, vol. 15/2010, no. 2, pp. 139-154.


more

 
2009

OKÁČOVÁ, Marie.
Ut imago poesis: a pastiche of Virgil and Ovid in the cento Narcissus. Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7402, 2009, vol. 14/2009, no. 1-2, pp. 177-189.


more

 
2008

book coverOKÁČOVÁ, Marie.
Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality?. In Radová Irena (ed.). Laetae segetes iterum. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4775-4, pp. 225-236. 16.10.2007, Telč.


more

 

LOUDOVÁ, Kateřina - DOSTÁLOVÁ, Vanda - OKÁČOVÁ, Marie.
Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. 2008. CZE, Brno. 28.9.2008 - 1.10.2008, Worldwide Activity.


more

 
2007

OKÁČOVÁ, Marie.
(rec.) Radová, Irena. Dobrodružství Argonautů : Řecko versus Řím. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. 160 s. Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, Slovakia. ISSN 0037-6973, 2007, vol. LIV, no. 4, pp. 325-26.


more

 

OKÁČOVÁ, Marie.
Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality?. 2007.


more

 

OKÁČOVÁ, Marie.
Publilius Optatianus Porfyrius: Characteristic Features of Late Ancient Figurative Poetics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita v Brně. ISSN 1211-6335, 2007, vol. LVI, no. N12, pp. 57-71.


more

 
2006

book coverOKÁČOVÁ, Marie.
The Aural-Visual "Symbiosis" in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse). In Nechutová, Jana — Radová, Irena (eds.). Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno : Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4069-6, pp. 41-50. 2006, Brno.


more

 
2005

OKÁČOVÁ, Marie.
The Aural-Visual 'Symbiosis' in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse). 2005.


more