Ing. Boris Janča

Fotografie nezveřejněna

 

Identifikace osoby
 • Ing. Boris Janča
Pracoviště
 • Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU
  Šumavská 15
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU: projektový manažer
 • Přírodovědecká fakulta MU, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí: asistent
 • Právnická fakulta MU, Ústav dovednostní výuky a inovace studia: asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: inženýr ekonomie (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Přehled zaměstnání
 • 2012-: Teiresiás - Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU, projektový manažer
 • 2010-: Právnická fakulta MU, Ústav dovednostní výuky a inovace studia, asistent
 • 2010-: Přírodovědecká fakulta MU, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, asistent
 • 2009-2012: Centrum jazykového vzdělávání MU, hlavní manažer projektu
 • 2008-2012: Ekonomicko-správní fakulta MU, katedra podnikového hospodářství, asistent
Pedagogická činnost
 • Výuka v předmětech:
  Přenositelné kompetence v environmentální praxi
  Kreativita a kritické myšlení
  Vedení a práce v malém týmu
  Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností
  Podnikání a kulturní odlišnosti
  Řízení lidských zdrojů
  Management
 • vedení závěrečných prací z oblasti lidských zdrojů a managementu

Poslední modifikace: 5. 11. 2012