Publication details

 

Mozaika jazyků na MU - The Mosaic of Languages at Masaryk University - La Mosaique de langues a l'Université Masaryk - El Mosaico de lenguas en la Universidad Masaryk - Vielfalt der Sprachen an der Masaryk Universitat

book cover

Basic information
Original title:Mozaika jazyků na MU - The Mosaic of Languages at Masaryk University - La Mosaique de langues a l'Université Masaryk - El Mosaico de lenguas en la Universidad Masaryk - Vielfalt der Sprachen an der Masaryk Universitat
Authors:Kateřina Sedláčková, Veronika De Azevedo Camacho, Alena Simbartlová, Libor Štěpánek, Jana Vyorálková
Further information
Citation:SEDLÁČKOVÁ, Kateřina, Veronika DE AZEVEDO CAMACHO, Alena SIMBARTLOVÁ, Libor ŠTĚPÁNEK a Jana VYORÁLKOVÁ. Mozaika jazyků na MU - The Mosaic of Languages at Masaryk University - La Mosaique de langues a l'Université Masaryk - El Mosaico de lenguas en la Universidad Masaryk - Vielfalt der Sprachen an der Masaryk Universitat. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 8 s. ISBN 978-80-210-5771-5.Export BibTeX
@misc{986890,
author = {Sedláčková, Kateřina and De Azevedo Camacho, Veronika and Simbartlová, Alena and Štěpánek, Libor and Vyorálková, Jana},
address = {Brno},
edition = {1.},
keywords = {folder; language activities; courses; foreign language},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {eng},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5771-5},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Mozaika jazyků na MU - The Mosaic of Languages at Masaryk University - La Mosaique de langues a l'Université Masaryk - El Mosaico de lenguas en la Universidad Masaryk - Vielfalt der Sprachen an der Masaryk Universitat},
year = {2012}
}
Original language:English
Field:Linguistics
Type:Učební texty, pomůcky
Keywords:folder; language activities; courses; foreign language
Attached files:link to a new window05leporelo mozaika tisk final.pdf

Leporelo představuje vybrané jazykové aktivity realizované v Centru jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Najdeme zde ukázky z kurzů akademického a odborného cizího jazyka, a to angličtiny, francouzštiny, španělštiny a němčiny se zaměřením na humanitní obory, ekonomii a právo.

Related projects: