Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 28

 

HELÁN, Robert.
Academic Writing in English: Challenges and Perspectives. 2016.


more

 

NOVÁČEK, Martin.
Analýza environmentálních aspektů provozu domácích bazénů. Vyd. Diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2016. 117 pp.


more

 

ZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka.
Autonomy Support via Self-reflection. 2016.


more

 

HELÁN, Robert - NĚMCOVÁ, Hana - KOVAŘÍKOVÁ, Markéta.
Collaborative, Content & Language Integrated, and Problem-Based Learning of English: Development and Evaluation of an Interdisciplinary Language Course for Science Students. Humanising Language Teaching, Pilgrims, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 18, no. 2, 13 pp.


more

 

TRÁVNÍKOVÁ, Petra.
Complimenting as a rapport-building positive politeness strategy in online communities. 2016.


more

 

GACHALLOVÁ, Natália.
Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works. 2016.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Tereza.
Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works (CIL VI, 3926-4461). 2016.


more

 

ČERVENKOVÁ, Marie.
Ecriture créative. Bulletin SUF, Praha, Sdružení učitelů francouzštiny. ISSN 1212-1657, 2016, vol. 26/2016, no. 87, p. 39.


more

 

ČERVENKOVÁ, Marie.
Enseignement du français a la Faculté d´Economie et d´Administration de l´Université Masaryk de Brno. In Casalc Review. 1. vyd. Brno : Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách - CASAJC, 2016. pp. 164-175. 2015, Brno.


more

 

HELÁN, Robert.
Facilitating Academic Writing in Postgraduate Medical Education: Tips for Instructors. EALTHY (European Association of Language Teachers for Healthcare) magazine, Switzerland. 2016, no. Issue N°1, p. 8-8.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva - KEJZLAR, Vojtěch.
Humanizing Teaching and Learning with an Expert Help. Humanizing Language Teaching, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 18, no. 2, pp. 1 - 12.


more

 

BOHÁČEK, Milan.
Institut přísedících jako součást práva na výkon veřejných funkcí. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část II. – Politická práva. Spisy Právnické fakulty MU č. 546 (řada teoretická). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8193-2, pp. 7-14. 18.11.2015, Brno.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
"Land of Apparitions": The Depiction of Ghosts and Other Supernatural Occurrences in the First Gothic Plays. In Dracula and the Gothic in Literature, Pop Culture and the Arts. Leiden Boston : Brill Rodopi, 2016. 60 DQR Studies in Literature, ISBN 978-90-04-30617-2, pp. 179-198.


more

 

ARTIMOVÁ, Jozefa - ŠVANDA, Libor.
Latin as a Language for Specific Purposes: Its Development and Current Trends. Humanising Language Teaching, Pilgrims Language Courses, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. Year 18, no. Issue 2, nestránkováno-11 pp.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Kateřina.
Michel Butor post-néoromanesque : sorcier de la réécriture. In Le Néo: Sources, héritages et réécritures dans les cultures européennes. Rennes, Francie : Presses Universitaires de Rennes, 2016. Collection "Interférences", ISBN 978-2-7535-4997-5, pp. 423-434.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
"One Modern Ghost of Hamlet's Pedigree." Ghost and other Surepnatural Occurrences in Gothic Plays. 2016.


more

 

SMEJKAL, Michal.
Recenze: Eva Janečková: Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. www.epravo.cz, 2016.


more

 

SMEJKAL, Michal.
Recenze: Jaroslav Stránský a kolektiv: Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. www.epravo.cz, 2016.


more

 

DOLEŽÍ, Linda - PUNČOCHÁŘ, Martin.
Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka pro azylanty. 2016.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
Taboo Words: Practice Definitions and Defining. Humanising Language Teaching, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 18, no. 2, pp. 1 - 4.


more

 

POŘÍZKOVÁ, Kateřina - ARTIMOVÁ, Jozefa - ŠVANDA, Libor - DÁVIDOVÁ, Eva.
Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka). 1. vydání. Brno : MUNI Press, 2016. 56 pp. ISBN 978-80-210-8286-1.


more

 

ARTIMOVÁ, Jozefa - POŘÍZKOVÁ, Kateřina - ŠVANDA, Libor - DÁVIDOVÁ, Eva.
Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka. 1. vydání. Brno : MUNI Press, 2016. 145 pp. ISBN 978-80-210-8287-8.


more

 

ŠVANDA, Libor - POŘÍZKOVÁ, Kateřina - ARTIMOVÁ, Jozefa - DÁVIDOVÁ, Eva.
Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra. 1. vydání. Brno : MUNI Press, 2016. 135 pp. ISBN 978-80-210-8285-4.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Kateřina.
The Image and Political Caricature in a French for Lawyers Classroom. Humanising Language Teaching, Pilgrims, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 2016, no. 2.


more

 

HRBÁČKOVÁ, Jiřina - BOHÁČEK, Milan.
The implications of a newly developed oral test in Business English: Are we heading in the right direction?. CASALC Review, Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. ISSN 1804-9435, 2016, vol.  5, no.  2, pp. 189-201.


more

 

VÁCLAVÍK, Ladislav.
Thinking creatively: Introducing new didactic methods into a course of English for Laboratory Technicians. Language Learning in Higher Education; Journal of the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS), De Gruyter. ISSN 2191-611X, 2016, vol.  6, no. Issue 1, pp. 33-52.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
Untamed Qualities of Nature and the Gothic Labyrinth in Gothic Drama. 2016.


more

 

HRADILOVÁ, Alena.
Videoconferencing in English for Law Courses: Cooperation and Politeness Principles Revisited. Humanising Language Teaching, Pilgrims, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 18, no. 2, 11 pp.


more