Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 31

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 1Letter T, page 1Letter U, page 1Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 31 records, displayed 1 - 30

 

HELÁN, Robert.
Academic Writing in English: Challenges and Perspectives. 2016.


more

 

NOVÁČEK, Martin.
Analýza environmentálních aspektů provozu domácích bazénů. Vyd. Diplomová práce. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2016. 117 pp.


more

 

MAZALOVÁ, Lucie.
Antiteze v díle Jana Husa. 2016.


more

 

ZOUHAR LUDVÍKOVÁ, Lenka.
Autonomy Support via Self-reflection. 2016.


more

 

HELÁN, Robert - NĚMCOVÁ, Hana - KOVAŘÍKOVÁ, Markéta.
Collaborative, Content & Language Integrated, and Problem-Based Learning of English: Development and Evaluation of an Interdisciplinary Language Course for Science Students. Humanising Language Teaching, Pilgrims, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 18, no. 2, 13 pp.


more

 

TRÁVNÍKOVÁ, Petra.
Complimenting as a rapport-building positive politeness strategy in online communities. 2016.


more

 

GACHALLOVÁ, Natália.
Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works. 2016.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Tereza.
Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works (CIL VI, 3926-4461). 2016.


more

 

ČERVENKOVÁ, Marie.
Ecriture créative. Bulletin SUF, Praha, Sdružení učitelů francouzštiny. ISSN 1212-1657, 2016, vol. 26/2016, no. 87, p. 39.


more

 

ČERVENKOVÁ, Marie.
Enseignement du français a la Faculté d´Economie et d´Administration de l´Université Masaryk de Brno. In Casalc Review. 1. vyd. Brno : Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách - CASAJC, 2016. pp. 164-175. 2015, Brno.


more

 

HELÁN, Robert.
Facilitating Academic Writing in Postgraduate Medical Education: Tips for Instructors. EALTHY (European Association of Language Teachers for Healthcare) magazine, Switzerland. 2016, no. Issue N°1, p. 8-8.


more

 

VÁCLAVÍK, Ladislav.
Graves in Practice: Innovating the English for Laboratory Technicians Course at Masaryk University. Humanising Language Teaching, Pilgrims, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 18, no. 2.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva - KEJZLAR, Vojtěch.
Humanizing Teaching and Learning with an Expert Help. Humanizing Language Teaching, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 18, no. 2, pp. 1 - 12.


more

 

BOHÁČEK, Milan.
Institut přísedících jako součást práva na výkon veřejných funkcí. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část II. – Politická práva. Spisy Právnické fakulty MU č. 546 (řada teoretická). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8193-2, pp. 7-14. 18.11.2015, Brno.


more

 

REŠKOVÁ, Ivana - PINTAROVÁ, Magdalena.
Interní propedeutika pro zahraniční mediky. Vyd. 1st ed. Brno : CJV MU, 2016.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
"Land of Apparitions": The Depiction of Ghosts and Other Supernatural Occurrences in the First Gothic Plays. In Dracula and the Gothic in Literature, Pop Culture and the Arts. Leiden Boston : Brill Rodopi, 2016. 60 DQR Studies in Literature, ISBN 978-90-04-30617-2, pp. 179-198.


more

 

ARTIMOVÁ, Jozefa - ŠVANDA, Libor.
Latin as a Language for Specific Purposes: Its Development and Current Trends. Humanising Language Teaching, Pilgrims Language Courses, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. Year 18, no. Issue 2, nestránkováno-11 pp.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Kateřina.
Michel Butor post-néoromanesque : sorcier de la réécriture. In Le Néo: Sources, héritages et réécritures dans les cultures européennes. Rennes, Francie : Presses Universitaires de Rennes, 2016. Collection "Interférences", ISBN 978-2-7535-4997-5, pp. 423-434.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
"One Modern Ghost of Hamlet's Pedigree." Ghost and other Surepnatural Occurrences in Gothic Plays. 2016.


more

 

SMEJKAL, Michal.
Recenze: Eva Janečková: Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. www.epravo.cz, 2016.


more

 

SMEJKAL, Michal.
Recenze: Jaroslav Stránský a kolektiv: Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. www.epravo.cz, 2016.


more

 

DOLEŽÍ, Linda - PUNČOCHÁŘ, Martin.
Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka pro azylanty. 2016.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
Taboo Words: Practice Definitions and Defining. Humanising Language Teaching, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 18, no. 2, pp. 1 - 4.


more

 

POŘÍZKOVÁ, Kateřina - ARTIMOVÁ, Jozefa - ŠVANDA, Libor - DÁVIDOVÁ, Eva.
Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka). 1. vydání. Brno : MUNI Press, 2016. 56 pp. ISBN 978-80-210-8286-1.


more

 

ARTIMOVÁ, Jozefa - POŘÍZKOVÁ, Kateřina - ŠVANDA, Libor - DÁVIDOVÁ, Eva.
Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka. 1. vydání. Brno : MUNI Press, 2016. 145 pp. ISBN 978-80-210-8287-8.


more

 

ŠVANDA, Libor - POŘÍZKOVÁ, Kateřina - ARTIMOVÁ, Jozefa - DÁVIDOVÁ, Eva.
Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra. 1. vydání. Brno : MUNI Press, 2016. 135 pp. ISBN 978-80-210-8285-4.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Kateřina.
The Image and Political Caricature in a French for Lawyers Classroom. Humanising Language Teaching, Pilgrims, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 2016, no. 2.


more

 

HRBÁČKOVÁ, Jiřina - BOHÁČEK, Milan.
The implications of a newly developed oral test in Business English: Are we heading in the right direction?. CASALC Review, Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. ISSN 1804-9435, 2016, vol.  5, no.  2, pp. 189-201.


more

 

VÁCLAVÍK, Ladislav.
Thinking creatively: Introducing new didactic methods into a course of English for Laboratory Technicians. Language Learning in Higher Education; Journal of the European Confederation of Language Centres in Higher Education (CercleS), De Gruyter. ISSN 2191-611X, 2016, vol.  6, no. Issue 1, pp. 33-52.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
Untamed Qualities of Nature and the Gothic Labyrinth in Gothic Drama. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 31 records, displayed 1 - 30