Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 16

 

HELÁN, Robert.
Academic Writing in English: Challenges and Perspectives. 2016.


more

 

HELÁN, Robert - NĚMCOVÁ, Hana - KOVAŘÍKOVÁ, Markéta.
Collaborative, Content & Language Integrated, and Problem-Based Learning of English: Development and Evaluation of an Interdisciplinary Language Course for Science Students. Humanising Language Teaching, Pilgrims, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 18, no. 2, 13 pp.


more

 

GACHALLOVÁ, Natália.
Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works. 2016.


more

 

ŠEVČÍKOVÁ, Tereza.
Demonstration of the Computerized Historical Linguistic Database of the Latin Inscriptions of the Imperial Age (http://lldb.elte.hu/) and the Database Works (CIL VI, 3926-4461). 2016.


more

 

HELÁN, Robert.
Facilitating Academic Writing in Postgraduate Medical Education: Tips for Instructors. EALTHY (European Association of Language Teachers for Healthcare) magazine, Switzerland. 2016, no. Issue N°1, p. 8-8.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva - KEJZLAR, Vojtěch.
Humanizing Teaching and Learning with an Expert Help. Humanizing Language Teaching, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 18, no. 2, pp. 1 - 12.


more

 

BOHÁČEK, Milan.
Institut přísedících jako součást práva na výkon veřejných funkcí. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část II. – Politická práva. Spisy Právnické fakulty MU č. 546 (řada teoretická). 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8193-2, pp. 7-14. 18.11.2015, Brno.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
"Land of Apparitions": The Depiction of Ghosts and Other Supernatural Occurrences in the First Gothic Plays. In Dracula and the Gothic in Literature, Pop Culture and the Arts. Leiden Boston : Brill Rodopi, 2016. 60 DQR Studies in Literature, ISBN 978-90-04-30617-2, pp. 179-198.


more

 

ARTIMOVÁ, Jozefa - ŠVANDA, Libor.
Latin as a Language for Specific Purposes: Its Development and Current Trends. Humanising Language Teaching, Pilgrims Language Courses, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. Year 18, no. Issue 2, nestránkováno-11 pp.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
"One Modern Ghost of Hamlet's Pedigree." Ghost and other Surepnatural Occurrences in Gothic Plays. 2016.


more

 

SMEJKAL, Michal.
Recenze: Eva Janečková: Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. www.epravo.cz, 2016.


more

 

SMEJKAL, Michal.
Recenze: Jaroslav Stránský a kolektiv: Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. www.epravo.cz, 2016.


more

 

DOLEŽÍ, Linda - PUNČOCHÁŘ, Martin.
Specifika výuky češtiny jako cizího jazyka pro azylanty. 2016.


more

 

ČOUPKOVÁ, Eva.
Taboo Words: Practice Definitions and Defining. Humanising Language Teaching, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 18, no. 2, pp. 1 - 4.


more

 

HRBÁČKOVÁ, Jiřina - BOHÁČEK, Milan.
The implications of a newly developed oral test in Business English: Are we heading in the right direction?. CASALC Review, Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. ISSN 1804-9435, 2016, vol.  5, no.  2, pp. 189-201.


more

 

HRADILOVÁ, Alena.
Videoconferencing in English for Law Courses: Cooperation and Politeness Principles Revisited. Humanising Language Teaching, Pilgrims, Great Britain. ISSN 1755-9715, 2016, vol. 18, no. 2, 11 pp.


more