ECTS na MU

ECTS (European Credit Transfer System) je kreditový systém hodnocení vysokoškolského studia, který je založený na pracovní zátěži studenta. Systém původně vznikl v rámci programu Erasmus jako nástroj usnadňující mobilitu studentů, tedy umožňující srovnání a uznání studia v zahraničí. Dnes je používán také jako systém akumulace kreditů na národní i mezinárodní úrovni ve většině zemí Evropy.

ECTS Label

Masarykova univerzita získala v roce 2010 jako jediná česká vysoká škola ECTS Label. Jedná se o certifikát vydávaný Evropskou komisí, který potvrzuje kvalitu vysoké školy a deklaruje, že je ECTS na oceněné instituci používáno správně ve všech programech bakalářského i magisterského studia. Masarykova univerzita je od roku 2009 také držitelem certifikátu Diploma Supplement Label.

Label zaručuje vysoký standard služeb v rámci mobilit, nabídky studijních programů a lehkou dostupnost informací o nich i v cizím jazyce. Lze tedy očekávat, že oceněná instituce bude vyhledávaným místem studentů z Evropy i celého světa.

Vysoká úroveň služeb je deklarována splněním řady podmínek, které jsou na žadatele o ECTS Label kladeny. Především je to zveřejnění informací o instituci, její struktuře a studijních programech. Tento tzv. informační balíček musí být na webových stránkách snadno dostupný a podrobné informace v něm musí být seřazeny podle předem dané struktury. Zveřejňují se i informace pro přijíždějící studenty týkající se nejen univerzity, ale i města Brna, zdravotního pojištění, kultury apod. Dále je nutné deklarovat správné používání dokumentů týkajících se zahraničních mobilit. Tato podmínka je splněna doložením tří sad spisů vyjíždějích a přijíždějících studentů. Kromě množství informací jde však především o to, aby vnitřní systém vysoké školy byl nastaven ve shodě s evropskými požadavky na přidělování kreditů. Univerzita tak musela prezentovat skutečné náplně jednotlivých studijních programů a oborů až do hloubky předmětů včetně profilů absolventů, výstupů z učení, anotací apod. Univerzita využila existence svého jedinečného Informačního systému, díky němuž bylo možné řadu procesů centrálně nastavit, zautomatizovat a opakovaně využít.

Odkazy