Katedra občanského práva

Začlenění pracoviště ve struktuře

Ústav výpočetní techniky MU s využitím ArcGIS Server, CEDA a Geodis | Copyright © 2016
Masarykova univerzita
Právnická fakulta
Katedra občanského práva
Korespondenční adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno
Sídlo:Veveří 158/70, Brno
umístění a doprava    fotogalerie
Telefon:549 49 7926
WWW:odkaz do nového oknahttp://www.law.muni.cz/katedry/katedra.php?katedra=14221500

Vedoucí pracoviště:
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.