Institute of Law and Technology

Total number of titles in 2016: 35

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 1Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 35 records, displayed 1 - 30

 

STUPKA, Václav.
AMM and Legal Implications for the Electricity Market. In BIR 2016 Workshops and Doctoral Consortium. Vyd. 1684. CEUR-WS.org, 2016.


more

 

STUPKA, Václav.
Analýza datového provozu jako prevence kybernetických bezpečnostních incidentů. Data Security Management, Praha, TATE International s.r.o. ISSN 1211-8737, 2016, vol. 2016, no. 3, pp. 44-48.


more

 

MYŠKA, Matěj - KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - STRAKOVÁ, Lucie - MÍŠEK, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel.
Baseline Report of Policies and Barriers of TDM in Europe - Czech National Report. 2016. 31 pp.


more

 

HARAŠTA, Jakub - MYŠKA, Matěj - MALANÍK, Michal - MÍŠEK, Jakub.
Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien : Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. ISBN 978-3-903035-09-6, pp. 79-82. 2016, Salzburg.


more

 

KOŠČÍK, Michal - MYŠKA, Matěj.
Controlling data in networked research. 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj - KOŠČÍK, Michal.
Controlling Data in Networked Research. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien : Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. ISBN 978-3-903035-09-6, pp. 537-544. 2016, Salzburg.


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Elektronické zpřístupňování práva. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR. ISSN 0139-6005, 2016, vol. 49, no. 3, pp. 186-192.


more

 

KOUKAL, Pavel - MYŠKA, Matěj - ŠAVELKA, Jaromír.
Free Licenses and Recodification of Civil Law in the Czech Republic. In Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis. Heidelberg : Springer, 2016. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISBN 978-3-319-21559-4, pp. 141 - 157.


more

 

HARAŠTA, Jakub - MÍŠEK, Jakub.
GEERS, Kenneth (Ed.). Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine. Vojenské rozhledy, Praha, Ministerstvo obrany České republiky. ISSN 1210-3292, 2016, vol. 25, no. 2, pp. 151-153.


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Google opět před Evropskou komisí - může být open-source proti soutěži?. Obchodněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 8, no. 10, pp. 282-285.


more

 

GEORGALA, Petra.
Hodnocení a vykazování publikační činnosti. 2016.


more

 

KASL, František.
Internet of Things - Assessment of Incentives of Businesses to Fulfil the Personal Data Breach Obligation under the proposed General Data Protection Regulation. 2016.


more

 

GEORGALA, Petra.
Jak se staví (knihovnický) sen : rekonstrukce knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Čtenář: měsíčník pro knihovny, Kladno, Středočeská vědecká knihovna. ISSN 0011-2321, 2016, vol. 68, no. 1, pp. 24-26.


more

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub.
Less is More? Protecting Databases in the EU after Ryanair. Masaryk University Journal of Law and Technology, Masarykova univerzita. ISSN 1802-5943, 2016, vol. 10, no. 2, pp. 170-199.


more

 

KRAUSOVÁ, Alžběta.
Monitoring chování klienta bankou z pohledu ochrany osobních údajů. 2016.


more

 

KRAUSOVÁ, Alžběta.
Monitorování chování klienta bankou z pohledu ochrany osobních údajů. In Poznej svého klienta 2016. : Vsoká škola finanční a správní, z. ú., 2016. 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub.
Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2016, vol. 7, no. 13, pp. 147-189.


more

 

ABELOVSKÝ, Tomáš.
Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2: Teritorialita autorského práva alebo autorskoprávne premietanie na ceste z Hodonína do Holíča. Vyd. 1. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. ISBN 978-80-8082-933-9.


more

 

STRAKOVÁ, Lucie.
Ochrana osobních údajů v rámci smart meteringu. 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub.
Omezení autorského práva a zvláštních práv pořizovatele databáze v případě datové analýzy. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 23/2015, no. 4, pp. 375-384.


more

 

STRAKOVÁ, Lucie - MAREK, Jiří.
Otevřený přístup v zahraničí. In Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Brno : VUTIUM, 2016. První vydání, vytiskl Tribun EU, s.r.o., ISBN 978-80-214-5282-4, pp. 70-88.


more

 

STUPKA, Václav.
Pojetí počítačového systému v trestním právu a jeho důsledky pro zajišťování elektronických důkazů. 2016.


more

 

ŽÍVEC, Václav - KOŠČÍK, Michal - TOBIÁŠOVÁ, Alena - CZÉKUS, Robert.
Právní úprava používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb;. In Tobiášová. Léčebné postupy v hematologii - Doporučení ČLS JEP. Vyd. první. Brno : Česká hematologická společnost - ČLS JEP, 2016. První vydání, ISBN 978-80-260-9718-1, pp. 2-7.


more

 

GEORGALA, Petra - SLOUPENSKÁ, Hana.
Proč a jak publikovat pro RIV. 2016.


more

 

HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub - MYŠKA, Matěj - SLÁNSKÁ, Anna.
Přehled aktuální judikatury I/2016. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 17 pp. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 13.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - POKORNÁ, Jarmila - HAVEL, Bohumil - EICHLEROVÁ, Kateřina.
Překvapivé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR k zástupci právnické osoby pro zaměstnance. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 2016, no. 3, pp. 96-99.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Publication of Research Results: Selected Legal Aspects. Grey Journal, Amsterdam, Grey Literature Network Service, The Nederlands. ISSN 1574-180X, 2016, vol. 12, no. Special Winter Issue, pp. 48-54.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Revue pro právo a technologie. 2016.


more

 

STRAKOVÁ, Lucie.
Sdělování díla veřejnosti v judikatuře Ústavního soudu. 2016.


more

 

KOŠČÍK, Michal.
Sharing Liability for a Repository Between Employer and Employee. Grey Journal, Amsterdam, Grey Literature Network Service, The Nederlands. ISSN 1574-180X, 2016, vol. 2016, no. 12, pp. 70-73.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 35 records, displayed 1 - 30