Institute of Law and Technology

Total number of titles in 2016: 25

 

STUPKA, Václav.
AMM and Legal Implications for the Electricity Market. In BIR 2016 Workshops and Doctoral Consortium. Vyd. 1684. CEUR-WS.org, 2016.


more

 

HARAŠTA, Jakub - MYŠKA, Matěj - MALANÍK, Michal - MÍŠEK, Jakub.
Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien : Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. ISBN 978-3-903035-09-6, pp. 79-82. 2016, Salzburg.


more

 

KOŠČÍK, Michal - MYŠKA, Matěj.
Controlling data in networked research. 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj - KOŠČÍK, Michal.
Controlling Data in Networked Research. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien : Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. ISBN 978-3-903035-09-6, pp. 537-544. 2016, Salzburg.


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Elektronické zpřístupňování práva. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR. ISSN 0139-6005, 2016, vol. 49, no. 3, pp. 186-192.


more

 

KOUKAL, Pavel - MYŠKA, Matěj - ŠAVELKA, Jaromír.
Free Licenses and Recodification of Civil Law in the Czech Republic. In Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis. Heidelberg : Springer, 2016. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISBN 978-3-319-21559-4, pp. 141 - 157.


more

 

HARAŠTA, Jakub - MÍŠEK, Jakub.
GEERS, Kenneth (Ed.). Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine. Vojenské rozhledy, Praha, Ministerstvo obrany České republiky. ISSN 1210-3292, 2016, vol. 25, no. 2, pp. 151-153.


more

 

GEORGALA, Petra.
Hodnocení a vykazování publikační činnosti. 2016.


more

 

GEORGALA, Petra.
Jak se staví (knihovnický) sen : rekonstrukce knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Čtenář: měsíčník pro knihovny, Kladno, Středočeská vědecká knihovna. ISSN 0011-2321, 2016, vol. 68, no. 1, pp. 24-26.


more

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub.
Možnosti citační analýzy v České republice. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2016, vol. 7, no. 13, pp. 147-189.


more

 

ABELOVSKÝ, Tomáš.
Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 2: Teritorialita autorského práva alebo autorskoprávne premietanie na ceste z Hodonína do Holíča. Vyd. 1. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2016. ISBN 978-80-8082-933-9.


more

 

STRAKOVÁ, Lucie.
Ochrana osobních údajů v rámci smart meteringu. 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub.
Omezení autorského práva a zvláštních práv pořizovatele databáze v případě datové analýzy. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 23/2015, no. 4, pp. 375-384.


more

 

STRAKOVÁ, Lucie - MAREK, Jiří.
Otevřený přístup v zahraničí. In Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Brno : VUTIUM, 2016. První vydání, vytiskl Tribun EU, s.r.o., ISBN 978-80-214-5282-4, pp. 70-88.


more

 

ŽÍVEC, Václav - KOŠČÍK, Michal - TOBIÁŠOVÁ, Alena - CZÉKUS, Robert.
Právní úprava používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb;. In Tobiášová. Léčebné postupy v hematologii - Doporučení ČLS JEP. Vyd. první. Brno : Česká hematologická společnost - ČLS JEP, 2016. První vydání, ISBN 978-80-260-9718-1, pp. 2-7.


more

 

GEORGALA, Petra - SLOUPENSKÁ, Hana.
Proč a jak publikovat pro RIV. 2016.


more

 

HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub - MYŠKA, Matěj - SLÁNSKÁ, Anna.
Přehled aktuální judikatury I/2016. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 17 pp. Revue pro právo a technologie, roč. 7, č. 13.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - POKORNÁ, Jarmila - HAVEL, Bohumil - EICHLEROVÁ, Kateřina.
Překvapivé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR k zástupci právnické osoby pro zaměstnance. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 2016, no. 3, pp. 96-99.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Publication of Research Results: Selected Legal Aspects. Grey Journal, Amsterdam, Grey Literature Network Service, The Nederlands. ISSN 1574-180X, 2016, vol. 12, no. Special Winter Issue, pp. 48-54.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Revue pro právo a technologie. 2016.


more

 

KOŠČÍK, Michal.
Sharing Liability for a Repository Between Employer and Employee. Grey Journal, Amsterdam, Grey Literature Network Service, The Nederlands. ISSN 1574-180X, 2016, vol. 2016, no. 12, pp. 70-73.


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Soukromí online. In Tradiční jevy a nové tendence v oblasti ochrany práv dětí - praxe participačních práv a kyberšikana: Sborník z konference pořádané k 25. výročí Úmluvy o právech dítěte Brno, 20. a 21. listopadu 2014. Brno : 2016. ISBN 978-80-263-1001-3, pp. 119-125. 2014, Brno.


more

 

ANTOŠ, Ondřej.
Váš genom a pojištění: příležitost nebo hrozba?. Praha : Tate International, s.r.o., 2016. ISBN 978-80-86813-29-5.


more

 

STUPKA, Václav.
Zajištění a uchování dat. 2016.


more

 

STRAKOVÁ, Lucie.
Zpřístupňování vědecké literatury. 2016.


more