Institute of Law and Technology

Total number of titles in 2014: 21

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Aktuality české právní informatiky. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol.  4, no.  8, pp. 60-62.


more

 

STUPKA, Václav.
Aktuální otázky kyberkriminality II.. 2014. .


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Akvizice lodí třídy Mistral Ruskou federací. Vojenské Rozhledy, Ministerstvo obrany ČR-OKP. ISSN 1210-3292, 2014, vol. 23, no. 3, pp. 106-111.


more

 

STUPKA, Václav.
Autorský zákon. 2014.


more

 

BENÁK, Jaroslav - COUFALÍK, Petr - DOSTÁLOVÁ, Markéta - HARAŠTA, Jakub - NAVRÁTILOVÁ, Pavlína - STANISLAV, Antonín - SÝKOROVÁ, Hana.
Bezplatná právní pomoc v České republice. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 90 pp. Spisy Právnické fakulty MU, č. 479. ISBN 978-80-210-6967-1.


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Cybersecurity & dual-use goods. In Dny práva 2013 - Days of Law 2013. Vyd. 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6809-4, pp. 30-39. 13.11.2013, Brno.


more

 

ABELOVSKÝ, Tomáš.
Elektronický dôkazný prostriedok. 2014.


more

 

ABELOVSKÝ, Tomáš.
Elektronický dôkazný prostriedok vo svetle práva duševného vlastníctva, Konferencia COFOLA. 2014.


more

 

STUPKA, Václav.
e-Sbírka a e-Legislativa. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol. 5, no. 9, pp. 185-198.


more

 

KOLMAN, Jiří.
Fuzzy logika a právo na informace. 2014.


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Geers, Kenneth. Strategic Cyber Security. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol. 2014, no. 9, pp. 265-266.


more

 

STUPKA, Václav.
Intellectual property on the internet - filesharing and legal protection of the software. 2014.


more

 

STUPKA, Václav.
Jazyková analýza a autorské právo. 2014.


more

 

KOLMAN, Petr - KOLMAN, Jiří.
K problematice technických kvalifikačních předpokladů. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 4, pp. 143-144.


more

 

KOLMAN, Petr - KOLMAN, Jiří.
Mají smlouvy zveřejňovat státní a polostátní podniky?. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 38-41.


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Obecná prevenční povinnost poskytovatele služeb informační společnosti ve vztahu k informacím ukládaným uživatelem. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 17, pp. 590-593.


more

 

KOLMAN, Jiří.
Právo na informace v radě Evropské unie ve světle nedávného judikátu Access Info Europe vs. Rada. Demokracie vs. diplomacie. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s. ISSN 1802-3843, 2014, vol. 23, no. 2, pp. 27-35.


more

 

STUPKA, Václav.
Předávání informací mezi CERT a policií. 2014.


more

 

HARAŠTA, Jakub - MYŠKA, Matěj.
Přehled aktuální judikatury I/2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

ABELOVSKÝ, Tomáš.
Seminár: Ochrana osobných údajov - povinnosti vyplývajúce pre podnikateľov v roku 2014 z aktuálnych legislatívnych zmien. 2014. .


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Soukromí v internetu věcí. Elektro, Praha, FCC Public s.r.o. ISSN 1210-0889, 2014, vol. 24, no. 8-9, pp. 52-53.


more