Institute of Law and Technology

Total number of titles in 2014: 12

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Aktuality české právní informatiky. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol.  4, no.  8, pp. 60-62.


more

 

POLČÁK, Radim.
Cyber security: current challenges and experiences – the perspectives of the Czech Republic and Sweden. 2014.


more

 

ABELOVSKÝ, Tomáš.
Elektronický dôkazný prostriedok vo svetle práva duševného vlastníctva. 2014.


more

 

POLČÁK, Radim.
IP v. Privacy On-Line: There Is More Out There Than Just the NSA. 2014.


more

 

KOLMAN, Petr - KOLMAN, Jiří.
K problematice technických kvalifikačních předpokladů. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 4, pp. 143-144.


more

 

KOLMAN, Petr - KOLMAN, Jiří.
Mají smlouvy zveřejňovat státní a polostátní podniky?. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 38-41.


more

 

POLČÁK, Radim.
Návrh legislativního řešení elektronické archivace povinných výtisků. 2014.


more

 

POLČÁK, Radim.
Nový občanský zákoník a Marxova vize neprávnického práva. 2014.


more

 

POLČÁK, Radim.
Právní otázky národní kybernetické bezpečnosti ČR. 2014.


more

 

ABELOVSKÝ, Tomáš.
Seminár: Ochrana osobných údajov - povinnosti vyplývajúce pre podnikateľov v roku 2014 z aktuálnych legislatívnych zmien. 2014. .


more

 

POLČÁK, Radim.
The Concept of Privacy. 2014.


more

 

POLČÁK, Radim - SVANTESSON, Dan.
US Privacy Laws "Made in the European Union"?. 2014.


more