Institute of Law and Technology

Total number of titles in 2016: 14

 

HARAŠTA, Jakub - MYŠKA, Matěj - MALANÍK, Michal - MÍŠEK, Jakub.
Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien : Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. ISBN 978-3-903035-09-6, pp. 79-82. 2016, Salzburg.


more

 

KOŠČÍK, Michal - MYŠKA, Matěj.
Controlling data in networked research. 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj - KOŠČÍK, Michal.
Controlling Data in Networked Research. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien : Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. ISBN 978-3-903035-09-6, pp. 537-544. 2016, Salzburg.


more

 

KOUKAL, Pavel - MYŠKA, Matěj - ŠAVELKA, Jaromír.
Free Licenses and Recodification of Civil Law in the Czech Republic. In Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis. Heidelberg : Springer, 2016. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISBN 978-3-319-21559-4, pp. 141 - 157.


more

 

HARAŠTA, Jakub - MÍŠEK, Jakub.
GEERS, Kenneth (Ed.). Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine. , Praha, Ministerstvo obrany České republiky. 2016, vol. 25, no. 2.


more

 

GEORGALA, Petra.
Hodnocení a vykazování publikační činnosti. 2016.


more

 

GEORGALA, Petra.
Jak se staví (knihovnický) sen : rekonstrukce knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Čtenář: měsíčník pro knihovny, Kladno, Středočeská vědecká knihovna. ISSN 0011-2321, 2016, vol. 68, no. 1, pp. 24-26.


more

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub.
Omezení autorského práva a zvláštních práv pořizovatele databáze v případě datové analýzy. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 23/2015, no. 4, pp. 375-384.


more

 

GEORGALA, Petra - SLOUPENSKÁ, Hana.
Proč a jak publikovat pro RIV. 2016.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - POKORNÁ, Jarmila - HAVEL, Bohumil - EICHLEROVÁ, Kateřina.
Překvapivé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR k zástupci právnické osoby pro zaměstnance. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 2016, no. 3, pp. 96-99.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Publication of Research Results: Selected Legal Aspects. Grey Journal, Amsterdam, Grey Literature Network Service, The Nederlands. ISSN 1574-180X, 2016, vol. 12, no. Special Winter Issue, pp. 48-54.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Revue pro právo a technologie. 2016.


more

 

KOŠČÍK, Michal.
Sharing Liability for a Repository Between Employer and Employee. Grey Journal, Amsterdam, Grey Literature Network Service, The Nederlands. ISSN 1574-180X, 2016, vol. 2016, no. 12, pp. 70-73.


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Soukromí online. In Tradiční jevy a nové tendence v oblasti ochrany práv dětí - praxe participačních práv a kyberšikana: Sborník z konference pořádané k 25. výročí Úmluvy o právech dítěte Brno, 20. a 21. listopadu 2014. Brno : 2016. ISBN 978-80-263-1001-3, pp. 119-125. 2014, Brno.


more