Office for Science, Research and Project Management

Total number of titles in 2014: 32

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 1Letter T, page 1Letter U, page 1Letter V, page 1Letter W, page 1Letter X, page 1Letter Y, page 1Letter Z, page 1
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 32 records, displayed 1 - 30

 

KALVODOVÁ, Věra.
Alternativní sankce a novely trestního zákoníku - nový trend v alternativním trestání?. In Restoratívna justícía a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. Praha : Leges, s.r.o, 2014. ISBN 978-80-7502-034-5, pp. 104 - 113. 2014, Trnava, Slovensko.


more

 

VALDHANS, Jiří - ROZEHNALOVÁ, Naděžda - DRLIČKOVÁ, Klára - MÁLEK, Pavel.
Civil Law Consequences of Corruption in International Commercial Contracts. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research. ISSN 1805-8396, 2014, vol. 4, no. 2, pp. 155-168.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Creative Commons 4.0. 2014.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Dluhová a měnová krize Evropské unie. 2014. 15 pp.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Dvacet let spolupráce členských států při konzulární (nikoli ale diplomatické) ochraně občanů Evropské unie ve světě. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 2014, no. 8, pp. 643-664.


more

 

KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2014 Texts, Cases, Materials. 2014. 395 pp.


more

 

CHROMÝ, Jakub - RŮŽIČKA, Miroslav.
K trestnému činu porušení služební povinnosti vojáka podle § 393 TrZ – problematické aspekty trestního postihu a možnosti jejich řešení. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, no. 6, p. 133-137.


more

 

KOTÁSEK, Josef.
Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-515-2, p. 117-220.


more

 

SAPPA, Cristiana - POLČÁK, Radim - MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub.
Legal aspects of public sector information: Best practices in intellectual property. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-5951, 2014, vol. 8, no. 2, pp. 233-249.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Nesamozřejmost přednosti práva EU ve srovnání s výsadním postavením federálního práva (USA, Německo, Španělsko, Indie, Rusko, Švýcarsko). 2014.


more

 

VLČEK, Petr - ČAPOV, Ivan - VEVERKOVÁ, Lenka - KORBIČKA, Jiří - CAGAŠ, Jan - VLČKOVÁ, Petra - DOLINA, Jiří - BARTUŠEK, Daniel - STREITOVÁ, Hana.
Neuromodulace sakrálních nervů při řešení inkontinence stolice. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Praha, CZECH MEDICAL SOC, SOKOLSKA 31, PRAGUE 2 120 26, CZECH REPUBLIC. ISSN 1802-4041, 2014, vol. 77, no. 3, pp. 349-352.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
Novely trestního zákoníku a alternativní sankce - nový trend alternativního trestání?. 2014.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Oprávněnost zdroje rozmnoženiny pro osobní potřebu a náhradní odměna. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 6 pp.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka - JARKOVSKÝ, Jiří - ŽÁK, Jan - REŠKA, Michal - KONEČNÝ, Jan - VLČEK, Petr - ČAPOV, Ivan.
Outcome of negative pressure wound therapy with different devices. Wound Medicine, ELSEVIER, The Nederlands. ISSN 2213-9095, 2014, vol. 6, no. September 01, pp. 15-17.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Právo duševního vlastnictví v popularizaci vědy. 2014.


more

 

book coverMRKÝVKA, Petr.
Propedeutika finančního práva I.Obecná část. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 125 pp. učebnice - č.502. ISBN 978-80-210-6759-2.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Případ Landtová a jeho současné dozvuky (Slovenské důchody - aneb taková česká justiční rebelie proti skoro federální Evropské unii). 2014.


more

 

VALDHANS, Jiří.
Rome II: Which Law Applies to Cross-border Torts? General and Specific Rules. 2014.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Spojené státy evropské podle amerického vzoru jako řešení dluhové a měnové krize Evropské unie. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 213-228.


more

 

book coverKŘEPELKA, Filip.
Svoboda studia v Evropské unii - její právní a společenské vysvětlení a důsledky. In Právo na vzdělání. Brno : Munipress - Mezinárodní politologický ústav, 2014. ISBN 978-80-210-6950-3, pp. 151-186. 2013, Brno.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
The measures against legalization of proceeds from crime under Czech law. In Current problems of the penal law and criminology. Varšava : C.H. Beck, Sp.z.o.o., 2014. Prawo, ISBN 978-83-255-6347-9, pp. 82-92.


more

 

KALVODOVÁ, Věra - ŽATECKÁ, Eva.
Unfair Competition and Its Possible Criminal Sanctions. Procedia Economics and Finance. ISSN 2212-5671, 2014, vol. neuveden, no. 12, pp. 283-287.


more

 

KALVODOVÁ, Věra - ŽATECKÁ, Eva.
Unfair Competiton and Its Possible Sanctions. 2014.


more

 

book coverMRKÝVKA, Petr - PAŘÍZKOVÁ, Ivana - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Veřejné finance a fiskální právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 164 pp. učebnice - č.505. ISBN 978-80-210-6083-8.


more

 

MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - KYNCL, Libor - ŠAVELKA, Jaromír - SVIRÁKOVÁ, Iveta.
Veřejné licence v České republice. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 189 pp. 2.0. ISBN 978-80-210-7193-3.


more

 

ČAPOV, Ivan - VEVERKOVÁ, Lenka.
VIII.Mezinárodní kongres robotické a miniinvazivní chirurgie a VIII kongres hojení ran...... 2014. CZE, Mikulov. 16.10.2014 - 18.10.2014, National Activity.


more

 

book coverROZEHNALOVÁ, Naděžda - VALDHANS, Jiří.
Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. učebnice č.501. ISBN 978-80-210-6758-5.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Vybrané právní aspekty otevřeného přístupu k vědeckým publikacím. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 18, pp. 611-619.


more

 

book coverMYŠKA, Matěj.
Vybrané právní problémy licencí Creative Commons a kolektivní správy práv. In Cofola 2014: The Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7211-4, pp. 289-305. 2014, Telč.


more

 

KOVÁČOVÁ, Lucia.
Zabezpečovanie súladu v EMPS: úroveň normotvorná a interpretačná. 2014.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 32 records, displayed 1 - 30