Office for Science, Research and Project Management

Total number of titles in 2014: 23

 

KALVODOVÁ, Věra.
Alternativní sankce a novely trestního zákoníku - nový trend v alternativním trestání?. In Restoratívna justícía a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. Praha : Leges, s.r.o, 2014. ISBN 978-80-7502-034-5, pp. 104 - 113. 2014, Trnava, Slovensko.


more

 

VALDHANS, Jiří - ROZEHNALOVÁ, Naděžda - DRLIČKOVÁ, Klára - MÁLEK, Pavel.
Civil Law Consequences of Corruption in International Commercial Contracts. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research. ISSN 1805-8396, 2014, vol. 4, no. 2, pp. 155-168.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Dluhová a měnová krize Evropské unie. 2014. 15 pp.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Dvacet let spolupráce členských států při konzulární (nikoli ale diplomatické) ochraně občanů Evropské unie ve světě. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 2014, no. 8, pp. 643-664.


more

 

CHROMÝ, Jakub - RŮŽIČKA, Miroslav.
K trestnému činu porušení služební povinnosti vojáka podle § 393 TrZ – problematické aspekty trestního postihu a možnosti jejich řešení. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, no. 6, p. 133-137.


more

 

KOTÁSEK, Josef.
Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-515-2, p. 117-220.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Nesamozřejmost přednosti práva EU ve srovnání s výsadním postavením federálního práva (USA, Německo, Španělsko, Indie, Rusko, Švýcarsko). 2014.


more

 

VLČEK, Petr - ČAPOV, Ivan - VEVERKOVÁ, Lenka - KORBIČKA, Jiří - CAGAŠ, Jan - VLČKOVÁ, Petra - DOLINA, Jiří - BARTUŠEK, Daniel - STREITOVÁ, Hana.
Neuromodulace sakrálních nervů při řešení inkontinence stolice. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Praha, CZECH MEDICAL SOC, SOKOLSKA 31, PRAGUE 2 120 26, CZECH REPUBLIC. ISSN 1802-4041, 2014, vol. 77, no. 3, pp. 349-352.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
Novely trestního zákoníku a alternativní sankce - nový trend alternativního trestání?. 2014.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka - JARKOVSKÝ, Jiří - ŽÁK, Jan - REŠKA, Michal - VLČEK, Petr - ČAPOV, Ivan.
Outcome of negative pressure wound therapy with different devices. Wound Medicine, ELSEVIER, The Nederlands. ISSN 2213-9095, 2014, vol. 2014, 3 pp.


more

 

book coverMRKÝVKA, Petr.
Propedeutika finančního práva I.Obecná část. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 125 pp. učebnice - č.502. ISBN 978-80-210-6759-2.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Případ Landtová a jeho současné dozvuky (Slovenské důchody - aneb taková česká justiční rebelie proti skoro federální Evropské unii). 2014.


more

 

VALDHANS, Jiří.
Rome II: Which Law Applies to Cross-border Torts? General and Specific Rules. 2014.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Spojené státy evropské podle amerického vzoru jako řešení dluhové a měnové krize Evropské unie. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 213-228.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
The measures against legalization of proceeds from crime under Czech law. In Current problems of the penal law and criminology. Varšava : C.H. Beck, Sp.z.o.o., 2014. Prawo, ISBN 978-83-255-6347-9, pp. 82-92.


more

 

KALVODOVÁ, Věra - ŽATECKÁ, Eva.
Unfair Competition and Its Possible Criminal Sanctions. Procedia Economics and Finance. ISSN 2212-5671, 2014, vol. neuveden, no. 12, pp. 283-287.


more

 

KALVODOVÁ, Věra - ŽATECKÁ, Eva.
Unfair Competiton and Its Possible Sanctions. 2014.


more

 

book coverMRKÝVKA, Petr - PAŘÍZKOVÁ, Ivana - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Veřejné finance a fiskální právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 164 pp. učebnice - č.505. ISBN 978-80-210-6083-8.


more

 

ČAPOV, Ivan - VEVERKOVÁ, Lenka.
VIII.Mezinárodní kongres robotické a miniinvazivní chirurgie a VIII kongres hojení ran...... 2014. CZE, Mikulov. 16.10.2014 - 18.10.2014, National Activity.


more

 

book coverROZEHNALOVÁ, Naděžda - VALDHANS, Jiří.
Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. učebnice č.501. ISBN 978-80-210-6758-5.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Vybrané právní aspekty otevřeného přístupu k vědeckým publikacím. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 18, pp. 611-619.


more

 

KOVÁČOVÁ, Lucia.
Zabezpečovanie súladu v EMPS: úroveň normotvorná a interpretačná. 2014.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
Zásada zohlednění právem chráněných zájmů poškozeného trestným činem. In Dny práva 2013/Days of Law 2013: Postavení poškozeného a oběti v trestním řízení. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6810-0, pp. 33-38. 2013, Právnická fakulta MU Brno.


more