Office for Science, Research and Project Management

Total number of titles in 2015: 4

 

POLČÁK, Radim - ČERMÁK, Jiří - LOEBL, Zbyněk - GŘIVNA, Tomáš - MATEJKA, Ján - PETR, Michal - SCHLOSSBERGER, Otakar.
Cyber Law in the Czech Republic. 2. vyd. Alpen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2015. 228 pp. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-6076-8.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka - ŽÁK, Jan - REŠKA, Michal - KREJSOVÁ, Kateřina - KONEČNÝ, Jan - VLČEK, Petr.
Efficiency and effectiveness of two different topical negative pressure devices. 2015.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka - VLČEK, Petr - ČAPOV, Ivan.
„Pane doktore, bolí mne nohy“ Diferenciální diagnostika bolestí dolních končetin. Interní medicína pro praxi, Olomouc, Lazecká 297, Solen, s. r. o,. ISSN 1212-7299, 2015, vol. 2015, 17, no. 2015; 17(3):, pp. 133-136.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka.
Perforátory – ošetřit nebo neošetřit?. 2015.


more