Office for Science, Research and Project Management

Total number of titles in 2015: 9

 

POLČÁK, Radim - ČERMÁK, Jiří - LOEBL, Zbyněk - GŘIVNA, Tomáš - MATEJKA, Ján - PETR, Michal - SCHLOSSBERGER, Otakar.
Cyber Law in the Czech Republic. 2. vyd. Alpen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2015. 228 pp. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-6076-8.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka - ŽÁK, Jan - REŠKA, Michal - KREJSOVÁ, Kateřina - KONEČNÝ, Jan - VLČEK, Petr.
Efficiency and effectiveness of two different topical negative pressure devices. 2015.


more

 

CHOVANEC, Zdeněk - PEŠTÁL, Adam - BENEJ, Michal - PÁRAL, Martin - ČAPOV, Ivan.
Nemalobuněčný karcinom plic - Chirurgická léčba. 2015.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka - VLČEK, Petr - ČAPOV, Ivan.
„Pane doktore, bolí mne nohy“ Diferenciální diagnostika bolestí dolních končetin. Interní medicína pro praxi, Olomouc, Lazecká 297, Solen, s. r. o,. ISSN 1212-7299, 2015, vol. 2015, 17, no. 2015; 17(3):, pp. 133-136.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka.
Perforátory – ošetřit nebo neošetřit?. 2015.


more

 

KRATOCHVÍL, Vladimír.
PŘÍPAD, TRESTNÝ ČIN, SPOLEČENSKÁ ŠKODLIVOST A VINA V TRESTNÍM PRÁVU (o zásadě subsidiarity trestní represe trochu jinak). PRÁVNÍK. ISSN 0231-6625, 2015, vol. 2015/154, no. 7, pp. 537 - 559.


more

 

ADAMOVÁ, Zuzana - VLČEK, Petr - RADIM, Slováček - SANKOT, Jaroslav - ŠINDLER, Petr.
Quality of life after surgery for colonic diverticular disease – another reason for surgery. 2015.


more

 

CHOVANEC, Zdeněk - PEŠTÁL, Adam - BENEJ, Michal - PÁRAL, Martin - ČAPOV, Ivan.
Více násobné primární nádorové onemocnění­ plic (Multiple Primary Lung Cancer - MPLC), kasuistika. 2015.


more

 

CHOVANEC, Zdeněk - PEŠTÁL, Adam - BENEJ, Michal - PÁRAL, Martin - ČAPOV, Ivan.
Vícenásobné primární nádorové onemocnění plic (Multiple Primary Lung Cancer – MPLC), kasuistika. 2015.


more