Office for Science, Research and Project Management

Total number of titles in 2014: 44

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 1Letter M, page 1Letter N, page 1Letter O, page 1Letter P, page 1Letter Q, page 1Letter R, page 1Letter S, page 1Letter T, page 2Letter U, page 2Letter V, page 2Letter W, page 2Letter X, page 2Letter Y, page 2Letter Z, page 2
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 44 records, displayed 1 - 30

 

KALVODOVÁ, Věra.
Alternativní sankce a novely trestního zákoníku - nový trend v alternativním trestání?. In Restoratívna justícía a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. Praha : Leges, s.r.o, 2014. ISBN 978-80-7502-034-5, pp. 104 - 113. 2014, Trnava, Slovensko.


more

 

VALDHANS, Jiří - ROZEHNALOVÁ, Naděžda - DRLIČKOVÁ, Klára - MÁLEK, Pavel.
Civil Law Consequences of Corruption in International Commercial Contracts. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research. ISSN 1805-8396, 2014, vol. 4, no. 2, pp. 155-168.


more

 

CHOVANEC, Zdeněk - VEVERKOVÁ, Lenka - VOTAVA, Miroslav - SVOBODA, Jiří - JEDLIČKA, Václav - ČAPOV, Ivan.
Comparison of Two Non-Invasive Methods of Microbial Analysis in Surgery Practice: Incision Swabbing and the Indirect Imprint Technique. SURGICAL INFECTIONS, a Mary Ann Liebert, Inc., USA. ISSN 1096-2964, 2014, no. Volume 15, Number 6, 2014.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Creative Commons 4.0. 2014.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Dluhová a měnová krize Evropské unie. 2014. 15 pp.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Dominance of English in the European Union and in European Law. In Issues in Teaching and Translating English for Special Purposes. Bialystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Bialymstoku, 2014. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 38(51), ISBN 978-83-7431-418-3, pp. 137-150.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Dvacet let spolupráce členských států při konzulární (nikoli ale diplomatické) ochraně občanů Evropské unie ve světě. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 2014, no. 8, pp. 643-664.


more

 

KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2014 Texts, Cases, Materials. 2014. 395 pp.


more

 

CHROMÝ, Jakub - RŮŽIČKA, Miroslav.
K trestnému činu porušení služební povinnosti vojáka podle § 393 TrZ – problematické aspekty trestního postihu a možnosti jejich řešení. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, no. 6, p. 133-137.


more

 

KOTÁSEK, Josef.
Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-515-2, p. 117-220.


more

 

SAPPA, Cristiana - POLČÁK, Radim - MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub.
Legal aspects of public sector information: Best practices in intellectual property. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-5951, 2014, vol. 8, no. 2, pp. 233-249.


more

 

book coverKYSELOVSKÁ, Tereza - DRLIČKOVÁ, Klára - HAVLÍČEK, Jan - HUDECOVÁ, Lucia - KRÁLÍČEK, Jaroslav - TRÁVNÍČKOVÁ, Simona - VALDHANS, Jiří.
Mezinárodní soudnictví. Vyd. 2. opravené a doplněné. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 131 pp. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 517. ISBN 978-80-210-7535-1.


more

 

book coverKYSELOVSKÁ, Tereza - DRLIČKOVÁ, Klára - HAVLÍČEK, Jan - HUDECOVÁ, Lucia - KRÁLÍČEK, Jaroslav - TRÁVNÍČKOVÁ, Simona - VALDHANS, Jiří.
Mezinárodní soudnictví. Vyd. 2.doplněné a upravené. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 132 pp. učebnice č 517. ISBN 978-80-210-7535-1.


more

 

CHOVANEC, Zdeněk - VEVERKOVÁ, Lenka - VOTAVA, Miroslav - ČAPOV, Ivan.
Mikrobiální etiologie torpidních ranných infekcí v chirurgii, srovnání stěrové a nepřímé otiskové techniky v chirurgické praxi. 2014.


more

 

book coverONDREJOVÁ, Dana - BEJČEK, Josef - KOTÁSEK, Josef - KOŽIAK, Jaromír - POKORNÁ, Jarmila - RUBAN, Radek - ŠILHÁN, Josef - VEČERKOVÁ, Eva.
Nástin obchodního práva. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 360 pp. Učebnice - 515. ISBN 978-80-210-7417-0.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Nesamozřejmost přednosti práva EU ve srovnání s výsadním postavením federálního práva (USA, Německo, Španělsko, Indie, Rusko, Švýcarsko). 2014.


more

 

VLČEK, Petr - ČAPOV, Ivan - VEVERKOVÁ, Lenka - KORBIČKA, Jiří - CAGAŠ, Jan - VLČKOVÁ, Petra - DOLINA, Jiří - BARTUŠEK, Daniel - STREITOVÁ, Hana.
Neuromodulace sakrálních nervů při řešení inkontinence stolice. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Czech Medical Association J.E. Purkyne. ISSN 1210-7859, 2014, vol. 77, no. 3, pp. 349-352.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
Novely trestního zákoníku a alternativní sankce - nový trend alternativního trestání?. 2014.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka.
NPWT as a bridge to healing. 2014.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Oprávněnost zdroje rozmnoženiny pro osobní potřebu a náhradní odměna. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 6 pp.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka - JARKOVSKÝ, Jiří - ŽÁK, Jan - REŠKA, Michal - KONEČNÝ, Jan - VLČEK, Petr - ČAPOV, Ivan.
Outcome of negative pressure wound therapy with different devices. Wound Medicine, ELSEVIER, The Nederlands. ISSN 2213-9095, 2014, vol. 6, no. September 01, pp. 15-17.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Právo duševního vlastnictví v popularizaci vědy. 2014.


more

 

book coverMRKÝVKA, Petr.
Propedeutika finančního práva I.Obecná část. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 125 pp. učebnice - č.502. ISBN 978-80-210-6759-2.


more

 

HARAŠTA, Jakub - MYŠKA, Matěj.
Přehled aktuální judikatury I/2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 9 pp. Revue pro právo a technologie.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Případ Landtová a jeho současné dozvuky (Slovenské důchody - aneb taková česká justiční rebelie proti skoro federální Evropské unii). 2014.


more

 

VALDHANS, Jiří.
Rome II: Which Law Applies to Cross-border Torts? General and Specific Rules. 2014.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Spojené státy evropské podle amerického vzoru jako řešení dluhové a měnové krize Evropské unie. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 213-228.


more

 

CHOVANEC, Zdeněk - VEVERKOVÁ, Lenka - VOTAVA, Miroslav - ČAPOV, Ivan.
Srovnání stěrové a nepřímé otiskové techniky v chirurgické praxi. 2014.


more

 

ZVARA, Jan - HUDEČEK, Petr - ŠAŠINKA, Petr.
STUDENTI A VYSOKÉ ŠKOLY JAKO SOUČÁST ROZVOJE MĚSTA. European Union Knowledge Economy Review, Slovakia. ISSN 1339-2786, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 12-23. Ministry of Culture reg. No.: 04/2013.


more

 

book coverKŘEPELKA, Filip.
Svoboda studia v Evropské unii - její právní a společenské vysvětlení a důsledky. In Právo na vzdělání. Brno : Munipress - Mezinárodní politologický ústav, 2014. ISBN 978-80-210-6950-3, pp. 151-186. 2013, Brno.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 44 records, displayed 1 - 30