Office for Science, Research and Project Management

Total number of titles in 2015: 13

 

POLČÁK, Radim - ČERMÁK, Jiří - LOEBL, Zbyněk - GŘIVNA, Tomáš - MATEJKA, Ján - PETR, Michal - SCHLOSSBERGER, Otakar.
Cyber Law in the Czech Republic. 2. vyd. Alpen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2015. 228 pp. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-6076-8.


more

 

GERŠLOVÁ, Alena - POKORNÁ, Andrea - VEVERKOVÁ, Lenka.
Diferenciální diagnostika nehojících se ulcerací na noze. 2015.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka - ŽÁK, Jan - REŠKA, Michal - KREJSOVÁ, Kateřina - KONEČNÝ, Jan - VLČEK, Petr.
Efficiency and effectiveness of two different topical negative pressure devices. 2015.


more

 

POSPÍŠILOVÁ, Alena - VEVERKOVÁ, Lenka.
Chronická žilní nedostatečnost - Prevalence, terminologie a anatomie žilního systému dolních končetin. Elekronická Univerzita.CZ, 2015. 9 pp. Onemocnění kardiovaskulárního systému.


more

 

DUDOŇOVÁ, A. - BENEJ, Michal - SKŘIČKOVÁ, Jana - TOMÍŠKOVÁ, Marcela - ČAPOV, Ivan.
Méně častá příčina recidivujícího pleurálního výpotku ve vyšším věku - kazuistika. Studia pneumologica et phthiseologica, Praha, Česká pneumologická a ftizeologická společnost. ISSN 1213-810X, 2015, vol. 75, no. 4, pp. 137-140.


more

 

CHOVANEC, Zdeněk - PEŠTÁL, Adam - BENEJ, Michal - PÁRAL, Martin - ČAPOV, Ivan.
Nemalobuněčný karcinom plic - Chirurgická léčba. 2015.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka - VLČEK, Petr - ČAPOV, Ivan.
„Pane doktore, bolí mne nohy…“ Diferenciální diagnostika bolestí dolních končetin. Interní medicína pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1212-7299, 2015, vol. 17, no. 3, pp. 133-136.


more

 

VEVERKOVÁ, Lenka.
Perforátory – ošetřit nebo neošetřit?. 2015.


more

 

KRATOCHVÍL, Vladimír.
PŘÍPAD, TRESTNÝ ČIN, SPOLEČENSKÁ ŠKODLIVOST A VINA V TRESTNÍM PRÁVU (o zásadě subsidiarity trestní represe trochu jinak). PRÁVNÍK. ISSN 0231-6625, 2015, vol. 2015/154, no. 7, pp. 537 - 559.


more

 

ADAMOVÁ, Zuzana - VLČEK, Petr - RADIM, Slováček - SANKOT, Jaroslav - ŠINDLER, Petr.
Quality of life after surgery for colonic diverticular disease – another reason for surgery. 2015.


more

 

BENEJ, Michal - ČAPOV, Ivan - WECHSLER, Jan - PEŠTÁL, Adam - CHOVANEC, Zdeněk - PÁRAL, Martin - ŠPELDA, Stanislav.
Reevaluace stagingu nodálního statusu nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) levého horního laloku v intencích revidovaných ESTS doporučení a našich zkušeností. Onkologie, Olomouc, Solen. ISSN 1802-4475, 2015, vol. 9, no. 3, pp. 142-145.


more

 

CHOVANEC, Zdeněk - PEŠTÁL, Adam - BENEJ, Michal - PÁRAL, Martin - ČAPOV, Ivan.
Více násobné primární nádorové onemocnění­ plic (Multiple Primary Lung Cancer - MPLC), kasuistika. 2015.


more

 

CHOVANEC, Zdeněk - PEŠTÁL, Adam - BENEJ, Michal - PÁRAL, Martin - ČAPOV, Ivan.
Vícenásobné primární nádorové onemocnění plic (Multiple Primary Lung Cancer – MPLC), kasuistika. 2015.


more