Office for Science, Research and Project Management

Total number of titles in 2014: 18

 

KALVODOVÁ, Věra.
Alternativní sankce a novely trestního zákoníku - nový trend v alternativním trestání?. In Restoratívna justícía a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. Praha : Leges, s.r.o, 2014. ISBN 978-80-7502-034-5, pp. 104 - 113. 2014, Trnava, Slovensko.


more

 

VALDHANS, Jiří - ROZEHNALOVÁ, Naděžda - DRLIČKOVÁ, Klára - MÁLEK, Pavel.
Civil Law Consequences of Corruption in International Commercial Contracts. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research. ISSN 1805-8396, 2014, vol. 4, no. 2, pp. 155-168.


more

 

CHROMÝ, Jakub - RŮŽIČKA, Miroslav.
K trestnému činu porušení služební povinnosti vojáka podle § 393 TrZ – problematické aspekty trestního postihu a možnosti jejich řešení. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, no. 6, p. 133-137.


more

 

KOTÁSEK, Josef.
Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-515-2, p. 117-220.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Nesamozřejmost přednosti práva EU ve srovnání s výsadním postavením federálního práva (USA, Německo, Španělsko, Indie, Rusko, Švýcarsko). 2014.


more

 

VLČEK, Petr - ČAPOV, Ivan - VEVERKOVÁ, Lenka - KORBIČKA, Jiří - CAGAŠ, Jan - VLČKOVÁ, Petra - DOLINA, Jiří - BARTUŠEK, Daniel - STREITOVÁ, Hana.
Neuromodulace sakrálních nervů při řešení inkontinence stolice. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Praha, CZECH MEDICAL SOC, SOKOLSKA 31, PRAGUE 2 120 26, CZECH REPUBLIC. ISSN 1802-4041, 2014, vol. 77, no. 3, pp. 349-352.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
Novely trestního zákoníku a alterantivní sankce - nový trend alternativního trestání?. 2014.


more

 

book coverMRKÝVKA, Petr.
Propedeutika finančního práva I.Obecná část. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 125 pp. učebnice - č.502. ISBN 978-80-210-6759-2.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Případ Landtová a jeho současné dozvuky (Slovenské důchody - aneb taková česká justiční rebelie proti skoro federální Evropské unii). 2014.


more

 

VALDHANS, Jiří.
Rome II: Which Law Applies to Cross-border Torts? General and Specific Rules. 2014.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Spojené státy evropské podle amerického vzoru jako řešení dluhové a měnové krize Evropské unie. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 213-228.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
The measures against legaliization of proceeds from crime under Czech law. In Current problems of the penal law and criminology. Varšava : C.H. Beck, Sp.z.o.o., 2014. Prawo, ISBN 978-83-255-6347-9, pp. 82-92.


more

 

KALVODOVÁ, Věra - ŽATECKÁ, Eva.
Unfair Competiton and Its Possible Sanctions. 2014.


more

 

book coverMRKÝVKA, Petr - PAŘÍZKOVÁ, Ivana - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Veřejné finance a fiskální právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 164 pp. učebnice - č.505. ISBN 978-80-210-6083-8.


more

 

ČAPOV, Ivan - VEVERKOVÁ, Lenka.
VIII...... 2014. CZE, Mikulov. 16.10.2014 - 18.10.2014, National Activity.


more

 

book coverROZEHNALOVÁ, Naděžda - VALDHANS, Jiří.
Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. učebnice č.501. ISBN 978-80-210-6758-5.


more

 

KOVÁČOVÁ, Lucia.
Zabezpečovanie súladu v EMPS: úroveň normotvorná a interpretačná. 2014.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
Zásada zohlednění právem chráněných zájmů poškozeného trestným činem. In Dny práva 2013/Days of Law 2013: Postavení poškozeného a oběti v trestním řízení. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6810-0, pp. 33-38. 2013, Právnická fakulta MU Brno.


more