Office for Science, Research and Project Management

Total number of titles in 2014: 6

 

KOTÁSEK, Josef.
Interpretace rozhodčí doložky ve vztahu ke směnkám. In Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Vyd. 1. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014. v tisku.


more

 

KOTÁSEK, Josef.
Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-515-2, p. 117-220.


more

 

MRKÝVKA, Petr.
Propedeutika finančního právo I.Obecná část. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 125 pp. učebnice - č.502. ISBN 978-80-210-6759-2.


more

 

VALDHANS, Jiří.
Rome II: Which Law Applies to Cross-border Torts? General and Specific Rules. 2014.


more

 

MRKÝVKA, Petr - PAŘÍZKOVÁ, Ivana - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Veřejné finance a fiskální právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 164 pp. učebnice - č.505. ISBN 978-80-210-6083-8.


more

 

book coverROZEHNALOVÁ, Naděžda - VALDHANS, Jiří.
Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. učebnice č.501. ISBN 978-80-210-6758-5.


more