Office for Science, Research and Project Management

Total number of titles in 2015: 1

 

book coverČAPOV, Ivan - SOUČEK, Miroslav.
Základy diferenciální diagnostiky (určeno pro studenty LF MU). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 230 pp. ISBN 978-80-210-7612-9.


more