Job vacancies

Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent /odborná asistentka na Katedru obchodního práva na plný pracovní úvazek na dobu určitou.
Department:Department of Commercial Law (Faculty of Law)
Closing date:09.05.2014
Anticipated start date:01.10.2014
 more
Děkan Právnické fakulty vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent / odborná asistentka na Katedru právní teorie na plný pracovní úvazek na dobu určitou.
Department:Department of Legal Theory (Faculty of Law)
Closing date:09.05.2014
Anticipated start date:01.09.2014
 more
Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent /odborná asistentka na Katedru dějin státu a práva na plný pracovní úvazek na dobu určitou.
Department:Department of the History of the State and Law (Faculty of Law)
Closing date:09.05.2014
Anticipated start date:01.11.2014
 more
Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent /odborná asistentka na Katedru mezinárodního a evropského práva na plný pracovní úvazek na dobu určitou.
Department:Department of International and European Law (Faculty of Law)
Closing date:09.05.2014
Anticipated start date:01.09.2014
 more
Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent /odborná asistentka na Katedru ústavního práva a politologie na plný pracovní úvazek na dobu určitou.
Department:Department of Constitutional Law and Political Science (Faculty of Law)
Closing date:09.05.2014
Anticipated start date:01.09.2014
 more
Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozice 2 x odborný asistent /odborná asistentka na Katedru finančního práva a národního hospodářství na plný pracovní úvazek na dobu určitou.
Department:Department of Financial Law and Economics (Faculty of Law)
Closing date:09.05.2014
Anticipated start date:01.09.2014
 more
Děkan Právnické fakulty vyhlašuje výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky nebo asistenta/asistentky na Ústav dovednostní výuky a inovace studia (úv. 0,1) na dobu určitou pro výuku a průběžnou inovaci předmětů MVD008Z.
Department:Institute of Legal Skills and Innovation of Studies (Faculty of Law)
Closing date:09.05.2014
Anticipated start date:01.07.2014
 more
Děkan Právnické fakulty vyhlašuje výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky nebo asistenta/asistentky na Ústav dovednostní výuky a inovace studia (úv. 0,1) na dobu určitou pro výuku a průběžnou inovaci předmětů NVD001K a MV938K.
Department:Institute of Legal Skills and Innovation of Studies (Faculty of Law)
Closing date:09.05.2014
Anticipated start date:01.07.2014
 more
Děkan Právnické fakulty vyhlašuje výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky nebo asistenta/asistentky na Ústav dovednostní výuky a inovace studia (úv. 0,1) na dobu určitou pro výuku a průběžnou inovaci předmětů MVD003K a BVD005K.
Department:Institute of Legal Skills and Innovation of Studies (Faculty of Law)
Closing date:09.05.2014
Anticipated start date:01.07.2014
 more
Děkan Právnické fakulty vyhlašuje výběrové řízení na místo odborného asistenta/odborné asistentky nebo asistenta/asistentky na Ústav dovednostní výuky a inovace studia (úv. 0,1) na dobu určitou pro výuku a průběžnou inovaci předmětů MVD009K a BVD007K.
Department:Institute of Legal Skills and Innovation of Studies (Faculty of Law)
Closing date:09.05.2014
Anticipated start date:01.07.2014
 more
Děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent /odborná asistentka na Katedru práva životního prostředí a pozemkového práva na 0,5 pracovní úvazek, s možným rozšířením na plný úvazek, na dobu určitou.
Department:Department of Environmental Law and Land Law (Faculty of Law)
Closing date:14.05.2014
Anticipated start date:01.09.2014
 more