Přehled sídelních budov fakulty

Veveří 70Veveří 70
Budova objektu