Akademický senát fakulty

Historie předsedů Akademického senátu fakulty

doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (od roku 2014)