Ing. Vladimír Adámek, Ph.D.

Fotografie nezveřejněna

 

 
2012

ADÁMEK, Vladimír.
Financování veřejných vysokých škol. Vyd. 1. Brno : Tribun EU s.r.o, 2012. 256 s. ISBN 978-80-263-0234-6.


více

 
2010

ADÁMEK, Vladimír.
Strategické řízení veřejných vysokých škol. In MEKON 2010, CD of participants´reviewed papers from 12th International Conference MEKON 2010. Vyd. 1. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2010. ISBN 978-80-248-2165-8. 2010, Ostrava.


více

 
2009

ADÁMEK, Vladimír.
Ekonomická krize v minulosti a současnosti. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4821-8, s. 114-121. 2009, Brno.


více

 

ADÁMEK, Vladimír.
Několik poznámek k samosprávě a řízení vysokých škol. EPRAVO.CZ, Praha, epravo, a .s. ISSN 1213-189X, 2009, vol. 2009.


více

 
2008

obálkaADÁMEK, Vladimír.
Celoživotní vzdělávání - právní úprava a význam nejen z hlediska financování vysokých škol. In COFOLA 2008. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4629-0, s. 408-415. 14.5.2008, Brno.


více

 

obálkaADÁMEK, Vladimír.
Samospráva a financování veřejných vysokých škol deset let po přijetí zákona o vysokých školách. In Dny práva - 2008. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4733-4, s. 2-10. 5.11.2008, Brno.


více

 
2007

obálkaADÁMEK, Vladimír.
Současná právní úprava financování veřejných vysokých škol. In PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace - Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4286-5, s. 7-7.


více

 

obálkaADÁMEK, Vladimír.
Současná právní úprava financování veřejných vysokých škol. In PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace - Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4287-2, 7 + CD ROM - 7s.


více

 

ADÁMEK, Vladimír.
Současná právní úprava financování veřejných vysokých škol v České a Slovenské republice. In INTERPOLIS´07 - IV. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 8.-9. novembra 2007 v Banskej Bystrici. Bratislava : Ústav vedy a výskumu UMB, Fakulta politických vied a medzinárodných vztahov UMB, 2007. ISBN 978-80-85660-07-4.


více