Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Photo not published

 

Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky: trendy, praxe, příčiny a důsledky (GA13-27956S)
MU Investigator:Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Pozitivní povinnosti státu v mezinárodním právu (MUNI/A/0942/2013)
MU Investigator:Mgr. Lucie Nechvátalová
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Aplikace vylučující klauzule dle čl. 1F(c) Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků na osoby podezřelé z terorismu (MUNI/A/0972/2012)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Linda Janků
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
European Union Regulation of Financial Services online (175798-LLP-1-2010-1-CZ-AJM-MO)
MU Investigator:Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2011 - 8/2013
Investor/Programme:European Union / LLP Jean Monnet
more
Vytvoření nového předmětu Právo mezinárodních smluv (FRVS/1619/2012)
MU Investigator:Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Vývoj mezinárodních právních mechanismů ochrany lidských práv a možnost vzniku Světového soudu pro lidská práva (MUNI/A/0931/2011)
MU Investigator:JUDr. Ing. Jan Lhotský, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Právo na spravedlivý proces při zápisu a výmazu (údajných) teroristů (MUNI/A/0934/2011)
MU Investigator:Mgr. Lucie Nechvátalová
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Rozhodca a tribunál v medzinárodnej arbitráži (MUNI/A/0947/2011)
MU Investigator:Mgr. Ivan Cisár
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Možnosti prieskumu arbitrážnych nálezov (MUNI/A/1015/2010)
MU Investigator:Mgr. Ivan Cisár
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
The European Context of the Development of Czech Law after 2004 (MSM0021622405)
MU Investigator:Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2005 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Research Intents
more
Zavedení nového předmětu EVROPSKÁ JUSTICE (FRVS/2574/2005)
MU Investigator:Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2005 - 12/2005
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / University Development Fund
more
Current state of the development of the legal regulation of EU external commercial regulations (GA407/04/0062)
MU Investigator:Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2004 - 12/2005
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
European Judicial Area (GA407/00/0661)
MU Investigator:Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2000 - 1/2002
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Constitutional Law Aspects of the Integration of the Czech Republic to the European Union (RB 5/3/98)
MU Investigator:Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/1998 - 1/1999
Investor/Programme:Ministry of Foreign Affairs of the CR / Scientifical Projects on International Relations
more