Ing. Milan Kolka, Ph.D.

Personal photo

 

 
2011

book coverKOLKA, Milan - VEČEŘA, Miloš - PAVLÍČKOVÁ, Ivona.
Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. Vyd. 2., doplněné a rozšířené. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 297 pp. Edice učebnic PrF č. 465. ISBN 978-80-210-5463-9.


more

 
2009

book coverKOLKA, Milan - VEČEŘA, Miloš - PAVLÍČKOVÁ, Ivona.
Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 243 pp. Edice učebnic PrF č. 437. ISBN 978-80-210-5041-9.


more