Ing. Milan Kolka, Ph.D.

Personal photo

 

 
2011

book coverKOLKA, Milan - VEČEŘA, Miloš - PAVLÍČKOVÁ, Ivona.
Píšeme seminární a diplomové práce na počítači. Vyd. 2., doplněné a rozšířené. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 297 pp. Edice učebnic PrF č. 465. ISBN 978-80-210-5463-9.


more