Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 42 records, displayed 1 - 30

 
2013

CZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal.
Česko - polská právní komparatistika 2013. 2013. CZE, Petrovice u Karviné, Česká republika. 26.10.2013 - 28.10.2013, European Activity.


more

 

book coverCZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal (Eds.).
Česko - polská právní komparatistika 2013 / Czesko - Polska Komparatystyka Prawna 2013. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 229 pp. ISBN 978-80-210-6568-0.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Jednolite Miejsce Inkasa. 2013.


more

 

KOZIEŁ, Michal - NECKÁŘ, Jan.
Odborné praxe a praktická výuka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. In Praxe a stáže na VŠ - nadstandard nebo nutnost?. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. p. 23-28. 2013, Brno.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Podpora národnostních menšin z prostředků státního rozpočtu. In Dny práva – 2012 – Days of Law - the conference proceedings. Brno : Právnická fakulta MU, 2013. ISBN 978-80-210-6319-8, pp. 2095-2105. 2012, Brno.


more

 

book coverKOZIEŁ, Michal.
Srovnání správy daně z přidané hodnoty v právních řádech České republiky a Polska na vybraném konstrukčním prvku. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6568-0, pp. 133-146. 2013, Petrovice u Karviné.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Types of Individual Tax Acts in Czech Republic. In Problems of application of tax law in Central and Eastern European Countries. Vyd. 1. Omsk : Omsk F. M. Dostoevsky State University, 2013. Problems of application of tax law in Central and Eastern European Countries, 1, ISBN 978-5-7779-1628-0, pp. 242-248.


more

 
2012

CZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal.
Česko - polská právní komparatistika. 2012. CZE, Brno, Česká republika. 22.3.2011 - 25.3.2011, European Activity.


more

 

book coverCZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal (Eds.).
Česko - polská právní komparatistika 2012. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 182 pp. ISBN 978-80-210-6062-3.


more

 

VALDHANS, Jiří - KOZIEŁ, Michal - HAVLÍČEK, Jan - KYSELOVSKÁ, Tereza.
Dny práva 2012. 2012. CZE, Brno. 14.11.2012 - 15.11.2012, Worldwide Activity.


more

 

MRKÝVKA, Petr - ŠRAMKOVÁ, Dana - HULKÓ, Tomáš - TÝČ, Vladimír - KYNCL, Libor - KRANECOVÁ, Jana - CZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal - MARKOVÁ, Hana - RADVAN, Michal.
Eugeniusz Ruśkowski a evropská dimenze finančního práva. 1. vyd. Brno : Centrum Prawa Polskiego - Centrum polského práva, 2012. 178 pp. neuveden. ISBN 978-80-263-0302-2.


more

 

book coverCHALUPECKÁ, Kristýna - CZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal.
Měnové reformy dvacátých let XX. století v České republice a Polsku. In Prof. JUDr. Karel Engliš. Státník, vědec, pedagog. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5698-5, pp. 200-213.


more

 

PAŘÍZKOVÁ, Ivana - MRKÝVKA, Petr - ŠRAMKOVÁ, Dana - KADEČKA, Stanislav - SKULOVÁ, Soňa - MÜLLEROVÁ, Kristýna - KRANECOVÁ, Jana - JANOVEC, Michal - KOZIEŁ, Michal - BÁRTA, Milan - MALATÍN, Michal.
Místní poplatky v teorii a praxi. 2012. CZE, Právnická fakulta MU Brno. 7.12.2012 - 7.12.2012, European Activity.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Právní rámec Evropského nástroje finanční stability. In Dny práva 2011 – Days of Law 2011, Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5910-8, pp. 195-204. 2011, Brno.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Průniky insolvenčního řízení s jinými řízeními. 2012. Brno, PrF MU. 10.4.2012 - 10.4.2012, European Activity.


more

 

book coverCZUDEK, Damian - HAVLÍČEK, Jan - KOZIEŁ, Michal - NECKÁŘ, Jan - NEČAS, Svatopluk - OŠKRDALOVÁ, Gabriela - PÓČ, David - ŠEDOVÁ, Jindřiška (Eds.).
Sborník CEPS MU : Vybrané příspěvky k tematické náplni modulů projektu Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0055). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 270 pp. ISBN 978-80-210-6162-0.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
The Comparison of Budget Incomes and Expenditures of Self-governing Territorial Units in the Czech Republic and Poland. In Public Finances - Administrative Autonomies. Gyor : Universitas-Gyor Nonprofit Kft., 2012, 2012. Public Finances, 1, ISBN 978-963-9819-87-0, pp. 245-254.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
The Impact of Changes in Public Budgets on Financing of the Minorities in Europe. 2012.


more

 
2011

VALDHANS, Jiří - KOZIEŁ, Michal - HAVLÍČEK, Jan - KYSELOVSKÁ, Tereza.
Dny práva 2011. 2011. CZE, Brno. 23.11.2011 - 24.11.2011, Worldwide Activity.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Financování národnostních menšin z fondů Evropské unie. 2011.


more

 

RADVAN, Michal - KOZIEŁ, Michal.
Nowe regulacje prawne w zakresie opodatkowania budowli powierzchniowych w Republice Czeskiej. In Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym. Vyd. 1. Warszawa : Sylwia Krawczyk "Oficyna Prawa Polskiego" - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2011. neuvedeno, ISBN 978-83-269-0931-3, pp. 236-244.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Osobní bankrot. 2011. CZE, Brno, PrF MU. 3.5.2011 - 3.5.2011, National Activity.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Srovnání českých a evropských rozpočtových pravidel. 2011.


more

 

book coverKOZIEŁ, Michal.
Srovnání českých a evropských rozpočtových pravidel. In COFOLA 2011: the Conference Proceedings. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5582-7, pp. 516-525.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Srovnání definice živnosti v českém a polském právu. In Právo v podnikání vybraných členských států EU - Sborník příspěvků V. mezinárodní vědecké konference. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. ISBN 978-80-7248-737-0, pp. 97-104. 2011, Karviná.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
The Legal Regulation of The European Union Funds. 2011.


more

 

CZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal.
Wpływ reformy finansów publicznych na szkolnictwo wyższe w Republice Czeskiej. In Reforma Systemu Szkolnictwa Wyższego w Polsce na Tle Wybranych Krajów Europejskich. Białystok : Temida 2, 2011. ISBN 978-83-62813-07-0, pp. 104-115. 2011, Białystok.


more

 

CZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal.
Wpływ reformy finansów publicznych na szkolnictwo wyższe w Republice Czeskiej. 2011.


more

 
2010

book coverKOZIEŁ, Michal.
Daňové příjmy veřejných rozpočtů a jejich správa. In Dny práva 2010 - Sborník příspěvků. Vyd. 1. Brno : Masarykova Univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5305-2, pp. 646-656. 2010, Brno.


more

 

VALDHANS, Jiří - KOZIEŁ, Michal - HAVLÍČEK, Jan - KYSELOVSKÁ, Tereza.
Dny práva 2010. 2010. CZE, Brno. 10.11.2010 - 10.11.2010, Worldwide Activity.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 42 records, displayed 1 - 30