Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 56 records, displayed 1 - 30

 
2015

CZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal.
Česko - polská právní komparatistika 2015. 2015. CZE, Brno, Česká republika. 13.3.2015 - 15.3.2015, European Activity.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Public finances as integral part of financial law. In Systems of financial law : general part. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. ISBN 978-80-210-7826-0, pp. 88-100. Mikulov.


more

 
2014

CZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal.
Brněnské Centrum polského práva (akademická iniciativa vzájemného poznání). In Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie-historie-politologie-právo). Vyd. 1. Praha : Historický ústav, 2014. Opera Instituti Historici Prague, řada/Series A-Monographia/Svazek/Volumen 56, ISBN 978-80-7286-245-0, pp. 367-370.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Characteristic Features of Business Legal Regulation in V4 Countries. In Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries. Vyd. 1. Brno : Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva, 2014. ISBN 978-80-263-0732-7, pp. 85-101. 14.3.2014, Rožnov pod Radhoštěm.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Konstituční aspekty limitace veřejného zadlužení na Slovensku. Daně a finance, LexisNexis CZ s.r.o. ISSN 1801-6006, 2014, vol. 2014, no. 2-3, pp. 33-39.


more

 

CZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal (Eds.).
Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries,. 1. vyd. Brno : Centrum Prawa Polskiego / Centrum polského práva, 2014. 276 pp. ISBN 978-80-263-0732-7.


more

 

CZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal.
Legal and Economic Aspects of the Business in V4 Countries,. 2014. CZE, Rožnov pod Radhoštěm. 14.3.2014 - 16.3.2014, European Activity.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Limitace veřejného zadlužování v zemích Visegrádské čtyřky. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s. ISSN 1802-3843, 2014, vol. XXIII, no. 3, pp. 26-33.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Multiannual financial framework in the Czech Republic. Białostockie Studia Prawnicze, Białystok, Temida 2. ISSN 1689-7404, 2014, vol. 2014, no. 16, pp. 121-130.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Nowe metody ograniczania długu publicznego w Republice Czeskiej. In Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego. Vyd. 1. Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. ISBN 978-83-264-3231-6, pp. 352-362.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Omezování veřejného dluhu v Polsku - ústavní a zákonná východiska. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2014, vol. XXII, no. 2, pp. 140-149.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Právní předpisy v podnikání. Vyd. 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2014. SOT, vol. 17. ISBN 978-80-248-3606-5.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Single Collection Point. Annual Center Review, imp. de F. Plantade. ISSN 1899-5942, 2014, vol. 2014, no. 13, pp. 19-20.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Zneužití práva a svévole v právu veřejných financí. 2014.


more

 
2013

KOZIEŁ, Michal.
Bariéry rozvoje podnikání s ohledem na živnostenské právo. In Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013 : sborník ze 7. mezinárodní vědecké konference : 25.10.2013, Vysoká škola ekonomická v Praze. Praha : Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1959-3, pp. 269-275. 25.10.2013, Praha.


more

 

CZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal.
Česko - polská právní komparatistika 2013. 2013. CZE, Petrovice u Karviné, Česká republika. 26.10.2013 - 28.10.2013, European Activity.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Impact of Changes on Public Budgets on Financing of the Minorities in Europe. In Annual and Long Term Public Finances in Central and Eastern European Countries. Vyd. 1. Białystok : Temida 2, 2013. ISBN 978-83-62813-33-9, pp. 187-194.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Jednolite Miejsce Inkasa. 2013.


more

 

KOZIEŁ, Michal - NECKÁŘ, Jan.
Odborné praxe a praktická výuka na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. In Praxe a stáže na VŠ - nadstandard nebo nutnost?. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. p. 23-28. 2013, Brno.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Podpora národnostních menšin z prostředků státního rozpočtu. In Dny práva – 2012 – Days of Law - the conference proceedings. Brno : Právnická fakulta MU, 2013. ISBN 978-80-210-6319-8, pp. 2095-2105. 2012, Brno.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Soukromé právo I., II. Vyd. 1. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2013. 28 pp. SOT, vol. 5. ISBN 978-80-248-3170-1.


more

 

book coverKOZIEŁ, Michal.
Srovnání správy daně z přidané hodnoty v právních řádech České republiky a Polska na vybraném konstrukčním prvku. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6568-0, pp. 133-146. 2013, Petrovice u Karviné.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Types of Individual Tax Acts in Czech Republic. In Problems of application of tax law in Central and Eastern European Countries. Vyd. 1. Omsk : Omsk F. M. Dostoevsky State University, 2013. Problems of application of tax law in Central and Eastern European Countries, 1, ISBN 978-5-7779-1628-0, pp. 242-248.


more

 
2012

CZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal.
Česko - polská právní komparatistika. 2012. CZE, Brno, Česká republika. 22.3.2011 - 25.3.2011, European Activity.


more

 

book coverCZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal (Eds.).
Česko - polská právní komparatistika 2012. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 182 pp. ISBN 978-80-210-6062-3.


more

 

VALDHANS, Jiří - KOZIEŁ, Michal - HAVLÍČEK, Jan - KYSELOVSKÁ, Tereza.
Dny práva 2012. 2012. CZE, Brno. 14.11.2012 - 15.11.2012, Worldwide Activity.


more

 

MRKÝVKA, Petr - ŠRAMKOVÁ, Dana - HULKÓ, Tomáš - TÝČ, Vladimír - KYNCL, Libor - KRANECOVÁ, Jana - CZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal - MARKOVÁ, Hana - RADVAN, Michal.
Eugeniusz Ruśkowski a evropská dimenze finančního práva. 1. vyd. Brno : Centrum Prawa Polskiego - Centrum polského práva, 2012. 178 pp. neuveden. ISBN 978-80-263-0302-2.


more

 

book coverCHALUPECKÁ, Kristýna - CZUDEK, Damian - KOZIEŁ, Michal.
Měnové reformy dvacátých let XX. století v České republice a Polsku. In Prof. JUDr. Karel Engliš. Státník, vědec, pedagog. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5698-5, pp. 200-213.


more

 

PAŘÍZKOVÁ, Ivana - MRKÝVKA, Petr - ŠRAMKOVÁ, Dana - KADEČKA, Stanislav - SKULOVÁ, Soňa - MÜLLEROVÁ, Kristýna - KRANECOVÁ, Jana - JANOVEC, Michal - KOZIEŁ, Michal - BÁRTA, Milan - MALATÍN, Michal.
Místní poplatky v teorii a praxi. 2012. CZE, Právnická fakulta MU Brno. 7.12.2012 - 7.12.2012, European Activity.


more

 

KOZIEŁ, Michal.
Právní rámec Evropského nástroje finanční stability. In Dny práva 2011 – Days of Law 2011, Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5910-8, pp. 195-204. 2011, Brno.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 56 records, displayed 1 - 30