JUDr. Kristýna Müllerová

Photo not published

 

 
2015

MÜLLEROVÁ, Kristýna.
The Municipal Authonomy in the Czech Republic. In System of Financial Law: General Part: Conference Proceedings. Brno : Masaryk University, Faculty of Law, 2015. ISBN 978-80-210-7826-0, pp. 325 - 337. 2014, Mikulov.


more

 
2014

MÜLLEROVÁ, Kristýna.
Responsibility of a minor taxpayer for payment of local charges. In Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego. Vyd. 2014. Warszawa : Wolters kluwer SA, 2014. ISBN 978-83-264-3231-6, pp. 220 - 226. 2013, Wroclaw.


more

 

book coverMÜLLEROVÁ, Kristýna.
Vývoj samosprávy obcí zaměřený na autonomii v oblasti místních daní. In Cofola 2014, Conference proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7211-4, pp. 48-63. 10.4.2014, Telč.


more

 
2013

book coverKYNCL, Libor - MRKÝVKA, Petr - BÁRTA, Milan - BLAŽEK, Jiří - BROŽOVIČOVÁ, Klára - FABO, Brian - JANOVEC, Michal - JEROUŠEK, David - KERLINOVÁ, Alena - KRANECOVÁ, Jana - MONTAG, Josef - MÜLLEROVÁ, Kristýna - NĚMCOVÁ, Lenka - PAŘÍZKOVÁ, Ivana - RADVAN, Michal - ROZEHNAL, Tomáš - SOCHOROVÁ, Dagmar - ŠRAMKOVÁ, Dana - ŠULCOVÁ, Eva.
Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013. 224 pp. Řada teoretická, Ed. S, č. 444. ISBN 978-80-210-6774-5.


more

 

MÜLLEROVÁ, Kristýna.
Responsibility of a minor taxpayer for payment of local charges. 2013.


more

 

MÜLLEROVÁ, Kristýna.
The problem of inheritance tax return. In Problems of aplocation of tax law in central and eastern european countries. Omsk : Universitet in Omsk, 2013. ISBN 978-5-7779-1628-0, pp. 436-443. 21.9.2013, Omsk.


more

 

MÜLLEROVÁ, Kristýna.
Vliv finanční činnosti státu na samosprávné postavení obcí. In Dny práva 2012 – Days of Law 2012. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6319-8, pp. 2104-2110. 2013, Brno.


more

 
2012

PAŘÍZKOVÁ, Ivana - MRKÝVKA, Petr - ŠRAMKOVÁ, Dana - KADEČKA, Stanislav - SKULOVÁ, Soňa - MÜLLEROVÁ, Kristýna - KRANECOVÁ, Jana - JANOVEC, Michal - KOZIEŁ, Michal - BÁRTA, Milan - MALATÍN, Michal.
Místní poplatky v teorii a praxi. 2012. CZE, Právnická fakulta MU Brno. 7.12.2012 - 7.12.2012, European Activity.


more

 

MÜLLEROVÁ, Kristýna.
Poplatek za užívání veřejného prostranství jako daňový příjem obce. In Dny práva 2011 – Days of Law 2011. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5914-6, pp. 289-298. 2011, Brno.


more

 

MÜLLEROVÁ, Kristýna.
Recenze: Michal Radvan - Vlastní daňové příjmy obcí. Praha : Comenius Print, 2012.


more

 

MÜLLEROVÁ, Kristýna.
Recenze: Zuzana Hortová: Správa daní, podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Brno : Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2012.


more

 

MÜLLEROVÁ, Kristýna.
The Influence pf the Spa and Recreation Charge on the Autonomy of Municipalities in Czech Republic. In Public Finance - Administrative Autonomies. 1. vyd. Györ : UNIVERSITAS-GYOR Nonprofit Kft., 2012. ISBN 978-963-9819-87-0, pp. 457 - 470. 2011, Györ.


more

 

book coverMÜLLEROVÁ, Kristýna.
Zpoplatnění reklamy v rámci místních daní. In Cofola 2012. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5929-0, pp. 609-617. 17.5.2012, Brno.


more

 

MÜLLEROVÁ, Kristýna.
Zpoplatnění reklamy v rámci místních daní. 2012.


more

 
2011

book coverMÜLLEROVÁ, Kristýna.
Retroaktivita ve zdaňování stavebního spoření. In Cofola 2011 The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5582-7, pp. 1715 - 1722. 29.4.2011, Brno.


more

 

MÜLLEROVÁ, Kristýna.
Retroaktivita ve zdaňování stavebního spoření. 2011.


more

 

book coverMÜLLEROVÁ, Kristýna.
Vybrané konstrukční prvky místních daní. In Prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog. 1. vyd. Brmo : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2011. ISBN 978-80-210-5698-5, pp. 231-236. 2011, Brno.


more

 
2010

MÜLLEROVÁ, Kristýna.
Beneficiář daně z nemovitostí z pohledu vybraných konstrukčních prvků daně. Komparace ČR s vybranými státy EU. 2010.


more

 

book coverMÜLLEROVÁ, Kristýna.
Beneficiář daně z nemovitostí z pohledu vybraných konstrukčních prvků daně. Komparace ČR s vybranými státy EU. In Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5305-2, pp. 715-722. 2010, Brno.


more

 

MÜLLEROVÁ, Kristýna.
Poplatek ze psů a obecně závazné vyhlášky obcí. Obec a finance : odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů, Praha, TRIADA, spol. s r. o. ISSN 1211-4189, 2010, vol.  15, no.  2, "nestránkováno"-4 pp.


more