Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Photo not published

 

Obchodní podmínky (MUNI/A/1080/2015)
MU Investigator:Mgr. Monika Příkazská
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Ekonomizace substantivního přezkumu fúzí v ČR – iluze či realita? (MUNI/A/1297/2014)
MU Investigator:Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Princip rovnosti a ochrana tzv. slabší strany v podmínkách ekonomické nerovnováhy a informační asymetrie podnikatelů prostředky veřejného práva (GA13-14244S)
MU Investigator:Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:2/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Komplexní analýza aplikace ekonomických metod v soutěžním právu (příprava monografie) (MUNI/A/0956/2013)
MU Investigator:Ing. Mgr. Zuzana Hajná
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Možnosti a omezení ekonomické analýzy v soutěžním právu (MUNI/A/0870/2012)
MU Investigator:Ing. Mgr. Zuzana Hajná
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
The European Context of the Development of Czech Law after 2004 (MSM0021622405)
MU Investigator:Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2005 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Research Intents
more
Competition policy and mergers and acquisitions in the Czech Republic and in the European Context (GA407/03/0425)
MU Investigator:Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2003 - 12/2005
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more