Prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

Personal photo

 

Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2016 (MUNI/A/1181/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2016 (MUNI/A/1178/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2015 (MUNI/A/1147/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2015 (MUNI/A/1247/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích (MUNI/A/0987/2013)
MU Investigator:JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2014 (MUNI/A/0895/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (MUNI/A/0891/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (MUNI/A/0854/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2013 (MUNI/A/0856/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Vliv rekodifikace občanského práva na pracovní právo (MUNI/A/0865/2012)
MU Investigator:Prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (MUNI/A/0916/2011)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2012 (MUNI/A/0917/2011)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Realizace působnosti zástupců zaměstnanců a zaměstnavatele v procesu kolektivního vyjednávání (MUNI/A/0958/2011)
MU Investigator:Mgr. Jan Horecký, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Informační elektronické a hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (MUNI/A/0997/2010)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity v roce 2011 (MUNI/A/0073/2011)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:2/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Liberalizace individuálního a kolektivního pracovního práva a její nástroje v současném období (MUNI/A/1006/2010)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Milan Galvas, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Podpora zapojení mladých akademických pracovníků do tvůrčích týmů (ROZV/7/4/2011)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
The European Context of the Development of Czech Law after 2004 (MSM0021622405)
MU Investigator:Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2005 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Research Intents
more
Informační elektronické a hmotné zdroje pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity (MUNI/A/1037/2009)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Podpora zapojení mladých akademických pracovníků do tvůrčích týmů (ROZV/7/9/2010)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Podpora tvůrčí činnosti talentovaných studentů (ROZV/7/8/2010)
MU Investigator:PhDr. Hana Součková
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2010 - 12/2010
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Podpora zapojení mladých akademických pracovníků do tvůrčích týmů (ROZV/7/13/2009)
MU Investigator:Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2009 - 12/2009
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Podpora internacionalizace doktorského studia a zahraničních zkušeností mladých pracovníků bezprostředně po získání Ph.D. (ROZV/55/2008)
MU Investigator:Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:1/2008 - 12/2008
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more