Assoc. Prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 152 records, displayed 1 - 30

 
2014

SCHWARZ, Daniel - DUŠEK, Ladislav - BAREŠ, Martin - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - FEBEROVÁ, Jitka - KOFRÁNEK, Jiří - KOMENDA, Martin - LUDÍKOVÁ, Barbora - MAYER, Jiří - MAJERNÍK, Jaroslav - POLČÁK, Radim - POTOMKOVÁ, Jarmila - PROCHÁZKA, Michal - RAUDASCHL, Adrian - ŠTOURAČ, Petr - ŠTĚRBA, Jaroslav - ŠTÍPEK, Stanislav - ŠTUKA, Čestmír - TACHECÍ, Ilja - VEJRAŽKA, Martin.
Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. Vyd. 1st ed. Brno : Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica, 2014. 230 pp. Neuveden. ISBN 978-80-904731-9-5.


more

 

KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2014 Texts, Cases, Materials. 2014. 395 pp.


more

 

POLČÁK, Radim.
Getting European data protection off the ground. International Data Privacy Law, Oxford, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 2044-3994, 2014, vol. 4, no. 4, pp. 282-289.


more

 

SAPPA, Cristiana - POLČÁK, Radim - MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub.
Legal aspects of public sector information: Best practices in intellectual property. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-5951, 2014, vol. 8, no. 2, pp. 233-249.


more

 

MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - KYNCL, Libor - ŠAVELKA, Jaromír - SVIRÁKOVÁ, Iveta.
Veřejné licence v České republice. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 189 pp. 2.0. ISBN 978-80-210-7193-3.


more

 
2013

POLČÁK, Radim.
Elektronické právní jednání – změny, problémy a nové možnosti v zákoně č. 89/2012 Sb. Bulletin advokacie, Praha, Česká republika, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2013, vol. Neuveden, no. 10, pp. 34-40.


more

 

KOŠČÍK, Michal - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2013 Texts, Cases, Materials. Brno : Tribun EU, 2013. 365 pp. ISBN 978-80-263-0396-1.


more

 

POLČÁK, Radim.
Informační systémy pro práci s judikaturou: Automatizované zpracování judikatury. In Judikatura a právní argumentace. Praha : Auditorium, 2013. Téma, ISBN 978-80-87284-35-3, pp. 231-252.


more

 

POLČÁK, Radim.
Internet Legal Culture, Lex Informatica and (un)Desired Sovereignty of Lawyers. In Essays in Honour of Michael Bogdan. Vyd. 1. Lund : Författarna och Juristförlaget i Lund, 2013. eddy.se, ISBN 978-91-544-0563-3, pp. 477-495.


more

 

POLČÁK, Radim.
ODR in .eu Domain Disputes: A Note from an Arbitrator. Osteuroparecht, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Germany. ISSN 0030-6444, 2013, vol. Neuveden, no. 2, pp. 162-171.


more

 

POLČÁK, Radim.
Pět tichých minut za Viktorem Knappem. Právník, Praha, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2013, vol. 152, no. 12, pp. 1231-1244.


more

 

POLČÁK, Radim.
Prameny práva. In Právní teorie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-7380-458-9, pp. 217-238.


more

 

POLČÁK, Radim.
Současnost a budoucnost ochrany osobních údajů. Data Security Management, TATE International s.r.o. ISSN 1211-8737, 2013, vol. 17, no. 3, pp. 20-24.


more

 

POLČÁK, Radim.
Světové právní kultury. In Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-7380-458-9, pp. 399-416.


more

 

POLČÁK, Radim.
Vyhledávání ve vybraných informačních systémech pro práci s judikaturou. In Judikatura a právní argumentace. Praha : Auditorium, 2013. Téma, ISBN 978-80-87284-35-3, pp. 253-284.


more

 
2012

POLČÁK, Radim - ČERMÁK, Jiří - LOEBL, Zbyněk - GŘIVNA, Tomáš - MATEJKA, Ján - PETR, Michal.
Cyber Law in the Czech Republic. 1. vyd. Alpen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2012. 228 pp. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-4010-4.


more

 

POLČÁK, Radim.
Duševní? Vlastnictví?. Soudce, Praha, Havlíček Brain Team, Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1. ISSN 1211-5347, 2012, vol. 14, no. 5, pp. 11-18.


more

 

KOŠČÍK, Michal - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2012. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 356 pp. ISBN 978-80-263-0258-2.


more

 

POLČÁK, Radim.
Internet a proměny práva. Vyd. 1. Praha : Auditorium, 2012. 388 pp. edite Téma. ISBN 978-80-87284-22-3.


more

 

POLČÁK, Radim.
Kódování práva. Právník, Ústav státu a práva AV ČR. ISSN 0231-6625, 2012, vol.  151, no.  1, pp. 52-80.


more

 

POLČÁK, Radim.
Lex Informatica - die Zwecke des Rechts und die Zukunft der Informationsnetze. In XX. Karlsbader Juristentage. Vyd. 1. Praha : Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-16-8, pp. 249-263. 7.6.2012, Karlovy Vary.


more

 

POLČÁK, Radim.
Lex Informatica - užitečnost práva a budoucnost informační sítě. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H.Beck. ISSN 1210-6410, 2012, vol. 20, no. 17, pp. 594-598.


more

 

POLČÁK, Radim.
Lex Informatica - užitečnost práva a budoucnost informační sítě. In XX. Karlovarské právnické dny. Vyd. 1. Praha : Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-16-8, pp. 236-249. 7.6.2012, Karlovy Vary.


more

 

POLČÁK, Radim.
Lex Informatica - užitečnost práva a budoucnost informační sítě. Justičná revue, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti, Slovakia. ISSN 1335-6461, 2012, vol. 64, no. 12, pp. 1487-1495.


more

 

DONÁT, Josef - MAISNER, Martin - POLČÁK, Radim - ŠAVELKA, Jaromír - MYŠKA, Matěj - KYSELOVSKÁ, Tereza.
Software Protection - A Comparative Perspective. 1. vyd. München : Medien und Recht, 2012. 266 pp. MUR. ISBN 978-3-939438-15-1.


more

 

POLČÁK, Radim.
Structure and Proportionality of Fundamental Rights in PSI Re-use. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno, Masaryk University, Faculty of Law. ISSN 1802-5943, 2012, vol. 6, no. 3, pp. 381-400.


more

 

MYŠKA, Matěj - KYNCL, Libor - POLČÁK, Radim - ŠAVELKA, Jaromír.
Veřejné licence v České republice. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2012. 132 pp. ISBN 978-80-263-0343-5.


more

 
2011

POLČÁK, Radim.
Cyberlaw - Course Supplement. Vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2011. 180 pp. librix.eu. ISBN 978-80-263-0053-3.


more

 

POLČÁK, Radim.
Duševní vlastnictví v akademické praxi. Vyd. 1. Praha : konsorcium PROMOTE, 2011. 20 pp. PROMOTE. ISBN 978-80-87184-20-2.


more

 

KOŠČÍK, Michal - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law - Texts, Cases, Materials. Vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2011. 632 pp. první. ISBN 978-80-263-0021-2.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 152 records, displayed 1 - 30