Assoc. Prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 161 records, displayed 1 - 30

 
2015

POLČÁK, Radim.
Digitisation, Cultural Institutions and Intellectual Property. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno, Masaryk University. ISSN 1802-5943, 2015, vol. 9, no. 2, pp. 121-141.


more

 

book coverPOLČÁK, Radim - PÚRY, František - HARAŠTA, Jakub - ABELOVSKÝ, Tomáš - KLEMENT, Petr - MYŠKA, Matěj - STUPKA, Václav - PEJČOCHOVÁ, Alena - ELBERT, Tomáš.
Elektronické důkazy v trestním řízení. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 254 pp. ISBN 978-80-210-8073-7.


more

 

POLČÁK, Radim - SVANTESSON, Dan Jerker B..
European Data Privacy Colonisation: Current Developments and a Call for a New Paradigm in International Law. 2015. USA, Stanford. 1.10.2015 - 1.10.2015, Worldwide Activity.


more

 

KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav.
European ICT Law 2015 Texts, Cases, Materials. 2015. 447 pp. ISBN 978-80-263-0945-1.


more

 

POLČÁK, Radim.
Kybernetická bezpečnost jako aktuální fenomén českého práva. Revue pro právo a technologie, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2015, vol. 6, no. 11, pp. 95-151.


more

 

POLČÁK, Radim - ŘÍHA, Zdeněk - MALINKA, Kamil.
Právní aspekty interních instrukcí – část II. Data Security Management, Praha, TATE International s.r.o. ISSN 1211-8737, 2015, vol. XIX., no. 3., pp. 36-38.


more

 

POLČÁK, Radim - ŘÍHA, Zdeněk - MALINKA, Kamil.
Právní aspekty interních směrnic – část I. Data Security Management, Praha, TATE International s.r.o. ISSN 1211-8737, 2015, vol. XIX., no. 2., pp. 36-39.


more

 

POLČÁK, Radim - SVANTESSON, Dan Jerker B..
Privacy, Personal Data and the End of Territoriality in Law. 2015. USA, Chicago. 6.10.2015 - 6.10.2015, Worldwide Activity.


more

 

POLČÁK, Radim.
Strategic Issues in the Implementation of European and National Legal Regulatory framework of Cybersecurity. 2015. ISBN 978-80-7231-997-8.


more

 

POLČÁK, Radim.
The European obession with food indications. Corporate Governance eJournal, Gold Coast, Australia, Bond University, Australia. ISSN 1836-1110, 2015, vol. 2015, no. 34, pp. 1-10.


more

 
2014

SCHWARZ, Daniel - DUŠEK, Ladislav - BAREŠ, Martin - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - FEBEROVÁ, Jitka - KOFRÁNEK, Jiří - KOMENDA, Martin - LUDÍKOVÁ, Barbora - MAYER, Jiří - MAJERNÍK, Jaroslav - POLČÁK, Radim - POTOMKOVÁ, Jarmila - PROCHÁZKA, Michal - RAUDASCHL, Adrian - ŠTOURAČ, Petr - ŠTĚRBA, Jaroslav - ŠTÍPEK, Stanislav - ŠTUKA, Čestmír - TACHECÍ, Ilja - VEJRAŽKA, Martin.
Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. Vyd. 1st ed. Brno : Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica, 2014. 230 pp. Neuveden. ISBN 978-80-904731-9-5.


more

 

KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2014 Texts, Cases, Materials. 2014. 395 pp.


more

 

POLČÁK, Radim.
Getting European data protection off the ground. International Data Privacy Law, Oxford, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 2044-3994, 2014, vol. 4, no. 4, pp. 282-289.


more

 

SAPPA, Cristiana - POLČÁK, Radim - MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub.
Legal aspects of public sector information: Best practices in intellectual property. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-5943, 2014, vol. 8, no. 2, pp. 233-249.


more

 

book coverMYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - ŠAVELKA, Jaromír - KYNCL, Libor.
Veřejné licence v České republice. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 188 pp. ISBN 978-80-210-7192-6.


more

 

MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - KYNCL, Libor - ŠAVELKA, Jaromír - SVIRÁKOVÁ, Iveta.
Veřejné licence v České republice. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 189 pp. 2.0. ISBN 978-80-210-7193-3.


more

 
2013

POLČÁK, Radim.
Elektronické právní jednání – změny, problémy a nové možnosti v zákoně č. 89/2012 Sb. Bulletin advokacie, Praha, Česká republika, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2013, vol. Neuveden, no. 10, pp. 34-40.


more

 

KOŠČÍK, Michal - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2013 Texts, Cases, Materials. Brno : Tribun EU, 2013. 365 pp. ISBN 978-80-263-0396-1.


more

 

POLČÁK, Radim.
Informační systémy pro práci s judikaturou: Automatizované zpracování judikatury. In Judikatura a právní argumentace. Praha : Auditorium, 2013. Téma, ISBN 978-80-87284-35-3, pp. 231-252.


more

 

POLČÁK, Radim.
Internet Legal Culture, Lex Informatica and (un)Desired Sovereignty of Lawyers. In Essays in Honour of Michael Bogdan. Vyd. 1. Lund : Författarna och Juristförlaget i Lund, 2013. eddy.se, ISBN 978-91-544-0563-3, pp. 477-495.


more

 

POLČÁK, Radim.
ODR in .eu Domain Disputes: A Note from an Arbitrator. Osteuroparecht, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Germany. ISSN 0030-6444, 2013, vol. Neuveden, no. 2, pp. 162-171.


more

 

POLČÁK, Radim.
Pět tichých minut za Viktorem Knappem. Právník, Praha, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2013, vol. 152, no. 12, pp. 1231-1244.


more

 

POLČÁK, Radim.
Prameny práva. In Právní teorie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-7380-458-9, pp. 217-238.


more

 

POLČÁK, Radim.
Současnost a budoucnost ochrany osobních údajů. Data Security Management, TATE International s.r.o. ISSN 1211-8737, 2013, vol. 17, no. 3, pp. 20-24.


more

 

POLČÁK, Radim.
Světové právní kultury. In Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-7380-458-9, pp. 399-416.


more

 

POLČÁK, Radim - ŠAVELKA, Jaromír - KOŠČÍK, Michal - MYŠKA, Matěj.
Vybrané právní otázky etnologického výzkumu. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 54 pp. Etnologické příručky 3. ISBN 978-80-210-6380-8.


more

 

POLČÁK, Radim.
Vyhledávání ve vybraných informačních systémech pro práci s judikaturou. In Judikatura a právní argumentace. Praha : Auditorium, 2013. Téma, ISBN 978-80-87284-35-3, pp. 253-284.


more

 
2012

POLČÁK, Radim - ČERMÁK, Jiří - LOEBL, Zbyněk - GŘIVNA, Tomáš - MATEJKA, Ján - PETR, Michal.
Cyber Law in the Czech Republic. 1. vyd. Alpen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2012. 228 pp. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-4010-4.


more

 

POLČÁK, Radim.
Duševní? Vlastnictví?. Soudce, Praha, Havlíček Brain Team, Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1. ISSN 1211-5347, 2012, vol. 14, no. 5, pp. 11-18.


more

 

KOŠČÍK, Michal - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2012. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 356 pp. ISBN 978-80-263-0258-2.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 161 records, displayed 1 - 30