Assoc. Prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 156 records, displayed 1 - 30

 
2014

SCHWARZ, Daniel - DUŠEK, Ladislav - BAREŠ, Martin - BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie - FEBEROVÁ, Jitka - KOFRÁNEK, Jiří - KOMENDA, Martin - LUDÍKOVÁ, Barbora - MAYER, Jiří - MAJERNÍK, Jaroslav - POLČÁK, Radim - POTOMKOVÁ, Jarmila - PROCHÁZKA, Michal - RAUDASCHL, Adrian - ŠTOURAČ, Petr - ŠTĚRBA, Jaroslav - ŠTÍPEK, Stanislav - ŠTUKA, Čestmír - TACHECÍ, Ilja - VEJRAŽKA, Martin.
Computer applications systems and netwoks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. Brno : Facta Medica, 2014. 232 pp. 1st edition. ISBN 978-80-904731-9-5.


more

 

KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2014 Texts, Cases, Materials. 2014. 395 pp.


more

 

SAPPA, Cristiana - POLČÁK, Radim - MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub.
Legal aspects of public sector information: Best practices in intellectual property. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-5951, 2014, vol. 8, no. 2, pp. 233-249.


more

 

MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - KYNCL, Libor.
Open Content Workshop. 2014. CZE, Brno. 12.9.2014 - 12.9.2014, National Activity.


more

 

POLČÁK, Radim.
Statement on EU Copyright Rules. 2014.


more

 

MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - KYNCL, Libor - ŠAVELKA, Jaromír - SVIRÁKOVÁ, Iveta.
Veřejné licence v České republice. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 189 pp. 2.0. ISBN 978-80-210-7193-3.


more

 

book coverMYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - ŠAVELKA, Jaromír - KYNCL, Libor.
Veřejné licence v České republice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 188 pp. ISBN 978-80-210-7192-6.


more

 
2013

POLČÁK, Radim.
Elektronické právní jednání – změny, problémy a nové možnosti v zákoně č. 89/2012 Sb. Bulletin advokacie, Praha, Česká republika, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2013, vol. Neuveden, no. 10, pp. 34-40.


more

 

KOŠČÍK, Michal - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2013 Texts, Cases, Materials. Brno : Tribun EU, 2013. 365 pp. ISBN 978-80-263-0396-1.


more

 

POLČÁK, Radim.
Informační systémy pro práci s judikaturou: Automatizované zpracování judikatury. In Judikatura a právní argumentace. Praha : Auditorium, 2013. Téma, ISBN 978-80-87284-35-3, pp. 231-252.


more

 

POLČÁK, Radim.
Internet Legal Culture, Lex Informatica and (un)Desired Sovereignty of Lawyers. In Essays in Honour of Michael Bogdan. Vyd. 1. Lund : Författarna och Juristförlaget i Lund, 2013. eddy.se, ISBN 978-91-544-0563-3, pp. 477-495.


more

 

POLČÁK, Radim.
ODR in .eu Domain Disputes: A Note from an Arbitrator. Osteuroparecht, Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, Germany. ISSN 0030-6444, 2013, vol. Neuveden, no. 2, pp. 162-171.


more

 

POLČÁK, Radim.
Pět tichých minut za Viktorem Knappem. Právník, Praha, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2013, vol. 152, no. 12, pp. 1231-1244.


more

 

POLČÁK, Radim.
Prameny práva. In Právní teorie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-7380-458-9, pp. 217-238.


more

 

POLČÁK, Radim.
Současnost a budoucnost ochrany osobních údajů. Data Security Management, TATE International s.r.o. ISSN 1211-8737, 2013, vol. 17, no. 3, pp. 20-24.


more

 

POLČÁK, Radim.
Světové právní kultury. In Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-7380-458-9, pp. 399-416.


more

 

POLČÁK, Radim - ŠAVELKA, Jaromír - KOŠČÍK, Michal - MYŠKA, Matěj.
Vybrané právní otázky etnologického výzkumu. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 54 pp. Etnologické příručky 3. ISBN 978-80-210-6380-8.


more

 

POLČÁK, Radim.
Vyhledávání ve vybraných informačních systémech pro práci s judikaturou. In Judikatura a právní argumentace. Praha : Auditorium, 2013. Téma, ISBN 978-80-87284-35-3, pp. 253-284.


more

 
2012

POLČÁK, Radim - ČERMÁK, Jiří - LOEBL, Zbyněk - GŘIVNA, Tomáš - MATEJKA, Ján - PETR, Michal.
Cyber Law in the Czech Republic. 1. vyd. Alpen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2012. 228 pp. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-4010-4.


more

 

POLČÁK, Radim.
Duševní? Vlastnictví?. Soudce, Praha, Havlíček Brain Team, Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1. ISSN 1211-5347, 2012, vol. 14, no. 5, pp. 11-18.


more

 

KOŠČÍK, Michal - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2012. Brno : Masarykova univerzita, 2012. 356 pp. ISBN 978-80-263-0258-2.


more

 

POLČÁK, Radim.
Internet a proměny práva. Vyd. 1. Praha : Auditorium, 2012. 388 pp. edite Téma. ISBN 978-80-87284-22-3.


more

 

POLČÁK, Radim.
Kódování práva. Právník, Ústav státu a práva AV ČR. ISSN 0231-6625, 2012, vol.  151, no.  1, pp. 52-80.


more

 

POLČÁK, Radim.
Lex Informatica - die Zwecke des Rechts und die Zukunft der Informationsnetze. In XX. Karlsbader Juristentage. Vyd. 1. Praha : Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-16-8, pp. 249-263. 7.6.2012, Karlovy Vary.


more

 

POLČÁK, Radim.
Lex Informatica - užitečnost práva a budoucnost informační sítě. In XX. Karlovarské právnické dny. Vyd. 1. Praha : Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-16-8, pp. 236-249. 7.6.2012, Karlovy Vary.


more

 

POLČÁK, Radim.
Lex Informatica - užitečnost práva a budoucnost informační sítě. Justičná revue, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti, Slovakia. ISSN 1335-6461, 2012, vol. 64, no. 12, pp. 1487-1495.


more

 

POLČÁK, Radim.
Lex Informatica - užitečnost práva a budoucnost informační sítě. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H.Beck. ISSN 1210-6410, 2012, vol. 20, no. 17, pp. 594-598.


more

 

DONÁT, Josef - MAISNER, Martin - POLČÁK, Radim - ŠAVELKA, Jaromír - MYŠKA, Matěj - KYSELOVSKÁ, Tereza.
Software Protection - A Comparative Perspective. 1. vyd. München : Medien und Recht, 2012. 266 pp. MUR. ISBN 978-3-939438-15-1.


more

 

POLČÁK, Radim.
Structure and Proportionality of Fundamental Rights in PSI Re-use. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno, Masaryk University, Faculty of Law. ISSN 1802-5943, 2012, vol. 6, no. 3, pp. 381-400.


more

 

MYŠKA, Matěj - KYNCL, Libor - POLČÁK, Radim - ŠAVELKA, Jaromír.
Veřejné licence v České republice. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2012. 132 pp. ISBN 978-80-263-0343-5.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 156 records, displayed 1 - 30