JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 51 records, displayed 1 - 30

 
2016

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Autonomy of the Parliament and Parliamentary Immunity in the Current Case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic. 2016.


more

 
2015

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina - BENÁK, Jaroslav - GROCHOVÁ, Martina.
Církev a stát 2015 - Církevní právnické osoby. 2015. Brno. 9.9.2015 - 9.9.2015, European Activity.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Judikatorní inspirace k úvahám o nositelích a rozsahu práva na příznivé životní prostředí. 2015.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Lustration in the case-law of the Constitutional Courts of Czechoslovakia and the Czech Republic. 2015.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Nikdo není svobodný, pokud nejsou svobodní všichni. In Lidská práva: (ne) smysl české politiky ?. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015. Knižnice Sociologické aktuality, ISBN 978-80-7419-230-2, pp. 187 - 198.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Ostych před důstojností jako právním pojmem aneb kdy se soudce bez důstojnosti neobejde. In Weyrův den právní teorie - Weyr´s Day of Legal Theory. Sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova universita : Masarykova universita, 2015. ISBN 978-80-210-8001-0, pp. 8 - 15. 2015, Brno.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Solidarita jako etický příkaz. 2015.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina - KRATOCHVÍL, Jan.
Státní zastupitelství, institut dohledu a právo na účinné vyšetřování. Státní zastupitelství, Praha, Orac. ISSN 1214-3758, 2015, vol. 13, no. 6, pp. 7-13.


more

 

book coverFILIP, Jan - SVATOŇ, Jan - ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Státověda. 3 dotisk 1.,vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 200 pp. učebnice - 524. ISBN 978-80-210-7972-4.


more

 
2014

BENÁK, Jaroslav - ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Církev a stát. 2014. CZE, Brno. 11.9.2014 - 11.9.2014, European Activity.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Právo dětí účastnit se soudních řízení, která se jich týkají. 2014.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Střídavá péče. 2014.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. 2014.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina - ZAHUMENSKÁ, Vendula - BENÁK, Jaroslav.
Účast spolků ve správních řízeních. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2014, vol. 22, no. 1, pp. 1-6.


more

 
2013

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
L'élection présidentielle tcheque : au scrutin parlementaire secret ou public ? Ou au suffrage universel direct?. Revue Est Europa, France. ISSN 1632-451X, 2013, vol. Neuveden, no. 1, pp. 225-229.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Právní stát nebo vláda práva?. In 20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-7380-448-0, pp. 167-176.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Tři osobní zamyšlení nad výročím Úmluvy. In Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. Praha : C. H. Beck, 2013. Beckova edice právo, sv. 6, ISBN 978-80-7400-460-5, pp. 159-170.


more

 
2012

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Denegatio iustitiae aneb Zamyšlení nad nejnespravedlivějšími rozsudky. Masarykova univerzita, 2012.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Komenář k článku 11, 32, 34 Listiny základních práv a svobod (Ochrana rodičovství, rodiny, dětí a mladistvých, Právo na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti a právo na přístup ke kulturnímu bohatství, Ochrana vlastnictví). In Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. Komentáře, ISBN 978-80-7357-750-6, pp. 300 - 329, 659 - 676, 690-706.


more

 

JÄGER, Petr - ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina - VYHNÁNEK, Ladislav - MOLEK, Pavel.
Konference Církev a stát: Církve, stát a vzdělání. 2012. CZE, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno. 6.9.2012 - 6.9.2012, National Activity.


more

 

book coverŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Volební právo osob s duševním nebo mentálním postižením. In Volby - svátek demokracie, nebo pletich?. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5823-1, pp. 66-80. 2011, Brno.


more

 
2011

JÄGER, Petr - ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina - VYHNÁNEK, Ladislav - MOLEK, Pavel.
Konference Církev a stát: Právní aspekty financování církví. 2011. CZE, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno. 6.9.2011 - 6.9.2011, National Activity.


more

 

book coverŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Voyerismus ve veřejném zájmu. Televizní zpravodajství a ochrana soukromí dětí a mladistvých. Brno : Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011. ISBN 978-80-210-5449-3, pp. 158 - 167. 2011, Brno.


more

 
2010

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Cizinci v Čechách aneb komu zvoní hrana. In Vízová politika a praxe ČR v kontextu Evropské unie. Quo vadis visum ?. Vyd. 1. Praha : Kancelář veřejného ochránce práv, Woters Kluwer ČR, a.s., 2010. ISBN 978-80-7357-605-9, pp. 13 - 23. 2010, Brno.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Jak funguje právo v naší společnosti. Česká křesťanská akademie, 2010. 3 pp. časopis Universum.


more

 

JÄGER, Petr - ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina - VYHNÁNEK, Ladislav - MOLEK, Pavel.
Konference Církev a stát: Manželství, děti a rodinný život v nábožensky pluralitním státě. 2010. CZE, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno. 7.9.2010 - 7.9.2010, National Activity.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Mlčení českého ústavodárce o institutu manželství. Revue církevního práva, Praha, Společnost pro církevní právo. ISSN 1211-1635, 2010, vol. 46, 2010, no. 2, pp. 147 - 162.


more

 

book coverFILIP, Jan - SVATOŇ, Jan - ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Státověda. Učební text pro bakalářské studium na PrF MU. 3. dotisk 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 130 pp. Edice učebnic číslo 458. ISBN 978-80-210-4731-0.


more

 
2009

book coverŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Fiktivní, nebo reálná ústava. In Komunistické právo v Československu. Brno : Masarykova univerzita, 2009. 1. vydání, 2009, ISBN 978-80-210-4844-7, pp. 123 - 145.


more

 

book coverŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
K některým otázkám retroaktivity. In In dubio pro libertate. Brno : Masarykova univerzita, 2009. Pocta osobnostem, ISBN 978-80-210-4837-9, pp. 177-189.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 51 records, displayed 1 - 30