Assoc. Prof. JUDr. Martin Janků, CSc.

Photo not published

 

 
2015

JANKŮ, Martin - JANKŮ, Linda.
Právo EU po Lisabonské smlouvě. Vyd. 2. Ostrava : KEY Publishing, 2015. 312 pp. Edice právo. ISBN 978-80-7418-245-7.


more

 
2012

JANKŮ, Martin - JANKŮ, Linda.
Právo EU po Lisabonské smlouvě. Ostrava : Key Publishing, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-7418-152-8.


more

 
2010

JANKŮ, Martin - JANKŮ, Linda.
Politické a právní základy evropských integračních seskupení. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-323-3.


more

 
2009

JANKŮ, Martin - JANKŮ, Linda.
Vybrané kapitoly z práva EU. 1. vydání. Ostrava : Key Publishing, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7418-049-1.


more

 
2006

JANKŮ, Martin - ZAPLETALOVÁ, Dana.
Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Vyd. 2. přepracované a doplněné. Praha : C. H. BECK, 2006. 642 pp. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 80-7179-499-6.


more

 
2004

SCHELLE, Karel - TOMANCOVÁ, Jaroslava - SCHELLEOVÁ, Ilona - FIALA, Josef - GALVAS, Milan - HRUŠÁKOVÁ, Milana - KALVODOVÁ, Věra - PRŮCHA, Petr - ŠEDOVÁ, Jindřiška - ZEZULOVÁ, Jana - JANKŮ, Martin - HYNŠT, Alois - NOVOTNÝ, Zdeněk.
Právní nauka pro školy i praxi. / Jaroslava Tomancová, Karel Schelle a kolektiv. Vyd. 1. Praha : Eurolex Bohemia, 2004. 446 pp. Právo. ISBN 80-86432-78-5.


more