Assoc. Prof. JUDr. Petr Havlan, CSc.

Photo not published

 

Právní rámec využívání strukturálních fondů EU územními samosprávnými celky (MUNI/A/1262/2015)
MU Investigator:Mgr. Tomáš Svoboda
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost (GA13-30730S)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní II (MUNI/A/0869/2013)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Petr Havlan, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní (MUNI/A/0837/2012)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Petr Havlan, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Law Regulation of Local Self-Government in the Czech Republic (GA407/06/1159)
MU Investigator:JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2006 - 12/2008
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Legal regulation concerning finances and property of regional autonomous units (IAA7166101)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2001 - 1/2004
Investor/Programme:Academy of Sciences of the Czech Republic / Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the ASCR
more