JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Photo not published

 

Veřejné finance – ekonomické souvislosti (MUNI/FR/1521/2015)
MU Investigator:JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
3. Mezinárodní letní škola zdravotnického práva - financování komplementární a alternativní metody léčby v rámci vveřejného zdravotního pojištění (MUNI/B/1502/2014)
MU Investigator:JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Postavení daňového práva v systému práva finančního a jejich vztah k ostatním odvětvím práva (MUNI/B/0974/2013)
MU Investigator:JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Finance územní samosprávy (MUNI/FR/0250/2014)
MU Investigator:JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:3/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu II (MUNI/A/0815/2012)
MU Investigator:JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Místní poplatky v teorii a praxi II (MUNI/A/0860/2012)
MU Investigator:JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Metoda a ekonomické limity regulace ve finančním právu (MUNI/A/0922/2011)
MU Investigator:JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Místní poplatky v teorii a praxi (MUNI/A/0944/2011)
MU Investigator:JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
2. Mezinárodní letní škola zdravotnického práva - asistovaná reprodukce, mediace a komplementární metody (MUNI/B/1028/2010)
MU Investigator:JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
The European Context of the Development of Czech Law after 2004 (MSM0021622405)
MU Investigator:Prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2005 - 12/2011
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Research Intents
more
Legal regulation concerning finances and property of regional autonomous units (IAA7166101)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2001 - 1/2004
Investor/Programme:Academy of Sciences of the Czech Republic / Grants of distinctly investigative character focused on the sphere of research pursued at present particularly in the ASCR
more