Ing. Aleš Kotula

Fotografie nezveřejněna

 

Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU (CZ.1.07/2.2.00/15.0224)
Řešitel na MU:Mgr. Břetislav Regner
Fakulta/Pracoviště MU:Lékařská fakulta
Období řešení:10/2010 - 9/2013
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více