JUDr. Danuše Spáčilová

Personal photo

 

First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 31 records, displayed 1 - 30

 
2014

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Aktuality české právní informatiky. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol.  4, no.  8, pp. 60-62.


more

 
2011

SPÁČILOVÁ, Danuše.
IRIS 2011 : 14. mezinárodní sympozium právní informatiky. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2011, vol.  2, no. 3, pp. 11-13.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Porovnání informačních systémů ASPI, Beck-online a Codexis z pohledu uživatele. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2011, vol.  1, no. 2, pp. 20-21.


more

 

ŠAVELKA, Jaromír - MYŠKA, Matěj - PTAŠNIK, Adam - SPÁČILOVÁ, Danuše.
Právní informační systémy. Vyd. 1. Brno : Tribun EU, 2011. 259 pp. ISBN 978-80-7399-248-4.


more

 
2008

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Online informace o právu a nejen pro právníky. 2008.


more

 
2004

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Institucionální a právní zajištění rovných příležitostí - srovnání stavu v ČR a Rakousku. Gender, rovné přálezitosti, výzkum, Praha, Sociologický ústav Akademie věd ČR. ISSN 1213-0028, 2004, no.  1, pp. 4-5.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Mohou nám rakouské ženy předat zkušenosti?. Práce a sociální politika, Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí. ISSN 0049-0962, 2004, vol. Roč. 1, no.  10, p. 3-3.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Organizing committee of the conference Cyberspace 2004: Normative framework: 2. 2004. Brno, ČR, Právnická fakulta MU. 26.10.2004 - 27.10.2004, European Activity.


more

 
2003

SPÁČILOVÁ, Danuše - PUTNOVÁ, Anna - RAŠTICOVÁ, Martina - DVOŘÁK, Jiří.
Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Vyd. 2. rozš. Brno : Vysoké učení technické. Fakulta podnikatelská, 2003. 52 pp. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2284-X.


more

 
2002

SPÁČILOVÁ, Danuše - PUTNOVÁ, Anna - RAŠTICOVÁ, Martina - DVOŘÁK, Jiří.
Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU. Vyd. 1. Brno : Vysoké učení technické, 2002. 45 pp. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2170-3.


more

 
2001

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Rechtsinformatik in der Tschechischen Republik. In Auf dem Weg zur ePerson : aktuelle Fragestellungen der Rechtsinformatik 2001. Wien : Verlag Österreich, 2001. (Schriftenreihe Rechtsinformatik ; Bd.3), ISBN 3-7046-1719-9, pp. 193-197.


more

 
2000

SPÁČILOVÁ, Danuše.
I profesionál potřebuje svého poradce. 2. díl. CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing. ISSN 1210-0684, 2000, vol. Roč. 10, no.  1, pp. 124-125.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Základní pojmy aneb co to je, kdy se řekne fulltext a hypertext. CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing. ISSN 1210-0684, 2000, vol. Roč. 10, no.  1, p. CD příloha.


more

 
1999

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Ekonomicko-právní informační systém. CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing. ISSN 1210-0684, 1999, vol.  9, no.  9, pp. 126-128.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
I profesionál potřebuje svého poradce : 1. část. CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing. ISSN 1210-0684, 1999, vol.  9, no.  12, pp. 162-163.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Nejen pro právníky (ASPI). CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing. ISSN 1210-0684, 1999, vol.  9, no.  3, pp. 114-117.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Nejen pro právníky (Legsys). CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing. ISSN 1210-0684, 1999, vol.  9, no.  2, pp. 118-120.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Nejen pro právníky (PRÁVNÍ InfoDISK a PROFI InfoDISK)). CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing. ISSN 1210-0684, 1999, vol.  9, no.  4, pp. 172-175.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Nejmladší a výkonný. CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing. ISSN 1210-0684, 1999, vol.  9, no.  5, pp. 130-132.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Počítače, internet a právo. In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. ISBN 80-210-2244-2, pp. 132-142. Brno ; 14.4.1999.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Pomocník a spolehlivý rádce. CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing. ISSN 1210-0684, 1999, vol.  9, no.  8, pp. 120-122.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
--právo v přímém přenosu. CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing. ISSN 1210-0684, 1999, vol.  9, no.  10, pp. 136-139.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Profidata pro správná rozhodnutí. CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing. ISSN 1210-0684, 1999, vol.  9, no.  6, pp. 136-138.


more

 
1998

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Informační technologie a výuka práva. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. Právnická fakulta. ISSN 1210-9126, 1998, vol.  6, no.  4, pp. 746-759.


more

 
1996

SPÁČILOVÁ, Danuše - POLA, Milan.
Mezi elektronickými paragrafy : právní informační systémy. CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing. ISSN 1210-0684, 1996, vol.  6, no.  4, pp. 124-135.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše - POLA, Milan.
Poklad účtárny : (Účetní poradce 96). CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing. ISSN 1210-0684, 1996, vol.  6, no.  10, pp. 179-181.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Software pro vás .. Právo a podnikání : odborný časopis pro obchodní, finanční a pracovní právo, Praha, Orac. ISSN 1211-1120, 1996, vol.  5, no.  6, pp. 25-27.


more

 
1995

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Malé právní systémy podruhé : není malých systémů. CHIP : počítačový magazín, Praha, Vogel Publishing. ISSN 1210-0684, 1995, vol.  5, no.  2, pp. 90-96.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Právní software : očima právníka. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha, Bonus. ISSN 1210-4043, 1995, vol.  4, no.  3, pp. 32-40.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Software pro vás .. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi, Brno, Orac. ISSN 1210-8103, 1995, vol.  3, no.  9, pp. 15-17.


more

 
First pagePrevious page|1|2|Next pageLast page
found: 31 records, displayed 1 - 30