Seznam oborů, ve kterých je MU oprávněna konat habilitační řízení

 • Dějiny státu a práva
 • Finanční právo a finanční vědy
 • Mezinárodní právo soukromé
 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo a sociální zabezpečení
 • Právo Evropské unie
 • Správní právo a právo životního prostředí
 • Teorie práva
 • Trestní právo
 • Ústavní právo a státověda