Seznam oborů, ve kterých je MU oprávněna konat habilitační řízení

  • Dějiny státu a práva
  • Mezinárodní právo soukromé
  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Pracovní právo a sociální zabezpečení
  • Právo Evropské unie
  • Správní právo a právo životního prostředí
  • Teorie práva
  • Trestní právo
  • Ústavní právo a státověda