Seznam oborů, ve kterých je MU oprávněna konat řízení ke jmenování profesorem

  • Mezinárodní právo soukromé
  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Právo Evropské unie
  • Teorie práva
  • Trestní právo
  • Ústavní právo a státověda