Detail projektu

 

Srozumitelnost práva (SP)

Kód projektu:MUNI/A/0942/2011
Období řešení:1/2012 - 12/2012
Investor:Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu:Grantová agentura MU - Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Fakulta/Pracoviště MU:
Právnická fakulta
Řešitel na MU:Mgr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.
Člen realizačního týmu:doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Tento projekt se zaměří na koncept srozumitelnosti {práva, judikatury...} a jeho vývoj v kontextu judikatury soudů České republiky (především Ústavního soudu ČR). V teoretické rovině je „srozumitelnost“ často postulována jako nutná podmínka k tomu, aby se vůle určité autority mohla vůbec nazývat řádem (viz např. Fuller, L. L. The Morality of Law), v praktické rovině se pak jedná o požadavek, jehož nedodržení v případě soudních rozhodnutí zakládá důvod pro jejich zrušení (viz např. § 219a OSŘ). Projekt bude sledovat tyto dvě naznačené roviny. Ve své teoretické rovině se zaměří na teoretické a právní zakotvení konceptu srozumitelnosti práva/judikatury a jeho proměny v kontextu rozvoje nových komunikačních technologií. Nebude se omezovat pouze na kontext ČR, ale obsáhne i srovnávací rozměr problematiky. V praktické rovině pak zmapuje vývoj konceptu srozumitelnosti v české judikatuře (především v judikatuře ÚS ČR) po roce 1993.