Project details

 

Právo na spravedlivý proces při zápisu a výmazu (údajných) teroristů (PrSPrT)

Project Identification:MUNI/A/0934/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Law
MU Investigator:Mgr. Lucie Nechvátalová
Project Team Member:Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Publications/Results:more