Detail projektu

 

Právo na spravedlivý proces při zápisu a výmazu (údajných) teroristů (PrSPrT)

Kód projektu:MUNI/A/0934/2011
Období řešení:1/2012 - 12/2012
Investor:Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu:Grantová agentura MU - Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Fakulta/Pracoviště MU:
Právnická fakulta
Řešitel na MU:Mgr. Lucie Nechvátalová
Člen realizačního týmu:prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Předkládaný projekt se zabývá aktuálním mezinárodněprávním problémem střetu práva na spravedlivý proces s procesem při zápisu a výmazu jmen údajných teroristů sítě Al-Kajda (dříve i hnutí Taliban) na a z tzv. seznamu Výboru zřízeného na základě rezoluce č. 1267 (1999). Za cíl si tento projekt klade analýzu problematiky zápisu a výmazu jmen údajných teroristů v souvislosti s právem na spravedlivý proces, při současném zohlednění zřízení funkce ombudsmana, jakožto přezkumného orgánu, a přijetí rezoluce č. 1989 (2011), vylepšující proces zápisu a výmazu a reflektující rozsudky nejen národních, ale i mezinárodních soudů.