Detail projektu

 

Argumentation 2012 – Law and Literature (Arg_2012_LL)

Kód projektu:MUNI/B/0970/2011
Období řešení:1/2012 - 12/2012
Investor:Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu:Grantová agentura MU - Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
Fakulta/Pracoviště MU:
Právnická fakulta
Řešitel na MU:doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
Člen realizačního týmu:JUDr. Michal Malaník
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
JUDr. Bc. Jaromír Šavelka
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.
Mgr. Jan Zálešák
Publikace/Výsledky:více
Anotace

Hlavním cílem mezinárodní konference je otevření prostoru pro víceoborovou diskusi popisující právo a jeho působení ve společnosti z více perspektiv. Uspořádáním konference se podporuje vědecká činnost vědeckých pracovníků a vědecká práce v oblasti, která v České republice není doposud uspokojivě řešena. Konference navrhovaná k podpoře představuje jedinečnou příležitost pro výměnu aktuálních odborných názorů a stanovisek a také institucionální zakotvení zkoumaného tématu v ČR. Právo a literatura je směr, etablovaný v zahraničí, který však mimo individuální výstupy, postrádá ucelené odborně institucionální zpracování v České republice. Jedná se o přístup, který využívá speciální interpretační postupy z literární vědy a úspěšně je aplikuje v interpretaci právní. Současně tento přístup popisuje právo a jeho působení ve společnosti jinými způsoby, které akcentují multioborovou dimenzi zkoumání práva. Tím se získává celistvý obraz práva, který není zatížen pouze jedním metodologickým instrumentáriem. Jedná se o sekci konference Argumentation 2012. Celá konference bude zaměřená, stejně jako v roce 2011, na alternativní způsoby argumentace a interpretace v právu.