Project details

 

Ochrana spotřebitele v Návrhu Společného referenčního rámce a ve směrnici o právech spotřebitelů ve vztahu k českému soukromému právu (OS)

Project Identification:MUNI/A/0945/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Law
MU Investigator:JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
Project Team Member:Assoc. Prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Publications/Results:more